Kabul Edilmiş Makaleler

 • Developed and Produced New Laterite Refractory Brick Samples Protective for Gamma and Neutron Radiation Using GEANT4 Code
  BÜNYAMİN AYGÜN 23 Eyl 2019
 • Elektrolitik Yöntemle Sert Krom Kaplanan Yapı Çeliğinde Kaplama Parametrelerinin Taguchi Metodu ile Optimizasyonu
  Hasan KIR, Serkan APAY 23 Eyl 2019
 • Diz Eklem Protezlerinde Kullanılan UHMWPE Insert Bileşeni için Aşınma Durumunun Diz Eklem Protezi Aşınma Test Simülatörü İle İncelenmesi
  ENDER EMİR, ERKAn BAHÇE, MEHMET SAMİ GÜLER 27 Eyl 2019
 • Serbest Duran ve Esnek MnO2/Grafen Kağıt Elektrot: Dopamin Tayini İçin Yeni Tip Amperometrik Sensör
  Ezgi Topçu 30 Eyl 2019
 • Blok Zinciri Mimarisi ile Elektronik Tıp Kayıtlarının Modellenmesi Üzerine Bir Araştırma
  Ömer KASIM 3 Eki 2019
 • Hindistan cevizi unu ile zenginleştirilmiş dut pestillerin bazı fizikokimyasal, renk ve duyusal özelliklerinin incelenmesi
  Ferhat YÜKSEL, Büşra YAVUZ, Cemalettin BALTACI 4 Eki 2019
 • A Comprehensive Research on Gamma-Ray Attenuation Characteristics of the Metal-Doped Hap and Natural Animal Bone
  Oğuz Kağan KÖKSAL, Erhan Cengiz, Ali Tozar, İsmail Hakkı Karahan, Gökhan Apaydın 4 Eki 2019
 • Askorbik Asit’in Amperometrik Tayini için Esnek, Serbest Duran Nikel Sülfür Temelli Grafen Kağıt Elektrotun Geliştirilmesi
  Kader Dağcı kıranşan 8 Eki 2019
 • Mikron Altı Boyutlu Alümina Katkısının ve Soğuk Deformasyon İşleminin Üretilen Alüminyum Kompozit Yapının Mekanik Özellikleri ve Mikroyapısına Etkisi
  Mahmut Can ŞENEL, Mevlüt Gürbüz 11 Eki 2019
 • TiO2 Nanopartikülü ve TiO2/Aktif Çamur Sentezi ile Sulu Çözeltiden Cu (II) İyonlarının Adsorpsiyonu
  Neşe Keklikcioğlu Çakmak, Gamze Topal Canbaz 14 Eki 2019
 • Sualtı Doğalgaz Boru Hatlarındaki Sızıntıların Eğri Uydurma Tabanlı Alınan Sinyalin Gücü Yöntemiyle Konumlandırılması
  Yiğit Mahmutoğlu, Kadir Türk 20 Eki 2019