Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 1, 26 - 35, 30.04.2021

Öz

Kaynakça

 • Referans1 T. Kousksou ve P. Bruel, «Energy Storage: Applications and Challenges,» Solar Energy Materials & Solar Cells., 2013.
 • Referans2 P. Brown, J. Lopes ve M. Matos, «Optimization of Pumped Storage Capacity in an Isolated Power System with Large Renewable Penetration,» , 2008.
 • Referans3 E. A. Ingram, «Pumped Storage Development Activity Snapshots.,» %1 içinde Pumped Storage Development Activity Snapshots., 2009, pp. 12-25.
 • Referans4 P. Kanakasabapathy, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, p. 45(1):187–193, 2013.
 • Referans5 W. Sue, «Application of Pumped Hydroelectric Energy Storage for Photovoltaic based Rural Electrification,» 2018.
 • Referans6 V. Gabriel , S. S. Jones..., «A Hydro PV Hybrid System for the Laranjeiras Dam Operating with Storage Capacity in the Water Reservoir,» 2019.
 • Referans7 A. Harby, J. Sauterleute, M. Korpås , A. Killingtveit ve E. Solvang , «Pumped Storage Hydropower,» 2013.
 • Referans8 S. Swarup ve P. Kanakasabapathy , «Bidding strategy for pumped-storage plant in pool-based electricity market,» 2009.
 • Referans9 E. Ayder, «PDHES Teknik Rapor,» Mart 2015.
 • Referans10 M. Mazman, C. Kaymaz, D. Uzun, E. Biçer ve A. Yıldız, “Yenilenebilir Enerji İçin Elektrik Enerjisi Depolama Teknolojileri,” Solar Future 2010 Bildiriler Kitabı, 2010.
 • Referans11 A. Botterud , V. Koritarov ve T. Levin, «Pumped Storage Hydropower: Benefits for Grid Reliability and Integration of Variable Renewable Energy,» 2014.
 • Referans12 V. J. Zipparro ve H. Hasen, Davis’ Handbook of Applied Hydraulics, (4 ed.). New York: McGraw Hill., 1993.
 • Referans13 H. GÖKTAŞ, Türkiye İçin Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santrallerin Önemi ve Durum Analizi, 2018.
 • Referans14 M. A. Tilahun, «Feasibility Study of Pumped Storage System for Application in Amhara Region, Etiopia (Master's Thesis).,» 2009.
 • Referans15 «https://www.energy.gov/eere/water/pumped-storage-hydropower.,» 2019. [Çevrimiçi].
 • Referans16 D. K. Onyekpe, «“World-Energy-Resources_Report_2016.pdf”,» 2016. [Çevrimiçi].
 • Referans17 «https://www.hydropower.org/2016-hydropower-status-report.,» 2016. [Çevrimiçi].
 • Referans18 T. Forcey, «Pumped Hydro Energy Storage.Australian energy storage conference & exhibition,» p. 31, 2014.
 • Referans19 «https://www.energy.gov/eere/water/pumped-storage-hydropower.,» [Çevrimiçi].
 • Referans20 «http://www.yegm.gov.tr/duyurular_haberler/phes_calistay.aspx.,» [Çevrimiçi].
 • Referans21 M. Vural, Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santrallerin Gelişimi Ve Türkiye İncelemesi, 2017.
 • Referans22 EPDK, « Elektrik Piyasası Raporu,» 2018.
 • Referans23 «https://rapor.epias.com.tr/rapor/xhtml/dgpGunlukRapor.xhtml,» 2019. [Çevrimiçi].
 • Referans24 « 2018 BP Energy Outlook, » 2018 .
 • Referans25 «http://open_jicareport.jica.go.jp/pdf/12019790.pdf,» 2019. [Çevrimiçi].
 • Referans26 «https://www.teias.gov.tr/tr/yayinlar-raporlar/piyasa-raporlari,» [Çevrimiçi].
 • Referans28 «ENTSO-E Avrupa’da İletim Tarifelerine Genel Bakış: Sentez,» 2014.
 • Referans29 «EPRI.,» %1 içinde Quantifying the Value of Hydropower in the Electric Grid: Final Report. Electric Power Research Institute., 2013.
 • Referans30 «Gökçekaya Pompajlı HES ilk etüt raporu, Elektrik Đsleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü,» 2010-06.
 • Referans31 Ü. Öziş ve H. Yanar, «Oymapınar Barajı ve Hidroelektrik Santralı,» 1984.
 • Referans32 Ü. Öziş, «Pompajlı Hidroelektrik Depolamalı Santalleri Raporu, Ankara,Bildiriler Kitabı,» 1968.
 • Referans33 M. Naciri, M. Aggour ve W. A. Ahmed, «Wind energy storage by pumped hydro station,» 2017.
 • Referans34 J. G. Levine, «Pumped hydroelectric energy storage and spatial diversity of wind resources as methods of improving utilization of renewable energy sources,», 2007.
 • Referans35 O. Koskinen ve C. Breyer, «Energy Storage in Global and Transcontinental Energy Scenarios» 2016, pp. 99, 53-63. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2016.10.097.
 • Referans36 «http://www.dsi.gov.tr/docs/hizmet-alanlari/enerji.pdf,» 2020. [Çevrimiçi].
 • Referans37 «https://www.enerji.gov.tr/tr-TR/EIGM-Raporlari,» 2019. [Çevrimiçi].

