İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2149-4401 | e-ISSN 2547-9466 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 - 2019 | Yayıncı Bayçınar Tıbbi Yayıncılık ve Reklam Hiz. Tic. Ltd. Şti. |


Demiroğlu Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi, Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneler Grubu’nun süreli yayını olarak Demiroğlu Bilim Üniversitesi tarafından yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayımlanan hakemli bir dergidir.

Derginin amacı; Sağlıkla ilgili tüm branşlarda yapılan klinik ve deneysel çalışmalar, özgün araştırma makaleleri, derlemeler, olgu sunumları, kısa rapor ve editöre mektup türünden yazılar yayınlamak, okuyucular arasında bilgi alışverişini sağlamak ve bilimsel gelişime katkıda bulunmaktır.

İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi

ISSN 2149-4401 | e-ISSN 2547-9466 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 - 2019 | Yayıncı Bayçınar Tıbbi Yayıncılık ve Reklam Hiz. Tic. Ltd. Şti. |
Kapak Resmi


Demiroğlu Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi, Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneler Grubu’nun süreli yayını olarak Demiroğlu Bilim Üniversitesi tarafından yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayımlanan hakemli bir dergidir.

Derginin amacı; Sağlıkla ilgili tüm branşlarda yapılan klinik ve deneysel çalışmalar, özgün araştırma makaleleri, derlemeler, olgu sunumları, kısa rapor ve editöre mektup türünden yazılar yayınlamak, okuyucular arasında bilgi alışverişini sağlamak ve bilimsel gelişime katkıda bulunmaktır.

Cilt 5 - Sayı 1 - 4 Nis 2019
 1. Pitozis cerrahisinde farklı teknik ve materyaller
  Sayfalar 1 - 7
  Ayşe DOLAR BİLGE , Cem MESÇİ , Hasan H. ERBİL
 2. Nükleer tıpta kullanılan doz kalibratörlerinin kalite kontrol testleri
  Sayfalar 8 - 14
  Duygu TUNÇMAN GENÇ , Leyla POYRAZ , Bilal KOVAN , Cüneyt TÜRKMEN
 3. Retrospective evaluation of the factors influencing the mortalities of geriatric patients in a burn intensive care unit
  Sayfalar 15 - 20
  Kutlu Hakan ERKAL , Salih GÜNBEĞİ , Fatih Doğu GEYİK , Yücel YÜCE , Metin ÖZŞEKER
 4. Demographic analysis of gastrointestinal system bleedings
  Sayfalar 21 - 25
  Ömer YÜCEER , Ali DUMAN , Ayhan AKOZ , Serhat ÖRÜN , Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN
 5. Bağlanma biçimleri, kişilik özellikleri ve obsesif kompulsif kişilik oluşumu arasındaki ilişki
  Sayfalar 26 - 31
  İrem ANLI , Lale TÜRKOĞLU , Recep SAĞIR
 6. Extrapulmonary tuberculosis mimicking gynecological malignancies
  Sayfalar 32 - 35
  Bahar SEVGİLİ , Muhammed Ali KAYPAK , Rıfat SOMAY , Sabri ATALAY , Şükran KÖSE , Harun AKAR
 7. Thoracoscopic bilateral sympathectomy for the treatment of hyperhidrosis: A complication of patient positioning
  Sayfalar 36 - 38
  Emre GEDİK , Mehmet Hamdi ORUM
 8. Tekrarlayan septik artritte yanıltıcı radyolojik tanı
  Sayfalar 39 - 43
  Safiye KOÇULU , Vefa ATANSAY , İşık KARALÖK , Ayhan Nedim KARA , Neslihan AKSU
 9. Kalıtımın; mutluluk, zevk alma ve bağımlılık üzerine etkisi
  Sayfalar 44 - 47
  Ensar DEMİR , Ali ÇİMEN , Oytun ERBAŞ
 10. 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridinin (MPTP) Parkinson hastalığı üzerindeki etkileri
  Sayfalar 48 - 54
  Havvanur AKBULUT , Elif KÖYLÜOĞLU , Oytun ERBAŞ