Yazım Kuralları

YAZARLARA NOTLAR

Makale Gönderme

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi kapsadığı konularla ilgili ve yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan makaleleri dikkate almaktadır.

Türkçe makalelerin Türk Dil Kurumu güncel yazım kurallarına uygunluğunu ve yabancı dilde (İngilizce, Fransızca, Almanca) gönderilen makalelerin ilgili dilin yazım kurallarına uygunluğu esas alınır.

Gönderilen yazılar en az beş bin en çok on bin sözcükten oluşmalıdır.

Makaleler APA 6 (American Psychological Association) standartlarına uygun olarak düzenlenmelidir. APA 6 formatı için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi'ne gönderilecek yazıların format açısından tümüyle HÜ. EFD Makale Şablonu'na uygun düzenlenmelidir. Lütfen Makale Şablonu'nu bilgisayarınıza indiriniz. 

HÜ EFD Makale Şablonu

Makaleler Times New Roman yazı karakterinde, 10 punto büyüklüğünde ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.

I. Başlık

Makale başlığı, sayfaya ortalanmış, 12 punto büyüklüğünde, kalın, kelime baş harfleri büyük olarak yazılmalıdır.

Türkçe yazılmış makalelerde Türkçe başlığın altına İngilizce, yabancı dilde yazılmış makalelerde ilgili başlığın altına İngilizce başlık yazılmalıdır (İngilizce yazılmış makalelerde İngilizce başlık yeterlidir) ve bu ikinci başlık sayfaya ortalanmış, 10 punto büyüklüğünde ve ince olmalıdır.

Başlık, kısa ve konu hakkında bilgi verici olmalıdır. Başlığın uzunluğu 12 kelimeyi geçmemelidir. Başlıklar makalenin içeriğini ve konu alanını yansıtmalıdır.

Yazarın/yazarların adı küçük harf, soyadı büyük harflerle olmak üzere, 10 punto ve ortalanmış olarak başlığın altında verilmelidir. 

Yazarın/yazarların unvanı, kurumu ve e-mektup adresi dipnotta özel imle ve 9 punto olarak belirtilmelidir. 

II. Öz ve Anahtar Sözcükler 

Her makalenin başında mutlaka Türkçe ve İngilizce öz bulunmalıdır. Makale Fransızca ya da Almanca ise o dilde de bir öz olmalıdır. Makalenin dili Türkçe ise öz, herhangi bir yabancı dilde ise İngilizce öz başa gelmelidir.

Makalenin özü araştırmanın amacını, yöntemini ve elde edilen bulguları yansıtacak şekilde, 250-300 sözcük olarak hazırlanmalıdır.

Her makalede Türkçe ve İngilizce en az beş en çok yedi anahtar sözcük bulunmalıdır.

Öz ve anahtar sözcükler 9 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. 

III. Bölümler ve Alt Bölümler 

Birinci düzey ana başlıklar 11 punto, kalın ve düz olmalıdır. Makalelerde problem/çalışmanın konusu, giriş bölümü içinde açıkça belirtilmelidir. Mutlaka sonuç/tartışma bölümüne yer verilmelidir.

İkinci düzey alt başlıklar 10 punto, kalın ve italik; üçüncü düzey alt başlıklar 10 punto ve italik; dördüncü düzey alt başlıklar 10 punto, italik ve bir tab içeriden başlamalıdır.

Her düzey başlıkta sözcüklerin ilk harfi büyük yazılmalıdır.


IV. Dipnot ve Kaynakça 

Kaynaklar APA 6 (American Psychological Association) standartlarına uygun olarak verilmelidir. Kaynakça düzenleme işlemleri için Zotero yazılımı üzerinden bu bağlantıdaki stili kullanmanız önerilmektedir.

Yazılarda dipnot verilmesi gerektiğinde, açıklamalar metin içinde numara verilerek sayfa sonunda belirtilmelidir.

Dipnotlar 8 punto, Kaynakça kısmındaki referanslar 9 punto olmalıdır. 

V. Şekiller 

Şekil yazısı şeklin altında, ve eğer metnin içinde birden fazla şekil yer alıyorsa 1.Şekil, 2. Şekil... olarak sıralanmalıdır.

Şeklin adı belirtildikten sonra, eğer şekil bir başka kaynaktan alınmış ise, alıntı yapılan kaynağa gönderme yapılır.  

 VI. Tablolar 


Tablolar metin içinde, tablo yazısı tablonun üstünde ve 1.Tablo, 2. Tablo... olarak sıralanmalı, içeriği tablo numarasının yanında başlık olarak açıklanmalıdır.

Tablo başlıklarının sadece ilk harfleri büyük olarak düzenlenmelidir. Tabloların sağına ya da soluna herhangi bir yazı yazılmamalıdır.

Tablolar sadece Word programındaki Tablo menüsünden faydalanılarak yapılmalıdır.

Tablo başlığı ve içeriği Calibri 10 punto büyüklüğünde olmalı ve tek satır halinde düzenlenmelidir.