Amaç

Türkiye'nin İklim Değişikliği ve Çevre alanındaki Türkçe bilimsel yayın eksiğinin kapanmasına katkı sağlamak ve tüm toplumun bilimsel ve teknolojik ilerlemesine katkı vermek İklim Değişikliği ve Çevre dergisinin temel amaçları arasındadır.

Kapsam

İklim Değişikliği ve Çevre ile ilgili temel alanlardaki teknik makaleler İklim Değişikliği ve Çevre Dergisi'nin kapsamına girer.