Yıl 2020, Cilt 6 , Sayı 3, Sayfalar 217 - 229 2020-12-27

The Staff Scheduling Problem at The Promotion Festival: An Application
Tanıtım Festivalinde Personel Çizelgeleme Problemi: Bir Uygulama

Ahmet CÜREBAL [1] , Serkan KOÇTEPE [2] , Tamer EREN [3]


Promotion organizations are one of the biggest trump cards of organizations in the increasingly competitive environment. Such events are very important, especially for the tourism sector where customers have unlimited alternatives. Increasing service expectation and rapid feedback make these activities even more important. Due to the importance and sensitivity of these events, event owners receive service from professional companies that manage this process. Organizations are very important for both service providers and organizations and must be carefully planned. It is very important not to experience any negative situations during the process. Such possible situations should be avoided as much as possible by assigning the personnel to jobs in which they are competent. Appointment of personnel to jobs in which they are competent will contribute to both personnel satisfaction and service quality. Therefore, it is necessary to carry out a work plan in which scientific methods are used in such activities. In this study, a staff scheduling study was carried out for a promotional event in Cappadocia, which is an important touristic region, especially for foreign tourists. 84 personnel will serve under 6 tasks in the 15-day event. Within the scope of the study, the tasks to be carried out in the organization were prioritized with the AHP method, and then a goal programming model was established that takes into account the competencies of the personnel and the importance of the tasks.
Tanıtım organizasyonları, kuruluşların, günden güne artan rekabet ortamında ellerinde bulunan en büyük kozlardan birisidir. Özellikle müşterilerinin sınırsız alternatife sahip olduğu, turizm sektörü için bu tarz etkinlikler oldukça önemlidir. Artan hizmet beklentisi ve geri dönüşlerin hızlı bir şekilde alınması bu etkinlikleri daha da önemli kılmaktadır. Bu etkinliklerin önemi ve hassaslığından dolayı etkinlik sahipleri bu süreci yöneten profesyonel firmalardan hizmet almaktadır. Organizasyonlar hem hizmeti alan ve hem de sağlayan kuruluşlar için oldukça önemlidir ve titizlikle planlanması gerekmektedir. Süreç boyunca herhangi olumsuz bir durumun yaşanmaması oldukça önemlidir. Bu gibi olası durumların, personellerin yetkin oldukları işlere atanması ile, mümkün olduğunca önüne geçilmesi gerekmektedir. Personellerin yetkin oldukları işlere atanması hem personel memnuniyetine hem de hizmet kalitesine katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla bu tarz etkinliklerde bilimsel yöntemlerin kullanıldığı bir çalışma planı yürütmek gerekmektedir. Bu çalışmada, önemli bir turistik bölge olan Kapadokya’da tanıtım amaçlı yürütülen, özellikle de yabancı turistlere hitap eden bir etkinliğin personel çizelgeleme çalışması yürütülmüştür. 15 gün sürecek etkinlikte 84 adet personel 6 görev altında hizmet verecektir. Çalışma kapsamında organizasyonda yürütülecek görevler AHP yöntemi ile önceliklendirilmiş, ardından personellerin yetkinliklerini ve görevlerin önem derecelerini dikkate alan bir hedef programlama modeli kurulmuştur.
 • https://www.tursab.org.tr/istatistikler-icerik/turizm-geliri. https://www.tursab.org.tr. Adresinden alındı
 • https://www.techinside.com/2018de-18-milyar-dolarlik-eglence/ (03/09/2019) https://www.techinside.com Adresinden alındı.
 • TAHA A. H., ''Hedef Programlama'', Yöneylem Araştırması, Literatür Yayıncılık, Türkiye (2015)
 • Ünal, Ö. F., (2012). Performans değerlemede Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) uygulamaları, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 37-55.
 • Tsai, C.C., Li, S.H.A., ''A two-stage modeling with genetic algorithms for the nurse scheduling problem'', Expert Systems with Applications, 36: 9506–9512, (2009)
 • Girginer, N., Kaygısız, Z., ''İstatistiksel Yazılım Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci ve 0-1 Hedef Programlama Yöntemlerinin Birlikte Kullanımı'', Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1): 211-233, (2009)
 • Lezaun, M., Perez, G., De La Maza, E. S., ''Staff rostering for the station personnel of a railway company'', Journal of the Operational Research Society, 61: 1104-1111, (2010).
