Cilt: 15 Sayı: 4, 30.11.2023

Yıl: 2023

Araştırma Makalesi

History Studies Dergisi, tarih alanında yapılan çalışmaları yayınlayarak bu alanda bir literatür oluşturmak amacıyla kurulmuş uluslararası nitelikte akademik bir dergidir.

Tarihin her alanı, tüm zaman ve mekanlar derginin konuları dahilindedir. Bu nedenle modern zamandan tarihin bilinen ilk zamanlarına varıncaya kadar olan kesitte cereyan eden siyasi, sosyal, askeri ve ekonomik gelişmeler bu dergide kendine yer bulmaktadır.

History Studies modern zamandan tarihin bilinen ilk zamanlarına varıncaya kadar olan kesitte cereyan eden siyasi, sosyal, askeri ve ekonomik gelişmeleri konu edinen makaleleri yayınlar.

History Studies’te yayınlanan makale türleri:
Orijinal araştırma makaleleri
Derleme makaleler
Monografiler
Sempozyum, kongre bildirileri (Şubat 2022 tarihinden itibaren Sempozyum/kongre bildirileri kabul edilmeyecektir)
Tezlerden üretilmiş makaleler (yayınlanma kararı alanın bu türdeki makalelerin tezden üretildiği bilgisi dipnotunda belirtilmelidir
Diğer tür yazılar sadece sağlanan verilerin / araştırmanın bilimsel değerine göre değerlendirilecektir.

History Studies’e yazar/lar tarafından gönderilen tüm yazılar, alan editörleri tarafından hakem değerlendirmesine yönelik ilk değerlendirmeye tabi tutulur.

Editör onayından sonra en az iki bağımsız ve uzman hakem tarafından çift körleme yöntemi ile değerlendirilir.

History Studies’in içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

History Studies, kamuoyuna daha fazla küresel bilgi alışverişini destekler.

GENEL İLKELER

1. History Studies Dergisi, uluslararası hakemli bir dergi olup yılda dört sayıhâlinde [Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım] altı sayı olarak yayınlanır. Gönderilen makaleler hakem süreci tamamlanmış olması koşuluyla sıraya konulur ve sırası geldiği sayıda yayınlanır.

2. History Studies Dergisi'nde, Tarih ile ilgili bilimsel makaleler yayınlanmaktadır. 

3. History Studies Dergisi'ne gönderilen makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirilir. İki hakemden de olumlu rapor alamayan makaleler yayınlanmaz. Bir olumlu bir olumsuz rapor alınması durumunda makale, yayın kurulunun incelemesi neticesinde reddedilebileceği gibi üçüncü bir hakeme gönderilir. Makalenin ön incelemesi ortalama 7 gün, hakem süreci ortalama 3 ay sürmektedir.

UYARI: Yazarlar, hakem raporu olsun veya olmasın editör tarafından kendilerine "düzeltme" mesajı gönderildiğinde makaleyi yükledikleri sistemde, durum kısmının altındaki "düzeltme" butonunu tıklayarak makalenin düzeltilmiş halini yükleyeceklerdir. Hakem sürecinde iki hakemin raporu sonrası "düzeltme" butonu açılır.

4. History Studies Dergisi Türkiye Türkçesi, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde yazılmış yazıları kabul eder. Dergiye gönderilen makaleler, notlar, tablolar ve şemalar dahil, 4,000 ve 8,000 kelime arasında olmalı ve blok alıntılarda kelime sayısı makalenin toplam kelime sayısının %10’unu geçmemelidir. Ön inceleme sonucunda History Studies Yazım ve Yayın İlkelerine uymayan çalışmalar, yazarı tarafından düzeltilmek üzere iade edilir.

5. Ağustos 2021 Sayısı dahil olmak üzere  History Studies Dergisi'ne gönderilen Türkçe yazılarda yayınlanma kararı alınan yazılar için en az makale ana metninin %10'u kadar geniş İngilizce özet (Summary) eklenmelidir. İngilizce özet dil editörümüz tarafından kontrol edilecek ve uygun görmesi halinde yazı yayımlanmak üzere sıraya alınacaktır.

6. Yazının History Studies Dergisi'ne gönderilmesi, yayınlanması için başvuru olarak kabul edilir. Yazılar için telif ücreti ödenmez. Dergiye gönderilen yazıların yazar(ları) kabul ederler ki,

(a) Yayın için gönderilen yazıların bütün hakları aşağıdaki şartlar istisna olmak üzere yazara veya yazarlara aittir,

(1) izin verilen kısıtlı kullanım hakları;

(2) yazarın veya yazarların ortak telif hakkına sahip olup izinli olarak yayına gönderdiği eserler veya;

(3) yazarın/yazarların ortak telif hakkına sahip olup yayın için izin gerektirmeyen eserler.

