Açık Erişim

IBAD, bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.  Dergimize erişim ücretsizdir. Dergimiz Budapeşte Açık Erişim Politikasını uygulamaktadır.

 http://www.budapestopenac cessinitiative.org/boai-10-tra nslations/turkish-translation.