Değerlendirme Süreci

IBAD'gönderilen yazılar, önce Yayın Kurulunca dergi ilkelerine uygunluk açısından bir ön değerlendirmeye tabi tutulur. Dergi kapsamına girmeyen veya bilimsel bir yazı formatına içerik ve şekil şartları açısından uymayan yazılar, hakemlik süreci başlatılmadan geri çevrilir ya da bazı değişiklikler istenebilir. Yayın için teslim edilen makalelerin değerlendirilmesinde akademik tarafsızlık ve bilimsel kalite en önemli ölçütlerdir.

IBAD’a yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler, değerlendirilmek üzere o alandaki çalışmalarıyla tanınmış iki hakeme gönderilir. IBAD, sürecin her aşamasında, hakem ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu çift-kör hakemlik sistemini kullanmaktadır. Hakem raporlar beş yıl süreyle saklanır. Makaleyi değerlendiren iki hakemden birisinin olumlu diğerinin olumsuz rapor vermesi durumunda makale üçüncü hakeme gönderilmekte veya Yayın Kurulu hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı vermektedir.

IBAD’a gönderilen çalışmalarda yazarlar, hakem ve Yayın Kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. 

IBAD'ın hakem değerlendirme süreci şu şekildedir: Normal koşullarda editör kurulu ön değerlendirme aşaması 1-2 gündür. Her bir hakemin değerlendirme süresi 15 gün, düzeltme istemesi halinde yazarın düzeltme süresi de 15 gündür. Normal şartlarda bir makalenin tüm değerlendirme sürecinin 20-40 gün içinde bitmesi beklenmektedir. Ancak hakemlerden zamanında dönüş olmaması nedeniyle yeniden hakem atama vb. nedenlerden dolayı hakem değerlendirme süreci uzayabilmekte veya hakemin raporunu son değerlendirme tarihinden önce göndermesi, yazar tarafından yapılması gereken düzeltmelerin kısa sürede tamamlanması vb. nedenlerden dolayı makale değerlendirme süreci kısalabilmektedir.

IBAD’a makale gönderen yazar/yazarlar, Derginin söz konusu hakem değerlendirme koşullarını ve sürecini kabul etmiş sayılırlar.

IBAD’da yayımlanmasına karar verilen (kabul edilen) çalışmaların telif hakkı, IBAD'a devredilmiş sayılır. 

Makalelerin Yayımlanması

Hakem süreci tamamlanan makaleler, bekletilmeden aynı gün mevcut sayıda yayınlanacaktır. Yayımlanan her makaleye DOI numarası verilir.

Dergimizde yayınlanan makaleler için makale işleme ücreti zorunlu değildir. IBAD tarafından düzenlenmiş kongrelerde sunulan ve hakemlerden olumlu rapor alan makaleler ücretsiz yayımlanır. Diğer makalelerden başvuru sırasında kabul/red şartına bağlı olmaksızın yayın giderleri için yayın ücreti talep edilir. Hakem süreci olumsuz sonuçlanan makalelerin ücretlerinin bakiyesi banka masrafı vb. zorunlu giderler kesildikten sonra yazara havale yoluyla iade edilir.