Yayın Sıklığı ve Gizlilik Beyanı

Yayın Sıklığı

IBAD, uluslararası hakemli bir e-dergidir. 2019 yılından itibaren Kış/Mart, Yaz/Ağustos ve Güz/Aralık olmak üzere yılda en az üç sayı yayımlanır. Gerekli durumlarda özel sayı(lar) da yayımlanabilir. 

Hakem sürecini bitiren makaleler bekletilmeden mevcut sayıya atanır.

Gizlilik Beyanı

IBAD’daki isimler ve e-posta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.