Amaç

İlahiyat alanında yapılan ilmi çalışmaları değerlendirerek bu alanda yeni perspektifler üretmeye ve ilahiyat alanındaki ilmî müktesebi geliştirmeye yardımcı olmaktır.

Kapsam

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'nde İlahiyat alanı içinde mütalaa edilen bilimlerden araştırma makaleleri, derleme makaleleri, çeviriler (yazarından ve yayıncı kuruluştan izin alınmak koşuluyla), kitap ve sempozyum değerlendirmeleri ve vefayat türünde yazılar yayımlanır.