Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2146-538X | e-ISSN 2146-538X | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Gümüşhane Üniversitesi |


Dergimiz 2019 yılından itibaren Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayımlanmaktadır. Tüm kullanıcılarımıza önemle duyurulur.


TR Dizin Etik Kurallarla ilgili güncelleme hakkında bilgilendirme

25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararıyla, “Tüm bilim dalları için, etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı ETİK KURUL ONAYI alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.” şartı getirilmiştir. Yazarlarımızın bu konuya dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu şartı sağlamayan yayınlar kabul edilmemektedir.


DUYURU

Dergimize yayın gönderecek yazarların GUFBED_makale_sablonu dosyasını dikkate alarak yayınlarını hazırlayıp yüklemeleri önemle duyurulur. Makale şablonuna uygun olmadan hazırlanan yayınlar düzeltilmek üzere yazara geri gönderilecektir. 

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

ISSN 2146-538X | e-ISSN 2146-538X | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Gümüşhane Üniversitesi |
Kapak Resmi


Dergimiz 2019 yılından itibaren Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayımlanmaktadır. Tüm kullanıcılarımıza önemle duyurulur.


TR Dizin Etik Kurallarla ilgili güncelleme hakkında bilgilendirme

25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararıyla, “Tüm bilim dalları için, etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı ETİK KURUL ONAYI alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.” şartı getirilmiştir. Yazarlarımızın bu konuya dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu şartı sağlamayan yayınlar kabul edilmemektedir.


DUYURU

Dergimize yayın gönderecek yazarların GUFBED_makale_sablonu dosyasını dikkate alarak yayınlarını hazırlayıp yüklemeleri önemle duyurulur. Makale şablonuna uygun olmadan hazırlanan yayınlar düzeltilmek üzere yazara geri gönderilecektir. 

