Yıl 2020, Cilt 6 , Sayı 3, Sayfalar 248 - 254 2020-12-27

Karadeniz Yağışlarının Kuzey Atlantik Salnımı ile İlişkisi
Relationship of Black Sea Precipitation with North Atlantic Oscillation

Cavit Berkay YILMAZ [1] , Vahdettin DEMİR [2] , Mehmet Faik SEVİMLİ [3]


Kuzey Atlantik Okyanusu üzerinde meydana gelen NAO (Kuzey Atlantik Salnımı) okyanus yüzeyinde oluşan sıcaklık farklarının okyanus akıntıları sayesinde taşınarak ulaştığı bölgede hidrolojik parametrelere (sıcaklık ve yağış gibi) etki etmektedir. Oluşan bu etkiler ve son yıllarda su kaynaklarına olan talebin giderek artması doğadaki sınırlı su kaynaklarının ihtiyaçlara cevap verecek en uygun şekilde kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Su kaynaklarının değişiminin incelenmesi amacıyla homojenlik ve trend analizleri yapılmaktadır. Bu çalışmada NAO verileri ve Karadeniz Bölgesi’nde yer alan 18 istasyona ait 12 aylık toplam yağış verileri kullanılmıştır (1961-2015 yılları arası). Homojenlik yöntemlerinden Spearman Rho ve trend analizlerinden otokorelasyonu dikkate alan Modifiye Mann-Kendall testi değişimleri tespit etmek için kullanılmıştır. Çalışmada analizler güven aralığının %95’lik kısmında incelenmiştir. Ayrıca NAO ve Karadeniz Bölgesi yağışlarının arasındaki ilişkiyi belirlemek için SRho korelasyon testi kullanılmıştır. Çalışma sonuçları incelendiğinde Kuzey Atlantik Salınımı’na ait veriler ile Karadeniz Bölgesi’nde yer alan 18 istasyona ait yağış verileri arasında trend yönünden negatif yönde zayıf bir ilişki tespit edilmiştir.

North Atlantic Oscillation (NAO) occurring on the North Atlantic Ocean affects hydrologic parameters such as temperature and precipitation in the region where temperature differences
occurring on the ocean surface are transported by ocean currents. These effects and the increasing demand for water resources in recent years have made it necessary to use the limited water resources in nature in the most appropriate way to meet the needs. In order to examine the change of water resources, homogeneity and trend analyzes are carried out. In this study, Spearman Rho test and Modified Mann-Kendall test, which takes into account autocorrelation, were applied for standardized NAO data published by the National Weather Service Climate Prediction Center and 12-month precipitation data (between 1961-2015) of 18 stations in the Black Sea region. The study was examined in 95% of the confidence interval. The SRho correlation test was applied to determine the relationship between NAO index and Black Sea Region precipitation. When the study results are analyzed, a weak negative trend was detected between the data of North Atlantic Oscillation and the precipitation data of 18 stations analyzed in the Black Sea Region.

 • R.H. Gardner, W.G. Hargrove, M.G. Turner, W. H. Romme, “Climate Change, Disturbances and Landscape Dynamics,” Cambridge University Press. pp. 149–172, 1996.
 • M. Büyükyildiz, “Sakarya Havzasi Yağişlarinin Trend Analizi ve Stokastik Modellenmesi,” Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Konya, TÜRKİYE, 2004.
 • M. K. Ölgen, “Türkiye’de Yıllık Ve Mevsimsel Yağış Değişkenliğinin Alansal Dağılımı” Ege Coğrafya Dergisi, Vol. 19, pp. 85-95, 2010.
 • T. Erdik, E. Kahya, “Doğu Karadeniz ve Çoruh Havzalarının Hidrolojik Verilerinde Kuzey Atlantik Salınımının Sinyallerinin Aranması,” researchgate.com, 2008 [Online]. Erişim: https://www.researchgate.net/publication/334730384 [Erişim Tarihi: 11.02.2020].
 • M. Karakoç, “İzmir Ve Ankara'da Yağış Paterni İle Kuzey Atlantik Salınımı (NAO) Arasındaki İlişki,” Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi. Vol. 7, pp. 148-157, 2014.
 • M. Demircan, H. Girkan, N. Türkoğlu, İ. Çiçek, “Türkiye Sıcaklıklarının Kuzey Atlantik Salınımı (NAO) İndisi İle İlişkisi,” TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 2018, Ankara, TÜRKİYE.
 • A. Vespremeanu-stroe, F. Tătui “The Influence Of North Atlantic Oscillation On Romanian Black Sea Coast Wind Regime,” Analele Univ Buc Seria Geografie, Vol. 54, pp. 17-25, 2005.
 • B. Efe, E. Özgür, “Standart Yağış Indeksi (SPI) ve Normalin Yüzdesi Metodu (PNI) ile Konya Ve Çevresinin Kuraklık Analizi,” II. Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, 2013 Konya, TÜRKİYE.
 • National Weather Service Climate Prediction Center, 2019 [Online]. Erişim: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/pna/norm.nao.monthly.b5001.current.ascii.table [Erişim Tarihi: 11.02.2020].
 • Anonim a. “Karadeniz iklimi nedir?” [Online]. Erişim: http://karadeniz-iklimi.nedir.org/ [Erişim Tarihi: 11.02.2020].
 • Anonim b. “Karadeniz Bölgesi’nin özellikleri nedir?” [Online]. Erişim: https://www.ozelliklerinedir.com/karadeniz-bolgesinin-ozellikleri-nelerdir/ [Erişim Tarihi: 11.02.2020].
 • National Weather Service Climate Prediction Center a, 2019 [Online]. Erişim: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/teledoc/nao_pmap.shtml [Erişim Tarihi: 11.02.2020].
 • V. Gümüş, “Fırat Havzası Akımlarının Trend Analizi Ile Değerlendirilmesi,” Yedinci Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, 2006, İstanbul, TÜRKİYE.
 • M. Türkeş, E. Erlat, “Türkiye’de Kuzey Atlantik Salınımı ile Bağlantılı Yağış Değişiklikleri ve Değişebilirliği,” III. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, 2003, İstanbul, TÜRKİYE.
 • M. Tayanç, U. İm, M. Doğruel ve M. Karaca, “Climate Change in Turkey for The Last Half Century,” Climatic Change, Vol. 94, pp. 483–502, 2009.
Birincil Dil tr
Konular İnşaat Mühendisliği
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2734-2073
Yazar: Cavit Berkay YILMAZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6590-5658
Yazar: Vahdettin DEMİR
Kurum: KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4676-8782
Yazar: Mehmet Faik SEVİMLİ
Kurum: KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Aralık 2020