(b) Yazar(lar) eserlerindeki bilgi ve açıklamaların doğruluğunu ortaya koymak için gerekli özeni göstermişlerdir;

(c) Yazar(lar)ın yayın için gönderdiği yazılar özel, tüzel veya üçüncü bir şahsa ait herhangi bir telif hakkını ihlal etmemektedir;

(d) Yazar(lar)ın eseri herhangi bir karalama, yıpratma amaçlı veya herhangi bir şahsın özel hayatının gizliliğini ihlal eden bir nitelik taşımamaktadır.

Yazar(lar)ın yukarıda bahsedilen şartlara haiz eserlerinin tüm özene rağmen yayınlanması sonucu olarak herhangi bir kanuni takibat olması durumunda History Studies Dergisi ve çalışanları değil yazının yazar veya yazarları sorumludur. Bu durumda gerekli maddi zarar, dava ve savunma masraflarını karşılamak da yazarların yükümlülüğündedir.

7. History Studies yayın kurulu makalelerin Türkçe ve İngilizce başlıkların anlaşılmasını sağlamak için gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Yazarlar başlıkla beraber makalenin temel tezi ve alanına yaptığı orijinal katkıyı belirten bir öz ilave etmelidir. Başlık ve özet Türkçe, İngilizce olmalıdır. Öz(et)ler 150 kelimeyi geçmemelidir. Ayrıca gönderilen Türkçe çalışmalarda, en az makale ana metninin %10'u kadar geniş İngilizce özet (Summary) eklenmelidir.

8. Makalelerin indekslenmesi için yazarlar ayrıca 3-5 kelimelik Türkçe ve İngilizce anahtar kelimelere yer vermelidir.

9. Yazının başlığının altında yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşılabilecek e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Yazıların hangi akademisyen tarafından sisteme eklendiği ya da dergiye gönderildiği, sistem yöneticisi tarafından zaten görülebildiğinden, bu bilgiler, yazılar hakem sürecinden geçtikten sonra, yazıya editör tarafından eklenecektir. Dolayısıyla yazılar sisteme girilirken, gözden geçirilip yazara ait herhangi bir bilginin yazıda yer almadığından emin olunmalıdır. Bu husus, makaleyi inceleyecek hakemlere daha rahat hareket imkanı tanınması açısından önemlidir.

10. Yazı, Dergipark sistemi üzerinden "Makale Gönder" aracılığıyla, e-posta adresi ve parolayla girilen kişisel sayfadan gönderildikten sonra, aynı sayfadan hakem süreci takip edilebilir. Bu aşamadan sonra, düzeltmelerin yapılması için, hakemlerden raporların gelmesi beklenmelidir. Yazar, hakemlerin talebi doğrultusunda düzeltmiş olduğu çalışmasını, düzeltme talep eden hakemin raporunun olduğu sayfaya yüklemelidir.

11. Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması veya aynı anda başka bir yerde değerlendirme aşamasında olmaması gerekmektedir. Kitap hâlinde yayımlanmamış sempozyum bildirilerinin yayımı ise, bu durumun belirtilmesi şartıyla mümkündür.

12. Yazılar aşağıda belirtilen History Studies yazım ve yayım ilkelerine uygun olarak gönderilmelidir. Çalışma ana sayfamızda bulunan "örnek makale şablonun" içerisine uygun şekilde düzenlenip kopyalanmalıdır. Sisteme bu formatta girilmeyen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

13. Makale içerisinde başlıklar ve alt başlıklar aşağıdaki şekilde numaralandırılmalıdır:

Giriş

1………………………………

1.1…………………………….

2………………………………

2.1…………………………….

2.1.1…………………………..

2.1.2…………………………..

3……………………………….

3.1……………………………..

Sonuç

Kaynakça


14. Makale içerisinde tablolar numaralandırılmalı ve 9 punto ile açıklamalar yazılmalıdır.Sayfa Düzeni

1. Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa ölçüleri aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:


Kağıt Boyutu

A4 Dikey

Üst Kenar Boşluk

4 cm

Alt Kenar Boşluk

3 cm

Sol Kenar Boşluk

3 cm

Sağ Kenar Boşluk

3 cm

Paragraf Başı

0.5 cm

Blok Alıntı

Sol ve Sağ 0.5 cm

Yazı Tipi

Times News Roman

Yazı Tipi Stili

Normal

Ana Metin Boyutu

11

Blok Alıntı

10

Dipnot Metin Boyutu

9

Paragraf Aralığı

6 nk

Satır Aralığı

Tek (1)


2. Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.

