Yıl 2020, Cilt 28 , Sayı 217, Sayfalar 5 - 32 2020-06-30

Environmental and Economic Analysis of Onshore and Offshore Wind Farms
Karasal ve Deniz Üstü Rüzgâr Çiftliklerinin Ekonomik ve Çevresel Etkilerinin İncelenmesi

Ayşe Eylül ŞENTÜRK [1] , Elif OĞUZ [2]


Energy production without destroying the environment is faced as one of the most popular issues of the world. Hence, the notion that the shift from traditional energy systems to renewable energy systems have become popular recently. One of the most important methods to be able to decide which renewable energy systems are sustainable for a specific region is life cycle analysis. Life cycle assessment (LCA) is a widespread method to evaluate environmental impacts of energy generation processes. LCA of energy production have four phases- namely, production, construction, operation maintenance and decommissioning and recycling or disposal. In this study, all phases are considered for each configuration. Throughout the study, two different renewable energy systems are assessed. The first configuration is selected as onshore wind farm and the second one is offshore wind farm. For this purpose, Bozcaada Island is selected as a pilot area for the study. A possible offshore wind farm (to yield more wind energy) and onshore wind farm which has been operated since 2000 are compared by means of life cycle assessment and life cycle cost (LCC). Cradle-to-grave approach is applied for both configurations by utilizing GaBi. In order to create awareness that LCA and LCC are a practical tool to determine the environmental and economic impacts of energy generation systems in a long-term for a specific region, each configuration is assessed and then compared. Findings indicate that offshore wind farm is more environmental-friendly than onshore wind farm apart from acidification potential although offshore wind farm is more expensive technology than onshore counterpart.
Çevreye zarar vermeden üretilecek enerji günümüz insanlarının en önem verdiği konular arasında yer almaktadır. Bu yüzden, yenilenebilir enerji sistemlerinin geleneksel enerji sistemlerinin yerini alması gerektiği görüşü öne çıkmaktadır. Hangi yenilenebilir enerji sisteminin bir bölge için daha sürdürülebilir olduğuna karar verebilmek için kullanılan en önemli yöntemlerden biri yaşam döngüsü analizleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşam döngüsü değerlendirmesi (YDD), enerji üretim süreçlerinin tüm çevresel etkilerini incelemek üzere yaygın kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem; üretim, inşaat, işletme-bakım ve tasfiye-geri dönüşüm evrelerinin incelenmesinden oluşmaktadır. Bu çalışmada, iki farklı yenilenebilir enerji sistemi konfigürasyonu YDD metodu ile karşılaştırılmış olup, incelenen yenilenebilir enerji sistemlerinin dört fazı ele alınacak şekilde yaşam döngüleri çevresel açıdan değerlendirilmiştir. Seçilen sistemlerden ilki karasal rüzgâr santrali, ikincisi ise deniz üstü rüzgâr santralidir. Bu amaçla, Bozcaada bölgesi, pilot bölge olarak seçilmiş; Bozcaada’da 2000 senesinden beri işletilen karasal rüzgâr çiftliği ile bu bölgenin rüzgâr potansiyelinden daha fazla faydalanabilmek adına aynı bölgede kurulması muhtemel deniz üstü rüzgâr santrali incelenmiştir. Her iki konfigürasyon için de, enerji üretim süreçlerinin beşikten mezara değerlendirilmesinde Gabi yazılımı kullanılmıştır. Ekonomik açıdan karşılaştırma yapabilmek adına ise, her iki sistemin yaşam döngüsü maliyeti (YDM) hesaplanmıştır. Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) ve Yaşam Döngüsü Maliyeti (YDM) analiz yöntemleri bir bölge için düşünülen farklı yenilenebilir enerji sistemlerinin uzun dönemdeki ekonomik ve çevresel etkilerini belirlemek açısından pratik yöntemler olabileceğinden her iki sistem için analizler yapılmış ve bu analizlerin kıyaslaması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında, deniz üstü rüzgâr çiftliğinin daha maliyetli bir teknoloji olmasına rağmen, (asitleştirme haricinde) daha çevre dostu bir sistem olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak, deniz üstü rüzgâr santralinin Bozcaada bölgesi için çevresel olarak daha uygun olduğu görülmüştür.
