2. Uluslararası CEO (İletişim, Ekonomi, Organizasyon) Sosyal Bilimler Kongresi


download

2. Uluslararası CEO (İletişim, Ekonomi, Organizasyon) Sosyal Bilimler Kongresi, 19-22 Ağustos 2021 tarihlerinde Gürcistan'da Georgian National University ev sahipliğinde, Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, Central Asian American University, Muş Alparslan Üniversitesi, Kıbrıs Batı Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve CEO Teknoloji Geliştirme Merkesi (TEKMER), Uluslararası Gorazde Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleşecektir.

Kongre dili İngilizce veya Türkçe'dir (bildiri Türkçe ise İngilizce Özet eklenmelidir).

Kabul edilen ve sunulan bildiriler, ISBN'li Bildiri Kitabı'nda bildiri olarak veya uluslararası hakemli ve indeksli dergilerde makale olarak ya da editör seçimine göre edit kitapta kitap bölümü olarak yayımlanabilecektir. Dergilerde makale olarak yayın ile edit kitapta kitap bölümü olarak yayın ücretsiz olup, editör ve hakem süreci esastır.

YÖK'ün 30 Temmuzda yayımlanan "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci" kapsamında kongre online olarak yapılacaktır.

Önemli Tarihler:

Bildiri özeti gönderimi: 1 Haziran 2021

Kongre katılım ücreti ödeme: 15 Haziran 2021

Bildiri tam metin gönderimi son tarihi: 30 Haziran 2021

Kongre tarihi: 19-22 Ağustos 2021

Tam metin bildirilerin yayınlama tarihi: 30 Eylül 2021