3. Makale içerisindeki başlıkların her bir kelimesinin sadece ilk harfleri büyük yazılmalı, başka hiç bir biçimlendirmeye, yer verilmemelidir.

4. İmlâ ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumunun İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.

5.  History Studies Dergisi, Türkçe makalelerde aşağıdaki Kaynak Gösterme Rehberi’ni; Türkçe dışındaki çalışmalarda Chicago Manual of Style kullanmaktadır. Chicago Manual of Style bilgileri için dergimizin İngilizce kısmına bakınız: http://www.historystudies.net/English/Defaultx.aspx?SID=4

 HISTORY STUDIES TÜRKÇE KAYNAK GÖSTERME REHBERİ

1. History Studies Dergisi’ne gönderilen makaleler dipnot kullanılarak yazılmış olmalıdır. Dipnotlarda geçen kaynaklar, açık ve ayrıntılı künyeleriyle birlikte yazının sonunda Kaynakça kısmında verilir. Dipnot cümle bitiminde noktadan sonra verilmelidir.

Örnek: Yusuf Halis Efendi, taşradan Babıâli’ye ve diğer devlet birimlerine gelen Arapça evrakın tercümesinden sorumluydu.[1]

2. Kaynak ilk kez geçtiğinde, künyesi dipnotta aşağıdaki şekilde verilir. Kitap başlığı italic olarak yazılır.

Dipnot: İbrahim Serbestoğlu, Osmanlı Kimdir, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2014, s. 55.

3. Dipnotta ikinci kez geçen kaynak için, araya başka kaynaklar girmişse, yazarın soyadından sonra “age (adı geçen eser), agm (adı geçen makale), agt (adı geçen tez)” gibi kısaltmalar kullanılır.

Dipnot:

1. Ömerül Faruk Bölükbaşı, 18. Yüzyılın İkinci Yarısında Darbhâne-i Âmire, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2013, s. 166. 

2. Bilal Eryılmaz, Osmanlı Devleti’nde Millet Sistemi, Ağaç Yayınları, İstanbul 1992.

3. Bölükbaşı, age, s. 169.

4. Bir kaynak dipnotta araya başka bir kaynak girmeden arka arkaya yer alıyorsa yazar adı ve soyadına da gerek yoktur. “Age, agm, agt” ve gerekiyorsa sayfa bilgilerini vermek yeterlidir.

Dipnot:

1. Bünyamin Kocaoğlu, Mütarekede İttihatçılık, Temel Yayınları, İstanbul 2006, s. 76.

2. Age, s. 89.

5. Dipnotlarda “Ad Soyad” sıralaması, kaynaklar bölümünde ise “Soyad, Ad” sıralaması tercih edilir. Kitapla ilgili künye bilgileri kaynaklar bölümünde verilirken sayfa bilgisine tekrar yer verilmez.

Dipnot: Önder Duman, Emperyal Bir Araç Olarak Rum-Pontus Sorunu (1908-1918), Berikan Yayınevi, Ankara 2010, s. 53.

Kaynakça: DUMAN, Önder, Emperyal Bir Araç Olarak Rum-Pontus Sorunu (1908-1918), Berikan Yayınevi, Ankara 2010.

6. Alıntı bir makaleden yapılmışsa, dipnotta alıntının geçtiği sayfa veya sayfaların bilgisi verilir. Dergi isimleri italic olarak yazılır. Kaynaklar bölümünde ise makalenin dergideki sayfa aralığıyla ilgili bilgiler verilmelidir.

Dipnot: İlhan Ekinci, “XIX. Yüzyılda Osmanlı Deniz Ticaretinde Değişim ve Tepkiler”, Tarih İncelemeleri Dergisi, C.XXI, S.2, Aralık 2006, s. 44.

Kaynakça: EKİNCİ, İlhan, “XIX. Yüzyılda Osmanlı Deniz Ticaretinde Değişim ve Tepkiler”, Tarih İncelemeleri Dergisi, C.XXI, S.2, Aralık 2006, s. 35-76.