Örnek Bir Hidroelektrik Santrali İçin Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santrali Tasarımı

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 1, 26 - 35, 30.04.2021

Öz

Fosil yakıtların azalması, küresel ısınma problemleri ve devamlı olarak artan enerji talebi gibi nedenlerle yenilenebilir ve temiz enerji, önemini gittikçe arttırmaktadır. Enerjinin sürekliliği için depolanabilmesi gereklidir ve bunun için uygun olabilecek çözümlerden biri pompaj depolamalı hidroelektrik santrallerdir. Bu çalışmada Birleşik PDHES modeline uygun bir tasarım çalışması yapılmıştır. Çalışmanın ana amacı PDHES sayesinde üretilen gücün depolanarak puant talep zaman aralıklarına kaydırılması ve şebekeye dâhil etmektir. Diğer bir amaç, hızlı devreye alınabilmesiyle yan hizmetler temininde şebekenin ihtiyaç duyduğu gücü sağlamasıdır. Bu amaç doğrultusunda 372 m kotunda 5.000.000 m3 hacimli Üst Rezervuar, 400 m uzunluğunda, 9 m çapında beton kaplamalı 1 adet enerji tüneli, 500 m uzunluğunda ve 9 m çapında 1 adet kuyruk suyu tüneli, -10m kotunda 1 adet santral binası, Santral binası içinde 4 adet türbin ve alt rezervuar olarak da Oymapınar HES Rezervuarının kullanılması planlanarak 476 MW’lık bir PDHES tasarımı yapılmıştır. Sonuçta enerji üretimi için Piyasa Takas Fiyatının (PTF) nispeten yüksek olduğu 17:00-23:00 saatleri arasındaki 7 saat seçilmiştir. Pompalama işleminde tüketilecek enerjinin 1.686,30 GWh/yıl ve tüketim bedelinin 123.744.420 $, Türbin modunda üretilecek enerjinin 1.216,18 GWh/yıl ve üretim bedelinin 239.222.606 $ olarak bulunmuş olup, projenin rantabilite oranının 3,20 olduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Referans1 T. Kousksou ve P. Bruel, «Energy Storage: Applications and Challenges,» Solar Energy Materials & Solar Cells., 2013.
 • Referans2 P. Brown, J. Lopes ve M. Matos, «Optimization of Pumped Storage Capacity in an Isolated Power System with Large Renewable Penetration,» , 2008.
 • Referans3 E. A. Ingram, «Pumped Storage Development Activity Snapshots.,» %1 içinde Pumped Storage Development Activity Snapshots., 2009, pp. 12-25.
 • Referans4 P. Kanakasabapathy, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, p. 45(1):187–193, 2013.
 • Referans5 W. Sue, «Application of Pumped Hydroelectric Energy Storage for Photovoltaic based Rural Electrification,» 2018.
 • Referans6 V. Gabriel , S. S. Jones..., «A Hydro PV Hybrid System for the Laranjeiras Dam Operating with Storage Capacity in the Water Reservoir,» 2019.
 • Referans7 A. Harby, J. Sauterleute, M. Korpås , A. Killingtveit ve E. Solvang , «Pumped Storage Hydropower,» 2013.
 • Referans8 S. Swarup ve P. Kanakasabapathy , «Bidding strategy for pumped-storage plant in pool-based electricity market,» 2009.
 • Referans9 E. Ayder, «PDHES Teknik Rapor,» Mart 2015.
 • Referans10 M. Mazman, C. Kaymaz, D. Uzun, E. Biçer ve A. Yıldız, “Yenilenebilir Enerji İçin Elektrik Enerjisi Depolama Teknolojileri,” Solar Future 2010 Bildiriler Kitabı, 2010.
