Yazı İşleri Müdürü

Prof. Dr. Abdullah ÇOLAK

Turkey
abdullahcolak@hitit.edu.tr
Konular: İslam Hukuku,Hukuk
Kurum: HİTİT ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
URL: http://web.hitit.edu.tr/abdullahcolak

Editör

Doç. Dr. İsmail BULUT

Turkey
ibulut@msn.com
Konular: Kelam,Temel İslam Bilimleri,İlahiyat
Kurum: Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
URL: web.hitit.edu.tr/ismailbulut

Uluslararası İlişkiler Editörleri

Doç. Dr. Yakup ÇOŞTU

Turkey
yakupcostu@hitit.edu.tr
Konular: Din Sosyolojisi,Uluslararası Göç,Kültür Sosyolojisi,Göç Sosyolojisi,Din Sosyolojisi,İlahiyat,Sosyoloji
Kurum: HİTİT ÜNİVERSİTESİ
URL: http://web.hitit.edu.tr/yakupcostu

Arş. Gör. Hüseyin Taha TOPALOĞLU

Turkey
huseyintahat@gmail.com
Konular: Din Felsefesi
Kurum: HİTİT ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
URL: http://web.hitit.edu.tr/htahatopaloglu

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Abdullah ÇOLAK

Turkey
abdullahcolak@hitit.edu.tr
Konular: İslam Hukuku,Hukuk
Kurum: HİTİT ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
URL: http://web.hitit.edu.tr/abdullahcolak

Prof. Dr. Selim TÜRCAN

Turkey
selimturcan@hitit.edu.tr
Konular: Tefsir
Kurum: HİTİT ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
URL: web.hitit.edu.tr/selimturcan

Prof. Dr. Şaban HAKLI

Turkey
sabanhakli@hitit.edu.tr
Konular: İslam Felsefesi
Kurum: HİTİT ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
URL: http://web.hitit.edu.tr/sabanhakli

Prof. Dr. Mehmet AZİMLİ

Turkey
mehmetazimli@hitit.edu.tr
Konular: İslam Tarihi
Kurum: HİTİT ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
URL: http://web.hitit.edu.tr/mehmetazimli

Prof. Dr. Cemil HAKYEMEZ

Turkey
cemilhakyemez@hitit.edu.tr
Konular: İslam Mezhepleri
Kurum: HİTİT ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
URL: http://web.hitit.edu.tr/cemilhakyemez/

Prof. Dr. Kadir GÜRLER

Turkey
kgurler@hotmail.com
Konular: Hadis
Kurum: Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Yaşar TÜRKBEN

Turkey
yasarturkben@hotmail.com
Konular: Felsefe,İlahiyat
Kurum: HİTİT ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Doç. Dr. Yakup ÇOŞTU

Turkey
yakupcostu@hitit.edu.tr
Konular: Din Sosyolojisi,Uluslararası Göç,Kültür Sosyolojisi,Göç Sosyolojisi,Din Sosyolojisi,İlahiyat,Sosyoloji
Kurum: HİTİT ÜNİVERSİTESİ
URL: http://web.hitit.edu.tr/yakupcostu

Doç. Dr. Macid YILMAZ

Turkey
macidyilmaz@hitit.edu.tr
Konular: Din Eğitimi
Kurum: HITIT UNIVERSITY

Doç. Dr. İsmail BULUT

Turkey
ibulut@msn.com
Konular: Kelam,Temel İslam Bilimleri,İlahiyat
Kurum: Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
URL: web.hitit.edu.tr/ismailbulut

Dr. Öğr. Üyesi Şahabettin ERGÜVEN

Turkey
serguvens@yahoo.com
Konular: Arap Dili ve Belâgati
Kurum: HİTİT ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir TANIŞ

Turkey
tanisabdulkadir@gmail.com
Konular: Metafizik,Felsefe,Din Felsefesi,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: HİTİT ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
URL: http://web.hitit.edu.tr/abdulkadirtanis/ozgecmis

Dr. Öğr. Üyesi Hesna Serra AKSEL

Turkey
hesnaserra@gmail.com
Konular: Dinler Tarihi
Kurum: HİTİT ÜNİVERSİTESİ
URL: http://web.hitit.edu.tr/hesnaserraaksel

Arapça Dil Editörü

Öğretim Görevlisi Şahin BAL

Turkey
shahinbal09@gmail.com
Konular: Arap Dili ve Belâgati
Kurum: Hitit Üniversitesi

İngilizce Dil Editörleri

Dr. Öğr. Üyesi Hesna Serra AKSEL

Turkey
hesnaserra@gmail.com
Konular: Dinler Tarihi
Kurum: HİTİT ÜNİVERSİTESİ
URL: http://web.hitit.edu.tr/hesnaserraaksel

Dr. Öğr. Üyesi Murat YILMAZ

Turkey
muratyilmaz@hitit.edu.tr
Konular: Sağlık Sosyolojisi,Aile Sosyolojisi,Din Sosyolojisi,Eğitim Sosyolojisi
Kurum: HITIT UNIVERSITY