7. Bir eser metinde ilk defa kullanıldığı zaman tam künyesi verilmelidir. Daha sonra metin içi göndermeler ve mükerrer alıntılarda ya da dipnotlarda, gerekli durumlarda künyeler kısaltılarak verilebilir. Ancak metnin sonundaki kaynakçalarda kısaltma ve özetleme yapılmaz.

Örnek: History Studies (HS), Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DIA), Devlet Arşivleri Başkanlığı (DAB)

ÖRNEKLER

Devlet Arşivleri Başkanlığı

Dipnot: BOA (Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi) Bab-ı Asafi, Mektubi Kalemi Mühimme Evrakı, (BOA. A. MKT. MHM.), 439/79, 22 Mart 1869 (1285.Z.8).

İlk dipnottan sonra BOA kısaltması kullanılır.

Kaynakça: A. Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi

Bab-ı Asafi, Mektubi Kalemi Mühimme Evrakı

Devlet Arşivleri Başkanlığı

Dipnot: BCA (Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi), Yassıada Tutanakları “Vatan Cephesi”, 010. 09/ 212. 656.1, 10.05.1961. İlk dipnottan sonra BCA kısaltması kullanılır.

Kaynakça: BCA: Yassıada Tutanakları “Vatan Cephesi.”

Tek yazarlı kitap

Dipnot: Nedim İpek, İmparatorluktan Ulus Devlete Göçler, Serander Yayınları, Trabzon 2006, s. 77.

Kaynakça: İPEK, Nedim, İmparatorluktan Ulus Devlete Göçler, Serander Yayınları, Trabzon 2006.

İki-üç yazarlı kitap

Dipnot: Sezai Balcı- Ahmet Yadi, Osmanlı Bürokrasisinde Yahudiler, Libra Yayınevi, İstanbul 2013, s. 68.

Kaynakça: BALCI, Sezai- Ahmet Yadi, Osmanlı Bürokrasisinde Yahudiler, Libra Yayınevi, İstanbul 2013. 

Tek yazarlı makale

Dipnot: Zafer Gölen, “Şark Meselesi Işığında Balkan Milliyetçiliği ve Büyük Güçlerin Balkan Politikaları”, Türk Yurdu, C.31, S.284, Nisan 2011, s.99.

Kaynakça: GÖLEN, Zafer, “Şark Meselesi Işığında Balkan Milliyetçiliği ve Büyük Güçlerin Balkan Politikaları”, Türk Yurdu, C.31, S.284, Nisan 2011, s.91-101.

İki yazarlı makale

Dipnot: İbrahim Serbestoğlu- Turan Açık, "Osmanlı Devleti'nde Modern Bir Okul Projesi: Müze-i Hümâyûn Mektebi", Gazi Akademik Bakış Dergisi, C.6, S.12, Yaz 2013, s.167-172.

Kaynakça: SERBESTOĞLU, İbrahim- Turan Açık, "Osmanlı Devleti'nde Modern Bir Okul Projesi: Müze-i Hümâyûn Mektebi", Gazi Akademik Bakış Dergisi, C.6, S.12, Yaz 2013, s.157-172.

Metni yayıma hazırlanan eserler

Dipnot: Mahir Said Pekmen, 31 Mart Hatıraları İsyan Günlerinde Bir Muhalif, Haz.: Hasan Babacan-Servet Avşar, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2013, s. 83.

Kaynakça: PEKMEN, Mahir Said, 31 Mart Hatıraları İsyan Günlerinde Bir Muhalif, Haz.: Hasan Babacan-Servet Avşar, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2013.

Yazmalar

Dipnot: Mühyi-i Gülşeni, Siret-i Murad-ı Cihan, Süleymaniye Kütüphanesi, İstanbul MS Fatih 3496, 2a-4a.

Kaynakça: Mühyi-i Gülşeni, Siret-i Murad-ı Cihan, Süleymaniye Kütüphanesi, İstanbul, MS Fatih 3496.

Yazarı belirtilmemiş kitap

Dipnot: Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1997,s. 56.

Kaynakça: Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1997.

Çeviri kitap


Dipnot: Karen Barkey, Farklılıklar İmparatorluğu Karşılaştırmalı Tarih Perspektifinden Osmanlılar, Çev: Ebru Kılıç, Versus Kitap, İstanbul 2011, s. 67.

Kaynakça: BARKEY, Karen, Farklılıklar İmparatorluğu Karşılaştırmalı Tarih Perspektifinden Osmanlılar, Çev: Ebru Kılıç, Versus Kitap, İstanbul 2011.