Bibtex @konferans bildirisi { gmbd772005, journal = {Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD)}, issn = {2149-4916}, eissn = {2149-9373}, address = {Eti Mh. Ali Suavi Cd. Birecik. Sk. No:1 Gazi İş Merkezi Ofis No:98 Çankaya/ANKARA}, publisher = {Aydın KARAPINAR}, year = {2020}, volume = {6}, pages = {248 - 254}, doi = {}, title = {Karadeniz Yağışlarının Kuzey Atlantik Salnımı ile İlişkisi}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Cavit Berkay and Demir, Vahdettin and Sevimli, Mehmet Faik} }
APA Yılmaz, C , Demir, V , Sevimli, M . (2020). Karadeniz Yağışlarının Kuzey Atlantik Salnımı ile İlişkisi . Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD) , 6 (3) , 248-254 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gmbd/issue/58697/772005
MLA Yılmaz, C , Demir, V , Sevimli, M . "Karadeniz Yağışlarının Kuzey Atlantik Salnımı ile İlişkisi" . Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD) 6 (2020 ): 248-254 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gmbd/issue/58697/772005>
Chicago Yılmaz, C , Demir, V , Sevimli, M . "Karadeniz Yağışlarının Kuzey Atlantik Salnımı ile İlişkisi". Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD) 6 (2020 ): 248-254
RIS TY - JOUR T1 - Karadeniz Yağışlarının Kuzey Atlantik Salnımı ile İlişkisi AU - Cavit Berkay Yılmaz , Vahdettin Demir , Mehmet Faik Sevimli Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD) JF - Journal JO - JOR SP - 248 EP - 254 VL - 6 IS - 3 SN - 2149-4916-2149-9373 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD) Karadeniz Yağışlarının Kuzey Atlantik Salnımı ile İlişkisi %A Cavit Berkay Yılmaz , Vahdettin Demir , Mehmet Faik Sevimli %T Karadeniz Yağışlarının Kuzey Atlantik Salnımı ile İlişkisi %D 2020 %J Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD) %P 2149-4916-2149-9373 %V 6 %N 3 %R %U
ISNAD Yılmaz, Cavit Berkay , Demir, Vahdettin , Sevimli, Mehmet Faik . "Karadeniz Yağışlarının Kuzey Atlantik Salnımı ile İlişkisi". Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD) 6 / 3 (Aralık 2020): 248-254 .
AMA Yılmaz C , Demir V , Sevimli M . Karadeniz Yağışlarının Kuzey Atlantik Salnımı ile İlişkisi. GMBD. 2020; 6(3): 248-254.
Vancouver Yılmaz C , Demir V , Sevimli M . Karadeniz Yağışlarının Kuzey Atlantik Salnımı ile İlişkisi. Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD). 2020; 6(3): 248-254.
IEEE C. Yılmaz , V. Demir ve M. Sevimli , "Karadeniz Yağışlarının Kuzey Atlantik Salnımı ile İlişkisi", Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD), c. 6, sayı. 3, ss. 248-254, Ara. 2020