Arş. Gör. Elif Büşra KOCALAN

Turkey
ebusrakocalan@hitit.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Hitit Üniversitesi

Alan Editörleri

Dr. Öğr. Üyesi Ersin KABAKCI

Turkey
ersinkabakci@hitit.edu.tr
Konular: Tefsir
Kurum: HİTİT ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
URL: http://web.hitit.edu.tr/ersinkabakci

Dr. Öğr. Üyesi Ömer DİNÇ

Turkey
omer_dinc25@hotmail.com
Konular: Tefsir
Kurum: HİTİT ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
URL: http://web.hitit.edu.tr/omerdinc

Arş. Gör. Muharrem Samet BİLGİN

Turkey
msametbilgin@hitit.edu.tr
Konular: İslam Tarihi
Kurum: FACULTY OF THEOLOGY
URL: http://web.hitit.edu.tr/msametbilgin

Arş. Gör. Yunus ÖZTÜRK

Turkey
ozturkyunus52@hotmail.com
Konular: Kelam,Felsefe,İlahiyat
Kurum: HİTİT ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
URL: http://web.hitit.edu.tr/yunusozturk/ozgecmis

Arş. Gör. Abdullah Sıtkı İLHAN

Turkey
abdullahsitkiilhan@hitit.edu.tr
Konular: İslam Hukuku
Kurum: HİTİT ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
URL: http://web.hitit.edu.tr/abdullahsitkiilhan

Arş. Gör. Betül YURTALAN

Turkey
byurtalan@gmail.com
Konular: İslam Mezhepleri,İlahiyat
Kurum: HİTİT ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Arş. Gör. Fahrettin HALİLOĞLU

Turkey
fahrettinhaliloglu@hitit.edu.tr
Konular: İslam Tarihi
Kurum: Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Arş. Gör. Hafzullah GENÇ

Turkey
hafzullahgenc@hitit.edu.tr
Konular: Kelam
Kurum: HİTİT ÜNİVERSİTESİ
URL: http://web.hitit.edu.tr/hafzullahgenc

Arş. Gör. İlhami ÇITIR

Turkey
ilhamicitir@hitit.edu.tr
Konular: Felsefe Tarihi
Kurum: HİTİT ÜNİVERSİTESİ
URL: http://web.hitit.edu.tr/ilhamicitir/webyeni/giris/

Arş. Gör. Muhammet Fatih KİRENCİ

Turkey
mfatihkirenci@gmail.com
Konular: İslam Hukuku
Kurum: FACULTY OF THEOLOGY

Arş. Gör. Mustafa ERZEN

Turkey
mustafaerzen@hitit.edu.tr
Konular: Dini Musiki,İslam Tarihi ve Sanatları
Kurum: HİTİT ÜNİVERSİTESİ
URL: http://web.hitit.edu.tr/mustafaerzen

Arş. Gör. Osman AYDIN

Turkey
hititosmanaydin@gmail.com
Konular: Hadis,İlahiyat
Kurum: HİTİT ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
URL: http://web.hitit.edu.tr/osmanaydin/ozgecmis

Öğretim Görevlisi Sema DİNÇ

Turkey
semadinc@hitit.edu.tr
Konular: Dini Musiki
Kurum: HİTİT ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
URL: http://web.hitit.edu.tr/semadinc

Arş. Gör. Tuba AKÇAY

Turkey
t.akcay126@gmail.com
Konular: Din Eğitimi
Kurum: HİTİT ÜNİVERSİTESİ

Yayın Danışma Kurulu

                                                      Prof. Dr. Ferit USLU            
                                            Türkiye    
                                            f.uslu@ogu.edu.tr | ferituslu@hotmail.com
                                            Uzmanlık Alanları: Din Felsefesi, Dini Epistemoloji, Din-Bilim İlişkisi
                                            Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
                                            URL: https://ilahiyat.ogu.edu.tr/Personel/Detay/126/prof-dr-ferit-uslu


                                  Prof. Dr. Hacı Yunus APAYDIN
                                            Türkiye
                                            yunusa@erciyes.edu.tr
                                            Uzmanlık Alanları: İslam Hukuku
                                            Kurum: Erciyes Üniversitesi
                                            URL: https://avesis.erciyes.edu.tr/yunusa


                                  Prof. Dr. Halil İbrahim ŞİMŞEK
                                            Türkiye
                                            halilibrahimsimsek@hitit.edu.tr | hibrahimsimsek@hotmail.com
                                            Uzmanlık Alanları: Tasavvuf, Osmanlı Döneminde Tasavvuf, Nakşbendîlik, Müceddidîlik, Halidîlik
                                            Kurum: Hitit Üniversitesi
                                            URL: http://web.hitit.edu.tr/halilibrahimsimsek/ozgecmis


