Amaç

İklim Değişikliği ve Çevre Dergisi için aşağıda sıralanan maddeler derginin temel amaçlarını oluşturmaktadır.

  • Türkiye'nin İklim Değişikliği ve Çevre alanındaki Türkçe bilimsel yayın eksiğinin kapanmasına katkı sağlamak,
  • Tüm toplumun bilimsel ve teknolojik ilerlemesine katkı vermek,
  • İklim Değişikliği ve Çevre konusunda bilinci artırmak 

Kapsam

İklim Değişikliği ve Çevre Dergisinin kapsamını aşağıdaki maddelerde sıralanan konular oluşturmaktadır:

  • İklim Değişikliği,
  • Çevre Mühendisliği,
  • Atık Yönetimi,
  • Hava Kalitesi,
  • Hidroklimatoloji,
  • Diğer çevre ve iklim değişikliği ile ilgili temel alanlar