 • Referans11 A. Botterud , V. Koritarov ve T. Levin, «Pumped Storage Hydropower: Benefits for Grid Reliability and Integration of Variable Renewable Energy,» 2014.
 • Referans12 V. J. Zipparro ve H. Hasen, Davis’ Handbook of Applied Hydraulics, (4 ed.). New York: McGraw Hill., 1993.
 • Referans13 H. GÖKTAŞ, Türkiye İçin Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santrallerin Önemi ve Durum Analizi, 2018.
 • Referans14 M. A. Tilahun, «Feasibility Study of Pumped Storage System for Application in Amhara Region, Etiopia (Master's Thesis).,» 2009.
 • Referans15 «https://www.energy.gov/eere/water/pumped-storage-hydropower.,» 2019. [Çevrimiçi].
 • Referans16 D. K. Onyekpe, «“World-Energy-Resources_Report_2016.pdf”,» 2016. [Çevrimiçi].
 • Referans17 «https://www.hydropower.org/2016-hydropower-status-report.,» 2016. [Çevrimiçi].
 • Referans18 T. Forcey, «Pumped Hydro Energy Storage.Australian energy storage conference & exhibition,» p. 31, 2014.
 • Referans19 «https://www.energy.gov/eere/water/pumped-storage-hydropower.,» [Çevrimiçi].
 • Referans20 «http://www.yegm.gov.tr/duyurular_haberler/phes_calistay.aspx.,» [Çevrimiçi].
 • Referans21 M. Vural, Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santrallerin Gelişimi Ve Türkiye İncelemesi, 2017.
 • Referans22 EPDK, « Elektrik Piyasası Raporu,» 2018.
 • Referans23 «https://rapor.epias.com.tr/rapor/xhtml/dgpGunlukRapor.xhtml,» 2019. [Çevrimiçi].
 • Referans24 « 2018 BP Energy Outlook, » 2018 .
 • Referans25 «http://open_jicareport.jica.go.jp/pdf/12019790.pdf,» 2019. [Çevrimiçi].
 • Referans26 «https://www.teias.gov.tr/tr/yayinlar-raporlar/piyasa-raporlari,» [Çevrimiçi].
 • Referans28 «ENTSO-E Avrupa’da İletim Tarifelerine Genel Bakış: Sentez,» 2014.
 • Referans29 «EPRI.,» %1 içinde Quantifying the Value of Hydropower in the Electric Grid: Final Report. Electric Power Research Institute., 2013.
 • Referans30 «Gökçekaya Pompajlı HES ilk etüt raporu, Elektrik Đsleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü,» 2010-06.
 • Referans31 Ü. Öziş ve H. Yanar, «Oymapınar Barajı ve Hidroelektrik Santralı,» 1984.
 • Referans32 Ü. Öziş, «Pompajlı Hidroelektrik Depolamalı Santalleri Raporu, Ankara,Bildiriler Kitabı,» 1968.
 • Referans33 M. Naciri, M. Aggour ve W. A. Ahmed, «Wind energy storage by pumped hydro station,» 2017.
 • Referans34 J. G. Levine, «Pumped hydroelectric energy storage and spatial diversity of wind resources as methods of improving utilization of renewable energy sources,», 2007.
 • Referans35 O. Koskinen ve C. Breyer, «Energy Storage in Global and Transcontinental Energy Scenarios» 2016, pp. 99, 53-63. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2016.10.097.
 • Referans36 «http://www.dsi.gov.tr/docs/hizmet-alanlari/enerji.pdf,» 2020. [Çevrimiçi].
 • Referans37 «https://www.enerji.gov.tr/tr-TR/EIGM-Raporlari,» 2019. [Çevrimiçi].

