İntihal Değerlendirmesi

Dergimiz, resmi hak sahibi ve yayıncımız olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin mensuplarına sağladığı imkan sayesinde intihal değerlendirme için Turnitin ve Ithenticate programlarını kullanabiilmektedir. Ocak 2019 itibariyle Dergimize gönderilen tüm yayınlar intial açısından taranacak ve uygun bulunmayan çalışmalar yayınlanmayacaktır.

ilgili link: http://kutuphane.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/107/intihal-engelleme