İletişim Bilgileri

Editör

Yasar Kondakci
Middle East Technical University, Turkey
kyasar@metu.edu.tr

Editör Yardımcısı

Baris Uslu
Canakkale Onsekiz Mart University, Turkey
barisuslu@comu.edu.tr

Teknik İletişim

Association for Higher Education Studies
Yükseköğretim Çalışmaları Derneği (YÖÇAD)
hegpthejournal@gmail.com