Cilt 11 - Sayı 3 - 15 Tem 2021
 1. k. mertebeden periyodik katsayılı x(n+k)=A(n)x(n) sistemi için yeni Schur kararlılık parametresi ve Schur kararlılık parametreleri arasındaki ilişkiler
  Sayfalar 637 - 642
  Ahmet DUMAN, Gülnur ÇELİK KIZILKAN
 2. Demir (III) oksit (Fe2O3) nanopartiküllerinin genotoksisitesinin Drosophila hemositlerinde KOMET yöntemi ile araştırılması
  Sayfalar 643 - 652
  Burcin YALCİN, Merve GÜNEŞ, İbrahim Hakkı CİĞERCİ, Bülent KAYA
 3. 5G aday frekans bandında 4-Portlu MIMO antenin geliştirilmesi
  Sayfalar 653 - 662
  Mehmet Ali ÖZASLAN
 4. Çok boyutlu yazıcılardan baskısı farklı parametrelerle alınan numunelerin malzeme seçiminin deneysel analizi
  Sayfalar 663 - 674
  Kadir BEKAR, Ufuk ÇİFCİ, Arif ÖZKAN
 5. Fuzzy inverse logic: part-1. introduction and bases
  Sayfalar 675 - 691
  Ertekin ÖZTEKİN
 6. Farklı çimentolardan üretilen köpük betonlarda atık lastiklerin hafif agrega olarak kullanımı
  Sayfalar 692 - 703
  Oğuzhan Yavuz BAYRAKTAR, Gökhan KAPLAN
 7. Çörtlerin betonun alkali silika reaksiyonu üzerindeki etkisi
  Sayfalar 704 - 712
  Hasan EKER, Demet DEMİR ŞAHİN
 8. Shear strength parameters of sand-tire chips mixtures
  Sayfalar 713 - 720
  Hüseyin Suha AKSOY, Nichirvan TAHER, Halmat AWLLA
 9. Yayla alanlarındaki yapılaşma değişiminin incelenmesi: Gümüşhane örneği
  Sayfalar 721 - 728
  Fatih DÖNER
 10. Microthermometric characteristics of vein type U-Th enrichment observed in the Fault Zones in Northwest of Arıklı (Çanakkale-Turkey)
  Sayfalar 729 - 743
  Cihan YALÇIN, Sercan ÖZTÜRK, Mustafa KUMRAL
 11. Evaluation of cytotoxic effect of ferrous gluconate on Allium cepa root tip
  Sayfalar 744 - 750
  Nergis KAYA
 12. Landslides and lateral spreading triggered by the 24 January 2020 Sivrice earthquake (East Anatolian Fault)
  Sayfalar 751 - 760
  Mehmet KÖKÜM
 13. The generating matrices of the bivariate Balancing and Lucas-Balancing polynomials
  Sayfalar 761 - 767
  Nazmiye YILMAZ
 14. Fuzzy inverse logic: part-2. validation and evaluation of the method
  Sayfalar 768 - 791
  Ertekin ÖZTEKİN
 15. Kentsel yerleşim alanlarında çevresel gürültünün belirlenmesi: Bursa Dikkaldırım Mahallesi örneği
  Sayfalar 792 - 804
  Melike YALILI KILIÇ, İlker KILIÇ, Sümeyye ADALI
 16. Düşük Reynolds sayılı alveolar akışta partikül boyutunun aerosol dinamikleri üzerine etkisinin sayısal olarak incelenmesi
  Sayfalar 805 - 814
  Doğan ÇİLOĞLU
 17. Farklı ışık kaynakları altında kristal viyole boyar maddesinin kaolin-BiFeO3 nanokompozit üzerinde fotobozunması
  Sayfalar 815 - 827
  Eda KELEŞ GÜNER, Fatih İÇER, Agah ÖZDEMİR, Bülent ÇAĞLAR
 18. Standartlaştırılmış yağış indeksi hesabında kullanılan dağılım fonksiyonu etkisinin ve kuraklık karakteristiklerinin araştırılması
  Sayfalar 828 - 844
  Okan Mert KATİPOĞLU, Reşat ACAR
 19. Determination of the homogeneity of the Ag-Au bimetallic alloy thin films by means of a micro beam X-Ray fluorescence setup with using elemental composition
  Sayfalar 863 - 869
  Oğuz Kağan KÖKSAL
 20. Dairesel başlıklı savak akımının sayısal analizi
  Sayfalar 870 - 881
  Göksu SOYDAN
 21. Eosen yaşlı Kışlaköy volkanitlerinin petrografisi, mineral kimyası ve kristallenme koşulları, Erzurum, KD Türkiye
  Sayfalar 882 - 918
  Emre AYDINÇAKIR, Hande GÜNGÖR, Cem YÜCEL, Özgür BİLİCİ, Emel ABDİOĞLU
 22. The impact of turnip mosaic virus on physiological and morphological parameters of kale plants
  Sayfalar 919 - 924
  Mehmet Ali ŞEVİK, Nuran CANSIZ
 23. Emme manifoldu malzeme seçiminde bilgisayar destekli yazılım kullanılması
  Sayfalar 925 - 933
  Şükran EFE, Murat ÇOLAK
 24. Isolation and characterization of secondary metabolites from apolar fraction of Scabiosa sicula and evaluation of their antioxidant activities
  Sayfalar 934 - 942
  Hilal KILINÇ
 25. Karayolu ulaşımında yakıt tüketimine bağlı karbon ayak izi değişimi: Çanakkale örneği
  Sayfalar 943 - 955
  Melike YALILI KILIÇ, Tarık DÖNMEZ, Sümeyye ADALI
 26. Türkiye’deki COVID-19 yayılımının SIR temelli modellenmesinde RSS yöntemi ile parametre kestirimi
  Sayfalar 956 - 963
  Nurbanu GÜZEY
 27. A bioinformatics approach for exploring and identification of potential target genes of miR-130a-3p in doxorubicin-associated cardiotoxicity
  Sayfalar 964 - 974
  Hamid CEYLAN
 28. Ordu ili Asarkaya Kent Ormanı ve Yoroz Kent Ormanı ile Çınarsuyu Tabiat Parkı ve Ulugöl Tabiat Parkı'nın rekreasyonel potansiyel yönünden karşılaştırılması
  Sayfalar 975 - 987
  Murat YEŞİL, Mesut GÜZEL
 29. Elektrostatik ekstrüzyon tekniği ile kapsüllenmiş bazı aroma maddelerinde sıcaklığın depolama stabilitesi üzerine etkisi
  Sayfalar 988 - 998
  Hüseyin KARAKAYA, Murat YİLMAZTEKİN
 30. Investigation comparatively of different external central steel braced frame behaviours with ductility level high and limited
  Sayfalar 999 - 1014
  Şenol GÜRSOY, Ayşegül YILMAZ
 31. Hazar Gölü’ndeki (Elazığ/Doğu Türkiye) çökellerin mühendislik özelliklerine ve sualtı kütle hareketlerine genel bir bakış
  Sayfalar 1015 - 1035
  Yasemin ASLAN, Zülfü GÜROCAK
 32. Van bindirme fayı tampon zonunun il afet risk azaltma planı (İRAP) çerçevesinde değerlendirilmesi
  Sayfalar 1036 - 1046
  Elif ERDEVE ÖZVAN, Hasan ÇETİN, Ali ÖZVAN, İsmail AKKAYA
 33. Reaktif etilen terpolimerlerin bitümün modifikasyonunda kullanımı: Bir literatür araştırması
  Sayfalar 845 - 862
  Aytuğ KUMANDAŞ, Erman ÇAVDAR, Erhan Burak PANCAR, Şeref ORUÇ
Dizinler