 • Abu-Rumman, A. K., Muslih, I., & Barghash, M. A. (2017). Life Cycle Costing of Wind Generation System. Journal of Applied Research on Industrial Engineering, 4(3), 185-191. doi:10.22105/jarie.2017.54726
 • Andersen, P. D., Bonou, A., Beauson, J., & Brøndsted, P. (2014). Recycling of wind turbines. Technical University of Denmark (DTU). http://orbit.dtu.dk/files/102458629/DTU_INTL_ENERGY_REP_2014_WIND_91_97.pdf adresinden alındı
 • Argin, M., Yerci, V., Erdogan, N., Kucuksari, S., & Cali, U. (2019). Exploring the offshore wind energy potential of Turkey based on multicriteria site selection. Energy Strategy Reviews, 23, 33-46. doi:https://doi.org/10.1016/j.esr.2018.12.005
 • Atilgan, B., & Azapagic, A. (2016). Renewable electricity in Turkey: Life cycle environmental impacts. Renewable Energy, 89(April), 649-657. doi:https://doi.org/10.1016/j.renene.2015.11.082
 • Bayraç, H. N. (2010). Enerji Kullanımının Küresel Isınmaya Etkisi ve Önleyici Politikalar. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 229-259. http://dergipark.org.tr /ogusbd/issue/10998/131623 adresinden alındı
 • Bilgili, M. (2009). A Global Review of Wind Power Installations and their Development in Turkey. Soil Air Water, 37(3), 195-202. doi:10.1002/clen.200800231
 • Bilgili, M., Şahin, B., & Kahraman, A. (2004). Wind energy potential in Antakya and İskenderun regions, Turkey. Renewable Energy, 29(10), 1733-1745. doi:https://doi.org/10.1016/j.renene.2003.10.003
 • Birkeland, C. (2011). Assessing the Life Cycle Environmental Impacts of Offshore Wind Power Generation and Power Transmission in the North Sea. Norwegian University of Science and Technology Department of Energy and Process Engineering.
 • Bores Bozcaada Santrali. (tarih yok). 13 Temmuz 2019 tarihinde http://www.demirer.com.tr/santral/ bores/index.html adresinden alındı
 • BP Türkiye-Ürünler ve Servisler-Akaryakıt-Akaryakıt Pompa Satış Fiyatları. (tarih yok). 13 Temmuz 2019 tarihinde http://www.bppompafiyatlari.com/ adresinden alındı
 • Chan, D., & Mo, J. (2017). Life cycle reliability and maintenance analyses of wind turbines. Energy Procedia, 110, 328-333. doi:https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.03.148
 • Chipindula, J., Botlaguduru, V., Du, H., Kommalapati, R., & Huque, Z. (2018). Life Cycle Environmental Impact of Onshore and Offshore Wind Farms in Texas. Sustainability, 10, 2022. doi:https://doi.org/ 10.3390/su10062022
 • Cindoruk, S. S. (2018). Havadaki NO ve NO2 Parametrelerinin Marmara Temiz Hava Merkezi Ölçümleri Kapsamında İncelenmesi. Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7(2), 600-611. doi:10.28948/ngumuh.443194
 • CML-Institute of Environmental Sciences,Department of Industrial Ecology. (2016). CML-IA Characterisation Factors. Leiden, The Netherlands: Leiden University.
 • Demiroren, A., & Yilmaz, U. (2010, January). Analysis of change in electric energy cost with using renewable energy sources in Gökceada, Turkey: An island example. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14(1), 323-333. doi:https://doi.org/10.1016/j.rser.2009.06.030
 • Doğan-Sağlamtimur, N., & Sağlamtimur, B. (2018). Sucul Ortamlarda Ötrofikasyon Durumu ve Senaryoları. Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7(1), 75-82. doi:10.28948/ngumuh.386307
 • Enercon E-40/6.44-600,00 kW-Wind Turbine. (tarih yok). 13 Temmuz 2019 tarihinde https://en.wind-turbine-models.com/turbines/68-enercon-e-40-6.44 adresinden alındı
 • Erdem, O., Batur, B., Bilge, Z. D., & Temir, G. (2015). Bozcaada'da Kurulacak Olan Bir Rüzgar Enerjisi Santralinin Ekonomik Analizi. Tesisat Mühendisliği, 148(Temmuz/Ağustos), 22-27.