 • Hung-Tso, L., Yen-Ting, C., Tsung-Yu, C., Yi-Chun, L., ''Crew rostering with multiple goals: an empirical study'', Computers and Industrial Engineering, 63: 483–493, (2012)
 • Bektur, G., Hasgül, S., ''Kıdem seviyelerine göre işgücü çizelgeleme problemi: Hizmet sektöründe bir uygulama'', Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari ve Bilimler Fakültesi Dergisi, 15: 385-402, (2013)
 • Kassa, B. A., Tizazu, A. E., ''Personnel scheduling using an integer programming model- an application at Avanti Blue-Nile Hotels'', Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 7(2): 114-127, (2013)
 • Louly, M.A., ''A goal programming model for staff scheduling at a telecommunications center'', Journal of Mathematical Modelling and Algorithms in Operations Research, 12: 167-178, (2013)
 • Labidi, M., Mrad, M., Gharbi, A., Louly, M.A., ''Scheduling IT Staff at a Bank: A Mathematical Programming Approach'', The Scientific World Journal, Article ID 768374, (2014)
 • Öztürkoğlu, Y., Çalışkan, F., ''Hemşire Çizelgelemesinde Esnek Vardiya Planlaması ve Hastane Uygulaması'', Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16: 115-133, (2014)
 • Todovic, D., Makajic-Nikolic, D., Kostic-Stankovic, M., Martic, M., ''Police officer scheduling using goal programming'', Policing: An International Journal of Police Strategies and Management, 38: 295- 313, (2015)
 • Ünal, F. M., Eren, T., ''Hedef Programlama ile Nöbet Çizelgeleme Probleminin Çözümü'', Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 4 (1): 28-37, (2016)
 • Ciritcioğlu, C., Akgün, S., Varlı, E., Eren, T., ''Kırıkkale Üniversitesi Güvenlik Görevlileri İçin Vardiya Çizelgeleme Problemine Bir Çözüm Önerisi'', Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 9 (2): 1-23, (2017)
 • Bedir, N., Eren, T., Dizdar, E.N., ''Ergonomik Personel Çizelgeleme ve Perakende Sektöründe Bir Uygulama'', Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 5(3): 657-674, (2017)
 • Özder, E.H., Varlı, E., Eren, T., ''Hedef Programlama Yaklaşımı ile Temizlik Personeli Çizelgeleme Problemi İçin Bir Model Önerisi'', Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 7(2): 114-127, (2017)
 • Gür, Ş., Hamurcu, M., Eren, T., ''Ankara’da Monoray projelerinin analitik hiyerarşi prosesi ve 0-1 hedef programlama yöntemleri ile seçimi'', Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 23(4): 437-443, (2017)
 • Varlı, E., Alağaş, H., Eren, T., Özder, E., ''Goal Programming Solution of the Examiner Assignment Problem'', Bilge International Journal of Science and Technology Research, 1(2): 105-118, (2017)
 • De Bruecker, P., Beliën, J., Van den Bergh, J., Demeulemeester, E. ''A three-stage mixed integer programming approach for optimizing the skill mix and training schedules for aircraft maintenance'', European Journal of Operational Research, 267(2): 439-452, (2018)
 • Vermuyten, H., Rosa, J. N., Marques, I., Belien, J., Barbosa-Póvoa, A., ''Integrated staff scheduling at a medical emergency service: An optimisation approach'', Expert systems with applications, 112: 62-76, (2018)
 • Koçtepe, S., Bedir, N., Eren, T., Gür, Ş. ''Organizasyon Görevlileri İçin Personel Çizelgeleme Probleminin 0-1 Tam Sayılı Programlama ile Çözümü''. Ekonomi, İşletme ve Yönetim Dergisi, 2(1): 25-46, (2018)
 • Uslu, B., Bedir, N., Gür, Ş., Eren, T. ''0-1 Hedef Programlama Yöntemi Kullanılarak Hemşire Çizelgeleme Probleminin Çözümü'', Sağlık Akademisi Kastamonu, 3(3): 1-23, (2018)
 • Yelek, A., Demirel, B., Alağaş, H. M., Eren, T. ''Kısmi Zamanlı Çalışan Personellerin Çizelgelenmesi: Kırıkkale Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Örneği'', Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2): 313-330, (2018)