Editörlü kitapta bölüm

Dipnot: Birten Çelik, “Ereğli Kömür Havzası’nda Bir Baskın ve Etkileri”, Osmanlı’nın Peşinde Bir Yaşam: Suraiya Faroqhi’ye Armağan, Ed. Onur Yıldırım, İmge Kitabevi, İstanbul 2008,s. 281-316.

Kaynakça: ÇELİK, Birten. “Ereğli Kömür Havzası’nda Bir Baskın ve Etkileri”, Osmanlı’nın Peşinde Bir Yaşam: Suraiya Faroqhi’ye Armağan, Ed. Onur Yıldırım, İmge Kitabevi, İstanbul 2008,s. 271-326.

Editörsüz ya da editörü belli olmayan kitapta bölüm

Dipnot: İsmail Parlatır, “Bilimsel Yazıların Hazırlanmasında Uygulanacak Kurallar,” Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Yargı Yayınevi, Ankara 2001, s. 435.

Kaynakça: PARLATIR, İsmail, “Bilimsel Yazıların Hazırlanmasında Uygulanacak Kurallar,” Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Yargı Yayınevi, Ankara 2001, s. 433-449. 

Tez

Dipnot: Osman Köse, XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı-Rus Münâsebetleri (1722-1776 Tarihli Rusya Ahkâm Defteri’ne Göre), (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Samsun 1993, s. 18.

Kaynakça: KÖSE, Osman XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı-Rus Münâsebetleri (1722-1776 Tarihli Rusya Ahkâm Defteri’ne Göre), (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Samsun 1993.

Ansiklopedi maddesi

Dipnot: İlhan Şahin- Feridun Emecen, “Amasya”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C.3, İstanbul 1991, s. 3.

Kaynakça: ŞAHİN, İlhan - Feridun Emecen, “Amasya”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C.3, İstanbul 1991, s.1-4.

Yazarlı gazete yazısı

Dipnot: Hasan Cemal, “Enseyi Karartmayın İyi Yoldayız” , Milliyet, 21 Eylül 2012, s. 2.

Kaynakça: CEMAL, Hasan, “Enseyi Karartmayın İyi Yoldayız”, Milliyet, 21 Eylül 2012.

Yazarsız gazete yazısı


Dipnot: “Katalonya'yı Bağımsızlık Ateşi Sardı,” Milliyet, 21 Eylül 2012, s. 4.

Kaynakça: “Katalonya'yı Bağımsızlık Ateşi Sardı”, Milliyet. 21 Eylül 2012.

 Internet Sayfası

Dipnot: http://www.historystudies.net/icerik/yayin-ilkeleri (E.T. 06.01.2019)

Kaynakça: http://www.historystudies.net/icerik/yayin-ilkeleri (E.T. 06.01.2019)

Bu Yayın ve Yazım İlkeleri History Studies Dergisine Ait Olup, İzin Alınmaksızın Kullanılamaz.Yayın Etiği ve Yayında Suistimal Beyanı

History Studies Dergisi, COPE (Yayın Etiği Komitesi) yönergelerini onaylar ve şüpheli araştırma ve yayın suiistimalleri (örn. Tahrifat, etik dışı deneyler, intihal, uygunsuz görüntü manipülasyonu, gereksiz yayın) vakalarını takip eder. COPE hakkında daha fazla bilgi için lütfen http://www.publicationethics.org adresindeki COPE web sitesine ve derginin aşağıdaki Yayın Etiği ve Yanlış Uygulama Bildirimi'ne bakınız.

EDİTÖRLERİN VE YAYIN KURULUNUN GÖREVLERİ
 
Adil Davranış ve Editoryal Bağımsızlık

Editörler, gönderilen makaleleri sadece akademik değerine değil (önem, özgünlük, çalışmanın geçerliliği, açıklığı) aynı zamanda yazarın ırkı, cinsiyeti, cinsel yönelimi, etnik kökeni, hangi ülkenin vatandaşı olduğu, dini inancı, politik görüşü veya hangi kurumda çalıştığı dikkate alınmaksızın derginin kapsamına uygunluğu temelinde değerlendirir. Düzenleme ve yayınlama kararları, hükümet politikaları veya derginin dışındaki herhangi bir kurum tarafından belirlenmez. Baş editör, derginin tüm editoryal içeriği ve bu içeriğin yayımlanması zamanlaması konusunda tam yetkilidir. 

