Kabul Edilmiş Makaleler

  • Humerus Proksimal Kırıklarında Değerlendiriciler Arası Uyum
    Ozgur Erdogan, Mehmet kerem Canbora, Gökçer Uzer, Serdar Demiröz, Özkan Köse 10 May 2019
  • DIYABETIK RETINOPATI ve ABO KAN GRUPLARI ARASINDA HERHANGİ BİR İLİŞKİ VAR MIDIR?
    Ali Çetinkaya, Deniz AVCI 10 May 2019
  • Suriyeli Sığınmacı Kamplarının Bulunduğu İlçelerde Çalışan Sağlık Personelinin İş Stres Seviyesi: Şanlıurfa Örneği
    Hüseyin Eriş, Suzan Havlioğlu 10 May 2019