Bilim Danışma Kurulu

Ali BALCI, Prof. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye

Ali MAHAFZAH, Prof. Dr., Department of History, The University of Jordan, Amman, Jordan

Asuman GÖLPINAR, Dr. Bağımsız Araştırmacı, İstanbul, Türkiye

Ayşe Ömür ATMACA, Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye

Ceyhun ÇİÇEKÇİ, Dr. Öğr Üyesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ,Türkiye

Eldar HASANOĞLU, Doç. Dr., İslami İlimler Fakültesi, Hacı Bayram-ı Veli Üniversitesi, Ankara Türkiye


Halil ERDEMİR, Doç. Dr., Uluslararası ilişkiler Bölümü, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye

Hasan Hüseyin GÜNEŞ, Doç. Dr., Tarih Bölümü, Bartın Üniversitesi, Bartın, Türkiye

Hatice PALAZ ERDEMİR, Prof. Dr., Tarih Bölümü, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye

Işıl IŞIK BOSTANCI, Dr. Öğr Üyesi., Tarih Bölümü, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, Türkiye

Ibrahim SLAİBİ, Assistant Professor , Al Quds University, Palestine,Department of basic education, Faculty of Educational Science

İlhan ARAS, Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir, Türkiye

Mahmoud YAZBAK, Prof. Dr., Department of Middle Eastern History, University of Haifa, Haifa, Israel.

Muhammad Al-HIZMAWI, Prof. Dr., Department of History, Qatar University, Qatar

Mustafa GÜLER, Prof. Dr., Tarih Bölümü, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon Türkiye

Özlem TÜR KÜÇÜKKAYA, Prof. Dr., Department of International Relation, Middle East Technical University, Ankara, Turkey

Philipp O. Amour, Dr. International Relations, Sakarya University, Turkey

Roberto MAZZA, Prof. Dr., Department of History, University of Limerick, Limerick, Ireland

Selim Ferruh ADALI, Doç. Dr., Tarih Bölümü, ASBÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Şeyma AY ARÇIN, Doç. Dr., Turizm Rehberliği Bölümü, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye


Tuğçe ERSOY, Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Yasemin AVCI, Prof. Dr., Tarih Bölümü, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye,

İsme göre alfabetik sıralı/ Sorted by name 

İsme göre alfabetik sıralı/ Sorted by name 

 Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.  Daha fazla bilgi için tıklayınız.


 Dizinler / Veri Tabanları: EBSCO| INDEX ISLAMICUS| MLA | INDEX COPERNICUS | CEEOL | SCIENTIFIC INDEXING  | DRJI | İSAM | ASOS İNDEKSFAD- Filistin Araştırmaları Dergisi

[BPS- Bulletin of Palestine Studies]

[כתב העת ללימודים פלסטיניים]

[مجلة دراسات فلسطينية ]

E-ISSN 2587-1862 

filistin.org