Gizlilik

Editörler ve editoryal çalışanlar gönderilen bir el yazması ile ilgili hiçbir bilgiyi ilgili yazar, hakemler, muhtemel hakemler, diğer editoryal danışmanlar ve yayıncı dışındaki kimseye ifşa etmeyecektir.


İfşa ve çıkar çatışmaları

Editörler ve yayın kurulu üyeleri, gönderilen bir metinde açıklanan yayınlanmamış bilgileri, yazarların açık yazılı izni olmadan kendi araştırma amaçları için kullanmayacaktır. Editörlerin yazıyı kullanması sonucunda elde edilen imtiyazlı bilgi veya fikirler gizli tutulacak ve kişisel çıkarları için kullanılmayacaktır. Editörler yazarların, şirketlerin ya da yazı ile ilişkili olabilecek kurumların herhangi biri ile rekabet, ortaklık ya da diğer ilişkiler veya bağlantılardan kaynaklanan çıkar çatışmalarının bulunduğu yazılarda kendini geri çekmelidir. . Editörler tüm katılımcılardan konuyla ilgili çakışan/çatışan) çıkarları açıklamalarını ve eğer çakışan/çatışan) çıkarlar yayımdan sonra ortaya çıkmışsa düzeltme yayınlamalarını istemelidir. Gerekirse, kaygı beyanı ya da geri çekme yayımlanması gibi diğer uygun eylemler uygulanmalıdır.

 
Yayın Kararları

Editörler, gönderilen tüm makalelerin yayınlanmak üzere değerlendirildiğini ve bu alanda uzman olan en az iki hakem tarafından hakem değerlendirmesinden geçirilmesini sağlar. Editör, dergiye gönderilen yazıların hangisinin yayınlanacağına karar vermekten, söz konusu çalışmanın onaylanmasına, araştırmacılar ve okuyucular için önemine, hakemlerin yorumlarına ve bu gibi yasal gerekliliklere dayanarak sorumludur. Halen hakaret, telif hakkı ihlali ve intihal konusunda yürürlüktedir. Genel Yayın Yönetmeni, bu kararı verirken diğer editörler veya hakemler ile görüşebilir.


HAKEMLERİN GÖREVLERİ


Editöryal Kararlara Katkı

Hakem değerlendirmesi, editörlere editör kararları vermede yardımcı olur ve yazarlarla olan editör iletişimi yoluyla, yazarların yazılarını iyileştirmelerinde yardımcı olabilir. Hakem değerlendirmesi, resmi bilimsel iletişimin temel bir bileşenidir ve bilimsel çabanın merkezinde yer almaktadır.

 
Çabukluk

Bir makalede bildirilen araştırmayı değerlendirmek için nitelikli olmayan ya da kısa sürede değerlendirmenin imkansız olacağını bilen hakem derhal editörü bu durumdan haberdar etmeli ve yeni bir hakem atanması için değerlendirme sürecinden muafiyetini istemelidir.

 
Gizlilik

İnceleme için gönderilen yazılar gizli belgelerdir ve böyle değerlendirilmelidir; Editörler tarafından yetkilendirilmedikçe (yalnızca istisnai ve özel koşullar altında bunu yapacak olan), başkalarıyla gösterilmemeli veya tartışılmamalıdır. Bu gizlilik ilkesi, inceleme davetini reddeden davetli hakemler için de geçerlidir.

 
Objektiflik Standartları

Hakemler incelemelerini objektif olarak yapılmalı ve değerlendirmelerini, yazarların makaleyi geliştirmek için kullanabilecekleri şekide destekleyici argümanlarla açıkça ifade edilmelidir. Yazarların kişisel eleştirisini yapmak uygun değildir..

 
Kaynakların Tanınması

Hakemler, yazarlar tarafından alıntılanmayan yayınlanmış çalışmaları bilmelidir. Daha önceki yayınlarda bildirilen bir gözlem, türetme veya tartışma olan herhangi bir ifadeye ilgili alıntı ile eşlik edilmelidir. Bir hakem aynı zamanda editörlere, söz konusu yazı ile kişisel bilgileri olan diğer herhangi bir yazı (yayınlanmış veya yayınlanmamış) arasındaki önemli benzerlik veya örtüşme durumlarını da bildirmelidir. Bunun için ayrıca benzerlik raporu sunan yazılımlarından yararlanarak incelemesini derinleştirebilir.

