Değerlendirme Süreci

IBAD'gönderilen yazılar, önce Yayın Kurulunca dergi ilkelerine uygunluk açısından bir ön değerlendirmeye tabi tutulur. Dergi kapsamına girmeyen veya bilimsel bir yazı formatına içerik ve şekil şartları açısından uymayan yazılar, hakemlik süreci başlatılmadan geri çevrilir ya da bazı değişiklikler istenebilir. Yayın için teslim edilen makalelerin değerlendirilmesinde akademik tarafsızlık ve bilimsel kalite en önemli ölçütlerdir.

IBAD’a yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler, değerlendirilmek üzere o alandaki çalışmalarıyla tanınmış iki hakeme gönderilir. IBAD, değerlendirme sürecinde çift taraflı kör hakemlik sistemini kullanmaktadır. Hakem raporlar beş yıl süreyle saklanır. Makaleyi değerlendiren iki hakemden birisinin olumlu diğerinin olumsuz rapor vermesi durumunda makale üçüncü hakeme gönderilmekte veya Yayın Kurulu hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı vermektedir.

IBAD’a gönderilen çalışmalarda yazarlar, hakem ve Yayın Kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. 

IBAD, yazarların zamanlarının kıymetli olduğunun bilincinde olarak yazarların zaman bakımından mağdur olmamaları için hızlı editöryal hizmeti ile makale sürecini en kısa sürede sonlandırmayı ilke edinmiştir. 

IBAD'ın hakem değerlendirme süreci şu şekildedir: Normal koşullarda editör kurulu ön değerlendirme aşaması 1-2 gündür. Her bir hakemin değerlendirme süresi 15 gün, düzeltme istemesi halinde yazarın düzeltme süresi de 15 gündür. Normal şartlarda bir makalenin tüm değerlendirme sürecinin 20-40 gün içinde bitmesi beklenmektedir. Ancak hakemlerden zamanında dönüş olmaması nedeniyle yeniden hakem atama vb. nedenlerden dolayı hakem değerlendirme süreci uzayabilmekte veya hakemin raporunu son değerlendirme tarihinden önce göndermesi, yazar tarafından yapılması gereken düzeltmelerin kısa sürede tamamlanması vb. nedenlerden dolayı makale değerlendirme süreci kısalabilmektedir.

Hakem süreci tamamlanan makaleler, bekletilmeden aynı gün editör kurulunun uygun göreceği sayıda yayınlanacaktır. Yayımlanan her makaleye DOI numarası verilir. 

IBAD'da yayına kabul edilen makalelerin şekilsel bütünlüğü, mizanpajı ve diğer özellikleri standartlar gereği tek tip ve eksiksiz bir sayfa düzeni ile baskı biçimini zorunlu kılar. Bu bağlamda sekreteryal hizmetler, kaynakça düzenlemesi, süreci tamamlanan makalelerin  sayfa düzeni ve dizgisi yayın kurulunun uygun bulduğu bir firma tarafından gerçekleştirilir. Dergiye gönderilen tüm çalışmaların sekreteryal hizmet, mizanpaj, dizgi, kaynakça gösterme ve atıf kontrolü ile diğer düzenlemelere ilişkin işlemlerin maddi sorumluluğu yazarlara aittir. Bu işlemler için dergiye gönderilen her bir aday makale için başvuru esnasında kabul/red şartına bağlı olmaksızın ücret talep edilmektedir. 

IBAD’a makale gönderen yazar/yazarlar, derginin söz konusu hakem değerlendirme koşullarını ve sürecini kabul etmiş sayılırlar. Editör kurulunun izni olmaksızın makalelerini geri çekemezler.

IBAD’da yayımlanmasına karar verilen (kabul edilen) yazıların telif hakkı, IBAD'a devredilmiş sayılır.