İletişim Bilgileri

Editör

Hasan Erbay
AFYONKARAHISAR HEALTH SCIENCES UNIVERSITY
erbay@ratingacademy.com.tr

Editör Yardımcısı

Mehmet Bilgehan Pektaş
AFYONKARAHISAR HEALTH SCIENCES UNIVERSITY
mpektas@ratingacademy.com.tr

Teknik İletişim

Cumali Yaşar
CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY
cyasar@comu.edu.tr