 
İfşa ve Çıkar Çatışmaları

Davetli hakemler, inceledikleri makalelerle ilgili çıkar çatışması ortaya çıkması durumunda (rekabetçi, işbirlikçi veya makale yazarları, şirketler veya kurumlardan herhangi biriyle olan diğer ilişkilerden kaynaklanan bağlantılar) derhal çıkar çatışmasını hakem davetini reddederek editörlere bildirimde bulunması gerekir ki böylece alternatif hakemler ile temasa geçilebilsin.

Gönderilmiş bir makalede bulunan yayınlanmamış materyal, yazarların açık yazılı onayı olmadan bir hakem tarafından kendi araştırmasında kullanılmamalıdır. Hakem değerlendirmesi yoluyla elde edilen ayrıcalıklı bilgi veya fikirler gizli tutulmalı ve gözden geçirenin kişisel avantajı için kullanılmamalıdır. Bu, inceleme davetini reddeden hakemler için de geçerlidir.

 

YAZARLARIN GÖREVLERİ

Raporlama Standartları

Özgün makalenin yazarları, yapılan işin prosedürlerini ve sonuçların doğru bir şekilde sunmalı ve ardından çalışmanın önemini objektif bir şekilde tartışmalıdır. Yazı, başka araştırmacıların çalışmadan istifade edebilmesi için yeterli ayrıntı ve referansları içermelidir. İnceleme makaleleri doğru, objektif ve kapsamlı olmalı, editoryal 'görüş' veya perspektif parçaları açıkça belirtilmelidir. Sahtekarlık veya bilerek yanlış ifadeler etik olmayan davranışlar oluşturur ve kabul edilemez.

Veri Erişimi ve Alıkonma

Yazarlardan çalışmalarının ham verilerini editör incelemesi için el yazmasıyla birlikte sağlamaları istenebilir ve eğer uygulanabilirse verileri kamuya açık hale getirmek için hazırlanmalıdırlar. Her halükarda, yazarlar, katılımcıların gizliliğinin korunabilmesi koşuluyla, bu verilerin yayınlanmasından en az 10 yıl sonra (tercihen kurumsal veya konu bazlı veri havuzu veya diğer veri merkezi aracılığıyla) diğer yetkili profesyonellere erişilebilir olmasını sağlamalıdır. tescilli verilere ilişkin yasal haklar yayımlanmasını engellemez.

 

Özgünlük ve intihal

Yazarlar, yalnızca tamamen orijinal eserler yazdıklarını ve gönderdiklerini ve başkalarının eserlerini ve / veya ifadelerini kullandılarsa, bunun uygun şekilde atıf yapılarak belirtildiğinden emin olmalıdırlar. Makalede bildirilen çalışmanın niteliğini belirlemede etkili olan yayınlara da değinilmelidir. İntihal, bir başkasının yayınını, yazarınki gibi yazmaktan, başkalarının kağıdının önemli kısımlarını (atfetmeden) kopyalamak veya başka bir deyişle, başkaları tarafından yürütülen araştırmaların sonucunu almak için birçok biçime sahiptir. Herhangi bir şekilde yapılan intihal, etik olmayan yayıncılık davranışını oluşturur ve kabul edilemez.

 
Birden çok, yinelenen, fazlalık veya eşzamanlı başvuru / yayın

Aynı çalışma birden fazla dergide veya birincil yayında yayınlanmamalıdır. Bu nedenle, yazarlar başka bir dergide yayınlanmış bir makaleyi değerlendirmek üzere göndermemelidirler. Bir makalenin birden fazla dergiye aynı anda sunulması etik olmayan yayıncılık davranışıdır ve kabul edilemezdir.

Bazı makalelerin (klinik kılavuzlar, çeviriler gibi) birden fazla dergide yayınlanması, belirli koşulların yerine getirilmesi şartıyla bazen gerekli olabilir. İlgili dergilerin yazarları ve editörleri, aynı verileri ve ana belgenin yorumunu yansıtması gereken ikincil yayını kabul etmelidir. Birincil referans ikincil yayında belirtilmelidir.

