Kabul Edilmiş Makaleler

 • Sepsisli Hastaların Hemodinamik Destek İhtiyacı
  Esra ÇAKIR , Ahmet BİNDAL , Pakize ÖZÇİFTCİ YILMAZ , Cihangir DOĞU , Işıl ÖZKOÇAK TURAN 4 Oca 2020
 • Kalp Kapakları Bize ne Diyor?
  Sezen KOÇARSLAN , Aydemir KOÇARSLAN , Mehmet KİRİŞÇİ , Erdinç EROĞLU , Mehmet ACİPAYAM , Alptekin YASIM 8 Oca 2020
 • Otonom Sinir Sistemi Aktivitesinin Premenstrual Sendromla İlişkisi
  Tuba ÖZGÖÇER , Cihat UÇAR , Sedat YILDIZ 20 Oca 2020
 • The Diagnoses and Sociodemographic Characteristics of Children and Adolescents Treated in a University Hospital Psychiatry Inpatient Service
  Hamza AYAYDIN 20 Oca 2020
 • Karbon Tetraklorürün Neden Olduğu Akciğer Hasarında L-Karnitinin Antiapoptotik ve Histopatolojik Değişiklikler Üzerindeki Rolü
  Ayşegül Burçin YILDIRIM , Derya KARABULUT 22 Oca 2020
 • Deneysel Dalak Yaralanması Yapılan Ratlarda Hemostatik Ajanların Etkinliğinin Karşılaştırılması
  Mustafa ALİMOĞULLARI , Gökhan AKKURT 20 May 2020
 • SIX SIGMA METRICS USED TO ASSESS ANALYTICAL QUALİTY OF CLINICAL CHEMISTRY ASSAYS
  Arzu KÖSEM , Sevilay SEZER , Canan TOPCUOGLU , Turan TURHAN 22 May 2020
 • Çocuklarda Henoch-Schönlein Purpurası: 2 Yıllık Tek Merkez Deneyimi
  Mehtap AKBALIK KARA , Beltinge DEMİRCİOĞLU KILIÇ , M BUYUKCELİK , Ayşe BALAT 4 Haz 2020
 • Bibliometric Analysis of the Bladder Cancer Publications Between 1975-2018
  Mustafa SUNGUR , Selahattin CALİSKAN , Utku LOKMAN , Coskun KAYA , Aykut Buğra ŞENTÜRK , Cemil AYDIN 4 Haz 2020
 • Tip 1 diyabetli hastalarda mikroalbuminüri ve 24 saatlik kan basıncı monitörizasyonu arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
  Mehtap ÇELAKIL 4 Haz 2020
 • Behçet Hastalarında Metilglioksal, İskemi Modifiye Albumin Düzeyleri ve Prolidaz Aktivitesinin Araştırılması
  Duygu ERYAVUZ ONMAZ , Abdullah SİVRİKAYA , Sedat ABUSOGLU , Sema YİLMAZ , Gülsüm ABUŞOĞLU , Lütfiye TUTKUN , Ali UNLU 4 Haz 2020
 • Do Platelet Indices Have an Effect On Mortality in Peptic Ulcer Perforation?
  Osman BARDAKÇI , Faik TATLI , Abdullah ÖZGÖNÜL , Mehmet YILMAZ , Ali UZUNKÖY 4 Haz 2020
 • Dış Kulak Yolunda Yabancı Cisim Olan Vakaların Değerlendirilmesi
  Buğra SUBAŞI 11 Haz 2020
 • Gecikmiş İnfantil Hipertrofik Pilor Stenozu: Ultrasonografi Parametrelerinin Yaşa Göre Dağılımı
  Mehmet TAHTABAŞI , Mehmet KOLU , Mustafa Erman DÖRTERLER 6 Tem 2020
 • Atopik Astımlı Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ile Mültecilerin Deri Prick Test Sonuçlarının Karşılaştırılması
  Şerif KURTULUŞ , Remziye CAN , Zafer SAK HASAN ALİ 7 Tem 2020
 • Radikal prostatektomide eksize edilen anterior prostatik yağ dokudaki lenf nodlarının patolojik değerlendirilmesi
  Fatih AKKAŞ , Yavuz Onur DANACİOGLU , Mustafa YENİCE , Kamil Gökhan ŞEKER , Selçuk ŞAHİN 7 Tem 2020
 • Şanlıurfa popülasyonunda maksiller sinüs septa morfoloji ve insidansının retrospektif olarak değerlendirilmesi
  Halil İbrahim DURMUŞ 8 Tem 2020
 • Retrospective Study of the Perinatal Asphyctic Cases That Developed Mortality
  Abit DEMİR , Halil DOLAP , Nurgül ATAŞ , Yasin ÖZCAN , Müslüm TOPTAN 8 Tem 2020
 • Kalp hızı değişkenliği, müteakip gece uyku parametrelerini ve kortizol uyanma yanıtını etkilemedi
  Cihat UÇAR , Tuba ÖZGÖÇER , Sedat YILDIZ 10 Tem 2020
 • Determining the Anxiety Levels Of Emergency Service Employees’ Working During the COVID-19 Pandemic
  Suzan HAVLİOĞLU , Hüseyin Avni DEMİR 21 Tem 2020
 • Dialil Disülfit (DADS) ve Dialil Trisülfit’in İnsan Prostat Kanser Hücreleri (PC-3) Üzerine Sitotoksik, Genotoksik ve Apoptotik Etkileri
  Eray Metin GÜLER , Hatice Rabia HİRA , Hümeyra Nur KALELİ , Abdurrahim KOÇYİĞİT 21 Tem 2020