 • Demirel, B., Yelek, A., Alağaş, H. M., Eren, T. ''Ankaray güvenlik personelinin vardiya çizelgeleme probleminin hedef programlama yöntemi ile çözümü'', Demiryolu Mühendisliği, (8): 1-17, (2018)
 • Koçtepe, S., Alağaş, H. M., Gür, Ş., Eren, T., ''Basketbol Karşılaşmasında Görevli Organizasyon Personellerinin 0-1 Tam Sayılı Programlama Yöntemi ile Çizelgelenmesi'', Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(2): 44-53, (2019)
 • Kaçmaz, S. Ö., Alakaş, H. M., Eren, T., Ergonomıc Staff Schedulıng Problem Wıth Goal Programmıng In Glass Industry. Journal of Turkish Operations Management, 4(1), 369-377, (2020)
 • Danışan, T., Özcan, E., Eren, T., ''Hidroelektrik Santrallarda Bakım Çizelgeleme İçin Hibrid Bir Model Önerisi'', Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 35(4): 1815-1828, (2020)
Birincil Dil tr
Konular Endüstri Mühendisliği
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1031-659X
Yazar: Ahmet CÜREBAL
Kurum: Dr., Kırıkkale University,
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8306-6907
Yazar: Serkan KOÇTEPE
Kurum: Dr., Kırıkkale University,
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5282-3138
Yazar: Tamer EREN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Kırıkkale Üniversitsesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { gmbd807040, journal = {Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD)}, issn = {2149-4916}, eissn = {2149-9373}, address = {Eti Mh. Ali Suavi Cd. Birecik. Sk. No:1 Gazi İş Merkezi Ofis No:98 Çankaya/ANKARA}, publisher = {Aydın KARAPINAR}, year = {2020}, volume = {6}, pages = {217 - 229}, doi = {}, title = {Tanıtım Festivalinde Personel Çizelgeleme Problemi: Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {Cürebal, Ahmet and Koçtepe, Serkan and Eren, Tamer} }
APA Cürebal, A , Koçtepe, S , Eren, T . (2020). Tanıtım Festivalinde Personel Çizelgeleme Problemi: Bir Uygulama . Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD) , 6 (3) , 217-229 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gmbd/issue/58697/807040
MLA Cürebal, A , Koçtepe, S , Eren, T . "Tanıtım Festivalinde Personel Çizelgeleme Problemi: Bir Uygulama" . Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD) 6 (2020 ): 217-229 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gmbd/issue/58697/807040>
Chicago Cürebal, A , Koçtepe, S , Eren, T . "Tanıtım Festivalinde Personel Çizelgeleme Problemi: Bir Uygulama". Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD) 6 (2020 ): 217-229
RIS TY - JOUR T1 - Tanıtım Festivalinde Personel Çizelgeleme Problemi: Bir Uygulama AU - Ahmet Cürebal , Serkan Koçtepe , Tamer Eren Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD) JF - Journal JO - JOR SP - 217 EP - 229 VL - 6 IS - 3 SN - 2149-4916-2149-9373 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD) Tanıtım Festivalinde Personel Çizelgeleme Problemi: Bir Uygulama %A Ahmet Cürebal , Serkan Koçtepe , Tamer Eren %T Tanıtım Festivalinde Personel Çizelgeleme Problemi: Bir Uygulama %D 2020 %J Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD) %P 2149-4916-2149-9373 %V 6 %N 3 %R %U
ISNAD Cürebal, Ahmet , Koçtepe, Serkan , Eren, Tamer . "Tanıtım Festivalinde Personel Çizelgeleme Problemi: Bir Uygulama". Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD) 6 / 3 (Aralık 2020): 217-229 .
AMA Cürebal A , Koçtepe S , Eren T . Tanıtım Festivalinde Personel Çizelgeleme Problemi: Bir Uygulama. GMBD. 2020; 6(3): 217-229.
Vancouver Cürebal A , Koçtepe S , Eren T . Tanıtım Festivalinde Personel Çizelgeleme Problemi: Bir Uygulama. Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD). 2020; 6(3): 217-229.
IEEE A. Cürebal , S. Koçtepe ve T. Eren , "Tanıtım Festivalinde Personel Çizelgeleme Problemi: Bir Uygulama", Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD), c. 6, sayı. 3, ss. 217-229, Ara. 2020