                                  Prof. Dr. Hasan ONAT
                                            Türkiye
                                            onat@divinity.ankara.edu.tr
                                            Uzmanlık Alanları: Mezhepler Tarihi
                                            Kurum: Ankara Üniversitesi
                                            URL: https://abs.ankara.edu.tr/hasan-onat-11084/TemelAlanlar


                                  Prof. Dr. Hilmi DEMİR
                                            Türkiye
                                            hilmidemir@hitit.edu.tr
                                            Uzmanlık Alanları: Kelam, Selefilik, Radikalizm, Mezhep Çatışmaları, İŞİD, Maturidilik, İslami Hareketler
                                            Kurum: Hitit Üniversitesi
                                            URL: http://web.hitit.edu.tr/demirhilmi


                                  Prof. Dr. Jules JANSSENS
                                            Belçika
                                            jules.janssens@kuleuven.be
                                            Uzmanlık Alanları: İslam Felsefesi, Gazali, İbn Sina
                                            Kurum: KU Leuven
                                            URL: https://www.kuleuven.be/wieiswie/en/person/00014940


                                  Prof. Dr. İbrahim SİRKECİ
                                            Birleşik Krallık
                                            sirkecii@regents.ac.uk
                                            Uzmanlık Alanları: Din Sosyolojisi, Sosyal Teoriler, Göç, İngiltere’deki Türk Topluluğu
                                            Kurum: Regent's University London
                                            URL: https://www.regents.ac.uk/sirkeci


                                  Prof. Dr. Kaşif Hamdi OKUR
                                            Türkiye
                                            kasifhamdiokur@hitit.edu.tr | kasifokur@hotmail.com
                                            Uzmanlık Alanları: İslam hukuku, Fıkıh, Osmanlı Düşünce Tarihi, Türk Hukuk Tarihi, Türk Düşünce Tarih
                                            Kurum: Hitit Üniversitesi
                                            URL: http://web.hitit.edu.tr/kasifhamdiokur/ozgecmis


                                  Prof. Dr. Mehmet Sait REÇBER
                                            Türkiye
                                            recber@ankara.edu.tr
                                            Uzmanlık Alanları: Din Felsefesi, Dini Epistemoloji, Reform Episstemolojisi
                                            Kurum: Ankara Üniversitesi
                                            URL: https://abs.ankara.edu.tr/mehmet-sait-recber-18474


                                  Prof. Dr. Nebi MEHDİYEV
                                            Türkiye
                                            nebimehdiyev@trakya.edu.tr | nebimehdiyev@hotmail.com
                                            Uzmanlık Alanları: Din Felsefesi, Çağdaş Epistemoloji Kuramları, Rus Düşünce Tarihi
                                            Kurum: Trakya Üniversitesi
                                            URL: https://personel.trakya.edu.tr/nebimehdiyev#.XqWQzC3BLOQ


                                  Prof. Dr. Nurullah ALTAŞ
                                            Türkiye
                                            nurullah.altas@marmara.edu.tr | altas68@gmail.com
                                            Kurum: Marmara Üniversitesi
                                            Uzmanlık Alanları: Çokkültürlü Din Eğitimi, Din Eğitimi Bilimi Metodolojisi, Din Eğitimi Teolojisi
                                            URL: https://ilahiyat.marmara.edu.tr/bolumler/felsefe-ve-din.../din.../profdr-nurullah-altas/


                                  Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ
                                            Türkiye
                                            sgunduz@istanbul.edu.tr | sigunduz@gmail.com
                                            Uzmanlık Alanları: Dinler Tarihi, Sabiilik, Sosyal ve Beşeri Bilimler
                                            Kurum: İstanbul Üniversitesi
                                            URL: https://avesis.istanbul.edu.tr/sgunduz


                                  Prof. Dr. Yahya MİCHOT
                                            Amerika Birleşik Devletleri
                                            ymichot@hartsem.edu
                                            Uzmanlık Alanları: Klasik İslam Düşüncesi ve Tarihi, Müslüman Topluluklar
                                            Kurum: Hartford Seminary
                                            URL: http://www.hartsem.edu/faculty/yahya-michot/


                                  Doç. Dr. Conor CUNNINGHAM
                                            Birleşik Krallık
                                            conor.cunningham@nottingham.ac.uk
                                            Uzmanlık Alanları: Felsefi Teoloji, Sistematik Teoloji, Din-Bilim İlişkisi, Fenomenoloji, Metafizik
                                            Kurum: University of Nottingahm
                                            URL: https://www.nottingham.ac.uk/research/groups/bible-ethics-theology/people/conor.cunningham


                                  Doç. Dr. Halit ÖZKAN
                                            Türkiye
                                            halitozkan@sehir.edu.tr
                                            Uzmanlık Alanları: Hadis, Muvatta, Hadis Şerhleri, Memlük Dönemi Hadis Çalışmaları
                                            Kurum: İstanbul Şehir Üniversitesi
                                            URL: https://www.sehir.edu.tr/tr/akademik/akademik-kadro/halitozkan

Sosyal Medya

download