 • Eremia, M., Toma, L., & Sanduleac, M. (2017). The Smart City Concept in the 21st century. Procedia Engineering, 181, 12-19. doi:https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.02.357
 • Fathiyah, R., Mellott, R., Panagoda, M., & Lane, M. (2008). Windmill Design Optimization through Component Costing. IEEE Seminar. London,U.K.
 • Gonzalez-Rodriguez, A. G. (2017). Review of offshore wind farm cost components. Energy for Sustainable Development, 37(April), 10-19. doi:https://doi.org/10.1016/j.esd.2016.12.001
 • Güzel, B. (2012). Açık Deniz Rüzgar Enerjisi, Fizibilite Adımları ile Bozcaada ve Gökçeada Örnek Çalışması. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü.
 • Haapala, K. R., & Prempreeda , P. (2014). Comparative life cycle assessment of 2.0 MW wind turbines. Int. Journal of Sustainable Manufacturing, 3(2), 170-185. doi:DOI: 10.1504/IJSM.2014.062496
 • Hanafi, J., & Raman, A. (2015). Life Cycle Assessment of a Mini Hydro Power Plant in Indonesia: A Case Study in Karai River. Procedia CIRP, 29, 444-449. doi:https://doi.org/10.1016/j.procir.2015.02.160
 • Hekimci, F. (2012). Sürdürülebilir Yarınlar İçin; “Sürdürülebilir Tüketim ve Enerji Verimliliği”. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Anahtar Dergisi, 226, 10-15. 21 Ağustos 2019 tarihinde https://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/surdurulebilir-yarinlar-icin-surdurulebilir-tuketim-ve-enerji-verimliligi/158 adresinden alındı
 • Hernández, C. V., González, J. S., & Blanco, R. F. (2019). New method to assess the long-term role of wind energy generation in reduction of CO2 emissions- Case Study of the European Union. Journal of Cleaner Production, 207(10th January), 1099-1111. doi:https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.09.249
 • Hong, J. H., Kim, J., Son, W., Shin, H., Kim, N., Lee, W. K., & Kim, J. (2019). Long-term energy strategy scenarios for South Korea: Transition to a sustainable energy system. Energy Policy, 2019(April), 425-437. doi:https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.11.055
 • Huang, Y.-F., Gan, X.-J., & Chiueh, P.-T. (2017). Life cycle assessment and net energy analysis of offshore wind power systems. Renewable Energy, 102(Part A), 98-106. doi:https://doi.org/10.1016/ j.renene.2016.10.050
 • İlkiliç, C. (2012). Wind energy and assessment of wind energy potential in Turkey. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16(2), 1165-1173. doi:https://doi.org/10.1016/j.rser.2011.11.021
 • Inflation Calculator. (tarih yok). 13 Temmuz 2019 tarihinde http://www3.tcmb.gov.tr/inflationcalc2 /inflationcalc.php adresinden alındı
 • Intergovermental Panel on Climate Change. (2014). Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Geneva, Switzerland: IPCC.
 • IPEEC Building Energy Efficiency Taskgroup. (2018). Zero Energy Building Definitions and Policy Activity-An International Review. Paris, France: IPEEC. https://ipeec.org/upload/publication_related_language /pdf/766.pdf adresinden alındı
 • ISO. (2006a). ISO 14040:2006 - Environmental management–Life cycle assessment–Principles and framework. Geneva,Switz.: Int. Organ. Stand.
 • ISO. (2006b). ISO 14044:2006 - Environmental management–Life cycle assessment–Requirements and guidelines. Geneva, Switz.: Int. Organ. Stand.
