Kabul Edilmiş Makaleler

  • Proje Yönetiminde Yapay Zekâ Tabanlı Paydaş Analizi Aracının Tasarımı
    Funda ŞAHİNER, Gamzenur YILDIRIM, Hamdi KAHRAMAN 13 Haz 2021
  • The Synthesis Copper-doped Nickel Oxide and Application of Hybrid Nano-lubricants as a Compressor Oil
    Mustafa AKKAYA, Erdi AKMAN 13 Haz 2021