Kabul Edilmiş Makaleler

 • Lefebvre’nin Sosyo-Mekansal Bağlamında Martin Amis’in “İngiltere’nin Durumu” Adlı Eseri
  Nilay Erdem Ayyıldız 11 Kas 2019
 • Sosyal Kimlik Kuramı Bağlamında Bireylerin Kimlik Tanımlamaları: Kocaeli Kafkas Kültür Derneği Örneklemi
  ELVAN AYDEMİR DADAK , NİLÜFER DEMİR 12 Kas 2019
 • Resimli Çocuk Kitaplarının Barış Eğitimi Bileşenlerinden “Kültürel Farkındalık” Bileşeni Açısından İncelenmesi
  Gülseren Sağsöz 20 Kas 2019
 • Çeviride Kadın Sesi: Alıcıların ve İşverenlerin Gözünden Sesli Betimleme
  Sinem Sancaktaroğlu Bozkurt , Ayşe Şirin Okyayuz 20 Kas 2019
 • Basındaki Haber Çevirilerine Çeviribilim, Yapısöküm ve Çeviri Eğitimi Açısından Bir Bakış
  Nihal Yetkin Karakoç 3 Oca 2020
 • Osmanlı’da Bilgi Ağlarına Yönelik Bir İnceleme: Değirmen Kitabı/Filmi
  Özge Cengiz 7 Oca 2020
 • Çine-Tepecik Höyük Obsidiyen Tedarik ve Takas Sistemi
  Neyir Kolankaya Bostancı , Tristan Carter , Ellie Weir 7 Oca 2020
 • Köy Yaşamında Engelli Birey Olma Deneyimi: Nitel Bir Araştırma Örneği
  Gamze Su , Esra Burcu Sağlam 7 Oca 2020
 • KAPPADOKİA KAYA KİLİSELERİNDE BUHURDAN TASVİRLERİ
  Feride İmrana Altun 7 Oca 2020