 • Jeong, B., Oguz, E., Wang, H., & Zhou, P. (2018). Multi-criteria decision-making for marine propulsion: Hybrid, diesel electric and diesel mechanical systems from cost-environment-risk perspectives. Applied Energy, 230(15th November), 1065-1081. doi:https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.09.074
 • Jeong, B., Wang, H., Oguz, E., & Zhou, P. (2018, 20th June). An effective framework for life cycle and cost assesment for marine vessels aiming to select optimal propulsion systems. Journal of Cleaner Production, 187(20th June), 111-130. doi:https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.03.184
 • Judge, F., McAuliffe, F. D., Sperstad, I. B., Chester, R., Flannery, B., Lynch, K., & Murphy, J. (2019). A lifecycle financial analysis model for offshore wind farms. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 103(April), 370-383. doi:https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.12.045
 • Kadıoğlu, M. (2001). Bildiğimiz Havaların Sonu Küresel İklim Değişimi ve Türkiye. Güncel Yayıncılık: İstanbul.
 • Kaldellis, J., & Apostolou, D. (2017). Life cycle energy and carbon footprint of offshore wind energy. Comparison with onshore counterpart. Renewable Energy, 108(August), 72-84.
 • Kalinci, Y. (2015, May). Alternative energy scenarios for Bozcaada island, Turkey. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 45, 468-480. doi:https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.02.001
 • Karl, T. R., & Trenberth, E. (2003). Modern Global Climate Change. Science, 302(1719). doi:DOI: 10.1126/science.1090228
 • Keleş, S., & Bilgen, S. (2012). Renewable energy sources in Turkey for climate change mitigation and energy sustainability. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16(7), 5199-5206. doi:https://doi.org/10.1016/j.rser.2012.05.026
 • Kim, T. H., & Chae, C. U. (2016). Environmental Impact Analysis of Acidification and Eutrophication Due to Emissions from the Production of Concrete. Sustainability, 8, 578. doi:10.3390/su8060578
 • Kirby, N., Xu, L., Luckett, M., & Siepmann, W. (2002). HVDC transmission for large offshore wind farms. Power Engineering Journal, 16(3), 135-141. doi:10.1049/pe:20020306
 • Kolios, A., & Brennan, F. (2018). Review of existing cost and O&M models, and development of a highfidelity cost/revenue model for impact assessment. Cranfield University/University of Strathclyde.
 • Köroğlu, M. Ö., & Ülgen, K. (2018). Denizüstü Rüzgâr Enerji Santralleri: Çanakkale Örneği. Güç Sistemleri Konferansı. Ankara. doi:10.5281/zenodo.1482655
 • Köseoğlu, Ö., & Demirci, Y. (2018). Akıllı Şehirler ve Yerel Sorunların Çözümünde Yenilikçi Teknolojilerin Kullanımı. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 4(2), 2528-9969. https://www.academia.edu /37513030/Akilli_Sehirler_Makale adresinden alındı
 • Lee, D. (2012). Fundamentals of Life-Cycle Cost Analysis. Transportation Research Record Journal of the Transportation Research Board, 1812(January 2002), 203-210.
 • Lee, Y.-M., & Tzeng, Y.-E. (2008). Development and Life-Cycle Inventory Analysis of Wind Energy in Taiwan. Journal of Energy Engineering, 134(2). doi:https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9402(2008)134:2(53)
 • Li, Q. S., Chen, F. B., Li, Y. G., & Lee, Y. Y. (2013). Implementing wind turbines in a tall building for power generation: A study of wind loads and wind speed amplifications. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 116(16th May), 70-82. doi:https://doi.org/10.1016/j.jweia.2013.03.004
 • Mert, G., Linke, B., & Aurich, J. C. (2017). Analysing the Cumulative Energy Demand of Product-service Systems for wind Turbines. Procedia CIRP, 59, 214-219. doi:https://doi.org/10.1016 /j.procir.2016.09.018
 • Nugent, D., & Sovacool, B. K. (2014). Assessing the lifecycle greenhouse gas emissions from solar PV and wind energy: A critical meta-survey. Energy Policy, 65(February), 229-244. doi:https://doi.org/10.1016/j.enpol.2013.10.048
 • OECD. (tarih yok). 2019. doi:doi: 10.1787/a24f6fa9-en
 • Oguz, E., & Incecik, A. (2014). Feasibility of Installing Offshore Wind Farms in the North Agean Sea, Turkey. Grand Renewable Energy 2014, International Conference and Exhibition 27 July - 1 August. Tokyo Big Sight, Tokyo, Japan.
