Yazar Rehberi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ

YAYIN KURALLARI

1. Dergide beden eğitimi ve spor bilimleri alanında yapılmış özgün araştırmalar ve derlemeler yayınlanır.

2. Dergide yayınlanacak çalışmalar; tüm araştırmacılar için çalışmanın tümü Türkçe veya İngilizce  olarak yazılır.

3. Çalışmaların dergide yayınlanabilmesi için hakemler tarafından kabul edilmesi ve editörlerin bilimsel içerik ve şekil bakımından uygun görmesi gerekir. Yayınlanması uygun bulunmayan eserler ret edilir ve yazarına/yazarlarına geri gönderilmez.

4. Tarama ve betimsel çalışmalarda uygulanan anket, test vb. yöntemlerin güvenirlik ve geçerlik çalışmalarının yapılmamış olması durumunda başvurular değerlendirmeye alınmaz.

5. Dergide yayınlanacak çalışmaların daha önce hiçbir yayın organında yayınlanmamış, yayın hakkının verilmemiş ya da aynı anda birden çok dergiye yayınlanması amacıyla gönderilmemiş olması gerekir. Bu konuda sorumluluk tamamen yazarlar aittir.

6. Dergide yayınlanacak tüm çalışmalardaki bilimsel uygunsuzluk, intihal vb. durumlardan yazar sorumludur.

7. Çalışma, Microsoft Word programında, "Arial" yazı karakterinde yazılmalıdır. 

8. Çalışmanın Öz/Abstract başlığı ilk harfi büyük olacak şekilde bold ve 10 punto yazılmalıdır. Özet (Abstract) metni 9 punto ve 1 aralık yazılmalıdır.

9. Çalışmada daha sonra Türkçe öz, anahtar kelimeler daha sonra sırasıyla çalışmanın adının İngilizce başlığı, İngilizce Abstract ve “Key Words” yazılmalıdır. Özet/Abstract 250 kelimeyi geçmemelidir. Anahtar kelimeler/Key Words en fazla 5 kelime kullanılmalıdır. Anahtar kelimeler/Key Words başlığı bold ve 10 punto yazılmalıdır. Araştırma metni, 12 punto ve 1,5 aralık yazılmalıdır. Araştırmanın Türkçe ve İngilizce başlığı 12 punto, bold ve ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

10. Tablo ve grafikler APA stile göre hazırlanmalıdır. Tablo yazı karekteri 12 punto yazılmalıdır. Gerekli durumlarda 10 punto kullanılabilir. Tablo satır aralığı 1 aralık olmalıdır.

11. Yapılan çalışma bir kurum/kuruluş tarafından desteklenmiş ya da doktora/yüksek lisans tezinden hazırlanmış ise, başlığa yıldız yada numara koyularak ilk sayfanın altına dip not olarak verilmelidir.

12. Metinde yazar isimleri ve kurumlarına ilişkin bilgi verilmemelidir. Yazar sıralaması ve kurumları sistemden başvuru esnasında ilgili adımda mutlaka yapılmalıdır. Makale yayınlanmak üzere dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbiri, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez, ayrıca hiçbir isim, yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.

13. Çalışma: Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç, Teşekkür (gerekirse), Kaynaklar şeklinde düzenlenmelidir ve her bölüm başlığı bold, sadece ilk harfi büyük ve 12 punto yazılmalıdır. Satır aralığı 1,5 olmalıdır. Sola yaslı olmalıdır.

14. Çalışma, şekil ve tablolar dahil 15 sayfayı geçmemelidir. 

15. Kaynaklar yazarların soyadlarına göre alfabetik sıra takip edilerek yapılmalıdır. Metin içinde kaynak gösterimi (soyisim, yıl) şeklindedir. Örnek: (Gürer, 2015)

16. Sözlü görüşmeler ve yayınlanmamış eserlere ait bildirimler (Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri hariç) kaynak olarak kullanılmamalıdır.

17. Kaynaklar;

Dergiler için:

Yazar Adı. (tarih). Makale adı. Dergi adı. cilt(sayı), sayfa.

Kitaplar için:

Yazar Adı.(tarih). Kitap adı, Şehir: Yayınevi.

 İnternet ortamında alınmış ise:

http://dosyanın tam web adresi (dosyanın indirilme tarihi) şeklinde verilmelidir.

18. Yayımına karar verilen çalışmalarda ekleme ya da çıkarma yapılamaz.

19. Yayınlanan çalışmaların bilimsel etik ve hukuki sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir.

20. Süreç sonunda yayınlanmadan önce İntihal raporu gönderilmeyen çalışmalar yayınlanmaz.