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik, Ortak Disiplinler
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Önder ÇİÇEK> (Sorumlu Yazar)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7386-7148
Türkiye


Mustafa ÖZDEMİR>
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7801-9367
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gmbd791476, journal = {Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {2149-4916}, eissn = {2149-9373}, address = {Eti Mh. Ali Suavi Cd. Birecik. Sk. No:1 Gazi İş Merkezi Ofis No:98 Çankaya/ANKARA}, publisher = {Aydın KARAPINAR}, year = {2021}, volume = {7}, number = {1}, pages = {26 - 35}, title = {Örnek Bir Hidroelektrik Santrali İçin Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santrali Tasarımı}, key = {cite}, author = {Çiçek, Önder and Özdemir, Mustafa} }
APA Çiçek, Ö. & Özdemir, M. (2021). Örnek Bir Hidroelektrik Santrali İçin Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santrali Tasarımı . Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 7 (1) , 26-35 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gmbd/issue/62186/791476
MLA Çiçek, Ö. , Özdemir, M. "Örnek Bir Hidroelektrik Santrali İçin Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santrali Tasarımı" . Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi 7 (2021 ): 26-35 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gmbd/issue/62186/791476>
Chicago Çiçek, Ö. , Özdemir, M. "Örnek Bir Hidroelektrik Santrali İçin Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santrali Tasarımı". Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi 7 (2021 ): 26-35
RIS TY - JOUR T1 - Örnek Bir Hidroelektrik Santrali İçin Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santrali Tasarımı AU - Önder Çiçek , Mustafa Özdemir Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 26 EP - 35 VL - 7 IS - 1 SN - 2149-4916-2149-9373 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi Örnek Bir Hidroelektrik Santrali İçin Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santrali Tasarımı %A Önder Çiçek , Mustafa Özdemir %T Örnek Bir Hidroelektrik Santrali İçin Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santrali Tasarımı %D 2021 %J Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi %P 2149-4916-2149-9373 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD Çiçek, Önder , Özdemir, Mustafa . "Örnek Bir Hidroelektrik Santrali İçin Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santrali Tasarımı". Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi 7 / 1 (Nisan 2021): 26-35 .
AMA Çiçek Ö. , Özdemir M. Örnek Bir Hidroelektrik Santrali İçin Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santrali Tasarımı. GMBD. 2021; 7(1): 26-35.
Vancouver Çiçek Ö. , Özdemir M. Örnek Bir Hidroelektrik Santrali İçin Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santrali Tasarımı. Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2021; 7(1): 26-35.
IEEE Ö. Çiçek ve M. Özdemir , "Örnek Bir Hidroelektrik Santrali İçin Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santrali Tasarımı", Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi, c. 7, sayı. 1, ss. 26-35, Nis. 2021

Gazi Journal of Engineering Sciences (GJES) publishes open access articles under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY) 1366_2000-copia-2.jpg