 • Oguz, E., Clelland, D., Day, A. H., Incecik, A., López, J. A., Sánchez, G., & Almeria, G. G. (2018). Experimental and numerical analysis of a TLP floating offshore wind turbine. Ocean Engineering, 147(January), 591-605. doi:https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2017.10.052
 • Oğulata, R. T. (2003). Energy sector and wind energy potential in Turkey. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 7(6), 469-484. doi:https://doi.org/10.1016/S1364-0321(03)00090-X
 • Oğuz, E., & Şentürk, A. (2019). Selection of the most sustainable renewable energy system for Bozcaada Island: wind vs. photovoltaic. Sustainability, 11(15), 4098. doi:https://doi.org/10.3390/su11154098
 • Oh, K.-Y., Nam, W., Ryu, M. S., Kim, J.-Y., & Epureanu, B. I. (2018). A review of foundations of offshore wind energy convertors: Current status and future perspectives. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 88(May), 16-36. doi:https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.02.005
 • Owens, B. N. (2019). Europe Sails Ahead. The Wind Power Story-A Century of Innovation That Reshaped The Global Energy Landscape (s. 245). içinde New Jersey, Canada: WILEY-IEEE Press.
 • Ozerdem, B., Ozer, S., & Tosun, M. (2006). Feasibility study of wind farms: A case study for Izmir, Turkey. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 94(10), 725-743. doi:https://doi.org/10.1016/j.jweia.2006.02.004
 • Öksel, C., Koç, A., Koç, Y., & Yağlı, H. (2016). Antakya Körfezi Deniz Üstü Rüzgar Eenerjisi Potansiyel Araştırılması. SUJEST, 4(1), ISSN: 2147-9364 (Elektronik).
 • Örselli, E., & Akbay, C. (2019). Teknoloji ve Kent Yaşamında Dönüşüm: Akıllı Kentler. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 2(1), 228-241. doi:https://doi.org/10.33712/mana.544549
 • Özkale, C., Celik, C., Turkmen, A. C., & Cakmaz, E. S. (2017). Decision analysis application intended for selection of a power plant running on renewable energy sources. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 70(April), 1011-1021. doi:https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.12.006
 • Piasecka, I., Tomporowski, A., Flizikowski, J., Kruszelnicka, W., Kasner, R., & Mroziński , A. (2019). Life Cycle Analysis of Ecological Impacts of an Offshore and a Land-Based Wind Power Plant. Applied Sciences, 9(2), 231. doi:https://doi.org/10.3390/app9020231
 • Puglia, G. (2013). Life Cycle Cost Analysis on Wind Turbines. Gothenburg, Sweden: Energetic Engineering, Chalmers University of Technology.
 • Reimers, B., Özdirik, B., & Kaltschmitt, M. (2014). Greenhouse gas emissions from electricity generated by offshore wind farms. Renewable Energy, 72(December), 428-438. doi:https://doi.org /10.1016/j.renene.2014.07.023
 • Ristimäki, M., Säynäjoki, A., Heinonen, J., & Junnila, S. (2013). Combining life cycle costing and life cycle assessment for an analysis of a new residential district energy system design. Energy, 63(December), 168-179. doi:https://doi.org/10.1016/j.energy.2013.10.030
 • Rosenauer, E. (2014). Investment Costs of Offshore Wind Turbines. Center for Sustainable Energy, University of Michigan.
 • Santoyo-Castelazo, E., & Azapagic, A. (2014). Sustainability assessment of energy systems: integrating environmental, economic and social aspects. Journal of Cleaner Production, 80(1st October), 119-138. doi:https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.05.061
 • Satir, M., Murphy, F., & McDonnell, K. (2018). Feasibility study of an offshore wind farm in the Aegean Sea, Turkey. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 81(2), 2552-2562. doi:https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.06.063
 • Schanes, K., Giljum, S., & Hertwich, E. (2016). Low carbon lifestyles: A framework to structure consumption strategies and options to reduce carbon footprints. Journal of Cleaner Production, 139(15th December), 1033-1043. doi:https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.08.154
 • Schmidt, K., Alvarez, L., Arevalo, J., & Abbassi, B. (2017). Life Cycle Impact Assessment of Renewable Energy Systems:Wind vs. Photovoltaic Systems. International Journal of Current Research, 9(10), 59140-59147.