 
Makalenin Yazarı

Yalnızca içerik/makale ile ilgili kamu sorumluluğunu üstlenebilecek yazarlık kriterlerini karşılayan kişiler metinde yazar olarak listelenmelidir:

(i) Çalışma ile ilgili tasarım, uygulama, veri toplama veya analiz / yorumlama için önemli katkılarda bulunulması,

(ii) makaleyi hazırlamış veya önemli entelektüel içerik için eleştirel olarak revize etmiş olması

(iii) Makalenin son halini görmüş ve onaylamış ve yayına sunulmasını kabul etmiştir. Yazıda bildirilen çalışmaya (teknik yardım, yazma ve düzenleme yardımı, genel destek gibi) önemli katkılarda bulunan, ancak yazarlık kriterlerini karşılamayan tüm yazarlar, yazar olarak listelenmemelidir, ancak “Alınan” bölümünden yazılı izin alındıktan sonra isimleri alındı. İlgili yazar, tüm uygun ortak yazarların (yukarıdaki tanıma göre) yazılmamasını sağlamalıdır ve uygun olmayan yazarların yazar listesine dahil edilmemesini sağlamalıdır ve tüm ortak yazarların, makalenin son halini görüp onayladığını ve yayınlanmayı kabul ettiğini onaylamalıdır.

 

İfşa ve Çıkar Çatışmaları

Yazarlar - mümkün olan en erken aşamada (genellikle başvuru sırasında bir açıklama formu göndererek ve metinde bir ifade ekleyerek) - makalenin sonuçlarını veya yorumlarını etkilemek için yorumlanabilecek herhangi bir çıkar çatışmasını bildirmelidir. Açıklanması gereken muhtemel çıkar çatışmaları örnekleri arasında, onursal, eğitim hibeleri veya diğer finansman, finansal konuşmacıların bürolarına katılım, üyelik, istihdam, danışmanlık, hisse sahipliği veya diğer sermaye payları ve ücretli uzman tanıklığı veya patenti gibi finansal varlıklar bulunmaktadır. Bu düzenlemelerinin yanı sıra, kişisel veya mesleki ilişkiler, üyeler, konudaki bilgi veya inançlar veya el yazmasında ele alınan materyaller gibi finansal olmayan konularda çıkar çatışması olarak değerlendirilir.

Kaynakların Tanınması

Yazarlar, başkalarının çalışmalarını doğru bir şekilde incelediklerini temin etmeli ve ayrıca kendi çalışmalarına ilham olmuş çalışmalardan atıf yapmak suretiyle bahsetmelidir. Özel olarak elde edilen bilgiler (görüşme, yazışmalar veya üçüncü şahıslarla yapılan görüşmeler) ilgili kişi/kaynaklardan açıkça ve yazılı olarak izin alınmadan kullanılmamalı veya raporlanmamalıdır. Yazarlar, bu hizmetlere dahil olan kişilerin açık yazılı iznini almadıkça, açık/gizli hizmetler sunma sırasında elde edilen bilgileri kullanmamalıdır.

Akran Değerlendirmesi

Yazarlar, hakem inceleme sürecine katılmakla yükümlüdür ve editörlerin ham veri taleplerini, açıklamaları ve etik onay belgesini, hasta izinlerini ve telif hakkı izinlerini derhal yanıtlayarak tam işbirliği yaparlar. “Gerekli revizyonlar” için ilk karar durumunda, yazarlar hakemlerin yorumlarına sistematik, noktadan ve zamanında cevap vererek, makalelerini verilen son tarihe kadar gözden geçirip yeniden sunmalıdır.

 

Yayınlanan Eserlerde Temel Hatalar

Yazarlar kendi yayınlanmış çalışmalarında önemli hatalar veya yanlışlıklar keşfettiğinde derhal derginin editörlerini veya yayıncısını bilgilendirmeleri gerekir. Ayrıca yazarlar Makalede dizgi/yazım hatası yapılmış ise düzeltmek veya geri çekmek için işbirliği yapmak zorundadır. Eğer editörler veya yayıncı, üçüncü şahısların yayınlarının hatalı veya yanlış şekilde ortaya konulduğunu/incelendiğini/atıf yapıldığını öğrenirse, sorumlu yazarın makaleyi derhal düzeltmekle, geri çekmekle veya derginin editörlerine makalenin doğruluğuna dair kanıt sunmakla yükümlülüğüdür. 

 

FERAGAT

Ne editörler ne de editörler kurulu yazarların ifade ettiği görüşlerden ve dergideki yayınlanan yazıların içeriğinden sorumlu değildir. Özgünlük, yazıların okunması ve hatalar bireysel yazarların sorumluluğundadır. History Studies Dergisinde inceleme ve yayınlanmak üzere gönderilen tüm yazılar, özgünlük, etik konular ve faydalı katkılar için çift-kör incelemelere tabi tutulmaktadır. Hakemlerin kararları dergide yayınlanacak tek araçtır ve kesindir.

 

Kaynak

Committee on Publication Ethics (COPE). (2011, March 7). Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors. Retrieved from

http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf

Ücretsiz