Kabul Edilmiş Makaleler

  • Küreselleşme ve Medya-Ekonomi Politiği Bağlamında Reklamveren Unsurunun Rolü: Türkiye’de Yayınlanan Reklamlarda Kültürün Aktarılması Üzerine Bir İnceleme
    Berkant Yılmaz, Burcu Yaman Akyar 15 Eki 2019
  • MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARINDAKİ GÜÇLENMENİN YENİLİKÇİ İŞLETMELERİN BÜYÜMELERİNE ETKİSİ
    Ismail Elagoz, Ayşe Atılgan SARIDOĞAN 17 Eki 2019
  • Diyaliz Hastalarında Sosyal Bütünleşme İhtiyacı
    Yasemin Oğuz Güner 17 Eki 2019