 • Şanlı, B., & Özekicioğlu, H. (2007). Küresel Isınmayı Önlemeye Yönelik Çabalar ve Türkiye. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi(2007/2), 456-482. http://dergipark.org.tr/kmusekad/issue/10223/125697 adresinden alındı
 • Şayan, Y., Özen, N., Kırkpınar, F., & Polat, M. (2010). Organik Hayvansal Üretim ve Çevre. Türkiye t. Organik Hayvancılık Kongresi. Kelkit. http://orgprints.org/19000 adresinden alındı
 • Şengüler, F., & Yumurtacı, Z. (2019). Hybrid Solar And Wind Energy Potential Map of Turkey and Cost Analysis of 1 MW Hybrid Power Plants. International Journal of Engineering Research and Advanced Technology (IJERAT), 5(6), E-ISSN : 2454-6135. doi:10.31695/IJERAT.2019.3450
 • Taşkın, E. (2018). Linyit Yakıtlı Pilot Termik Santral İçin Baca Gazı Emisyon Azaltma Seçeneklerinin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü.
 • Torres Olguin R.E., G. A. (2014). HVDC Transmission for Offshore Wind Farms. M. A. Hossain J. içinde, Large Scale Renewable Power Generation (s. 289-310). Springer, Singapore: Green Energy and Technology. doi:https://doi.org/10.1007/978-981-4585-30-9_11
 • Tsai, L. (2013). An Integrated Assessment of Offshore Wind Farm Siting:A Case Study in the Great Lakes of Michigan. Michigan: The University of Michigan.
 • Tsai, L., Kelly, J. C., Simon, B. S., Chalat, R. M., & Keoleian, G. A. (2016). Life Cycle Assessment of Offshore Wind Farm Siting: Effects of Locational Factors, Lake Depth, and Distance from Shore. Journal of Industrial Ecology, 20(6), 1370-1383. doi:https://doi.org/10.1111/jiec.12400
 • Turkish Wind Energy Association. (2018). Turkish Wind energy Statistic Report. Ankara, Turkey.
 • USGCRP. (2017). Climate Science Special Report: Fourth National Climate Assessment. Washington, DC, USA: U.S. Global Change Research Program. doi:doi: 10.7930/J0J964J6
 • Üçtuğ, F. G. (2017). Stakeholder Opinion-Based Comparison of Life Cycle Environmental Impacts of Eelectricty Generation in Turkey with Selected European Countries. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A- Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik, 18(1), 178-198. doi:10.18038/aubtda.300422
 • Velarde, J., & Bachynski, E. E. (2017). Design and fatigue analysis of monopile foundations to support the DTU 10 MW offshore wind turbine. Energy Procedia, 137(October), 3-13. doi:https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.10.330
 • Vestas. (tarih yok). 3 Eylül 2019 tarihinde https://www.vestas.com/en/products/4-mw-platform/v112-3_45_mw#! adresinden alındı
 • Vourdoubas, J. (2018). Review of sustainable energy technologies used in buildings in the Mediterranean basin. Journal of Buildings and Sustainability, 1(2).
 • Wang, H., Oguz, E., Jeong, B., & Zhou, P. (2018). Life cycle cost and environmental impact analysis of ship hull maintenance strategies for a short route hybrid ferry. Ocean Engineering, 161(1st August), 20-28. doi:https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2018.04.084
 • Way, A., & Van Zijl, G. (2015). A study on the design and material costs of tall wind turbine towers in South Africa. Journal of the South African Institution of Civil Engineering, 57(4), 45-54. doi:10.17159/2309-8775/2015/v57n4a6
 • Yağcı, M. (. (2010). Göllerde Ötrofikasyon, Kontrolü ve Planktonik Gösterge Türler. YUNUS Araştırma Bülteni, 10(1), 11-14.
 • Yilan, G., Kadirgan, M. N., & Çiftçioğlu, G. A. (2019). Analysis of electricity generation options for sustainable energy decision making: The case of Turkey. Renewable Energy, 146, 519-529. doi:https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.06.164
 • Yuan, X., Wang, X., & Zuo, J. (2013). Renewable energy in buildings in China—A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 24(August), 1-8. doi:https://doi.org/10.1016/j.rser.2013.03.022
 • Zeinali, R., & Keysan, O. (2019). A Rare-Earth Free Magnetically Geared Generator for Direct-Drive Wind Turbines. Energies, 12(3), 447. doi:10.3390/en12030447
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Sayı
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4847-6396
Yazar: Ayşe Eylül ŞENTÜRK
Kurum: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3574-9436
Yazar: Elif OĞUZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2020

Bibtex @araştırma makalesi { gdt770705, journal = {Gemi ve Deniz Teknolojisi}, issn = {1300-1973}, eissn = {2651-530X}, address = {}, publisher = {TMMOB Gemi Mühendisleri Odası}, year = {2020}, volume = {28}, pages = {5 - 32}, doi = {}, title = {Karasal ve Deniz Üstü Rüzgâr Çiftliklerinin Ekonomik ve Çevresel Etkilerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Şentürk, Ayşe Eylül and Oğuz, Elif} }
APA Şentürk, A , Oğuz, E . (2020). Karasal ve Deniz Üstü Rüzgâr Çiftliklerinin Ekonomik ve Çevresel Etkilerinin İncelenmesi . Gemi ve Deniz Teknolojisi , 28 (217) , 5-32 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gdt/issue/55677/770705
MLA Şentürk, A , Oğuz, E . "Karasal ve Deniz Üstü Rüzgâr Çiftliklerinin Ekonomik ve Çevresel Etkilerinin İncelenmesi" . Gemi ve Deniz Teknolojisi 28 (2020 ): 5-32 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gdt/issue/55677/770705>
Chicago Şentürk, A , Oğuz, E . "Karasal ve Deniz Üstü Rüzgâr Çiftliklerinin Ekonomik ve Çevresel Etkilerinin İncelenmesi". Gemi ve Deniz Teknolojisi 28 (2020 ): 5-32
RIS TY - JOUR T1 - Karasal ve Deniz Üstü Rüzgâr Çiftliklerinin Ekonomik ve Çevresel Etkilerinin İncelenmesi AU - Ayşe Eylül Şentürk , Elif Oğuz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Gemi ve Deniz Teknolojisi JF - Journal JO - JOR SP - 5 EP - 32 VL - 28 IS - 217 SN - 1300-1973-2651-530X M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gemi ve Deniz Teknolojisi Karasal ve Deniz Üstü Rüzgâr Çiftliklerinin Ekonomik ve Çevresel Etkilerinin İncelenmesi %A Ayşe Eylül Şentürk , Elif Oğuz %T Karasal ve Deniz Üstü Rüzgâr Çiftliklerinin Ekonomik ve Çevresel Etkilerinin İncelenmesi %D 2020 %J Gemi ve Deniz Teknolojisi %P 1300-1973-2651-530X %V 28 %N 217 %R %U
ISNAD Şentürk, Ayşe Eylül , Oğuz, Elif . "Karasal ve Deniz Üstü Rüzgâr Çiftliklerinin Ekonomik ve Çevresel Etkilerinin İncelenmesi". Gemi ve Deniz Teknolojisi 28 / 217 (Haziran 2020): 5-32 .
AMA Şentürk A , Oğuz E . Karasal ve Deniz Üstü Rüzgâr Çiftliklerinin Ekonomik ve Çevresel Etkilerinin İncelenmesi. Gemi ve Deniz Teknolojisi. 2020; 28(217): 5-32.
Vancouver Şentürk A , Oğuz E . Karasal ve Deniz Üstü Rüzgâr Çiftliklerinin Ekonomik ve Çevresel Etkilerinin İncelenmesi. Gemi ve Deniz Teknolojisi. 2020; 28(217): 5-32.