YAYIN HAKKI DEVİR FORMU

                             IZMIR DEMOCRACY UNIVERSITY HEALTH SCIENCES JOURNAL (IDUHES) YAYIN HAKKI DEVİR FORMU

Sayın Editör,
“…………………………………………………………………………………..................................................................................................................……………………….…………” başlıklı
başvurumuzun; planlanması, analizlerin yapılması ve yazılması aşamalarında aktif olarak bulunduğumuzu ve bu çalışma ile ilgili her türlü sorumluluğu kabul ettiğimizi beyan ederiz. Bu makale başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiştir. Gereken durumda makale ile ilgili bütün verileri editörlere göndermeyi garanti ederiz. Izmir Democracy University Health Sciences Journal (IDUHES) Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile ilgili aşağıda görülen koşullarını kabul ederiz.
Izmir Democracy University Health Sciences Journal (IDUHES) Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Dergiye başvururken makaleler için sorumlu yazar tarafından telif hakkı devir formu imzalanır. Kabul edilen makaleler Izmir Democracy University Health Sciences Journal (IDUHES) CCBY-NC lisansı altında yayımlanır. Reddedilen makaleler için tüm haklar iade edilir. Lisans ile ilgili bilgiler aşağıda görülmektedir:
CCBY_NC: Bu lisans, yayımlanan eseri, ticari olmayan amaçlarla kullanmalarına, çoğaltmalarına, yaymalarına veya görüntülemelerine izin verir. Eserinizden alıntı yapılırken sizin eserinize atıfta bulunmak zorunda olmasına rağmen, ortaya çıkan eserlerini aynı şartlar ile lisanslamak zorunda değildir.)
Bu çalışma ………..………………………………………………….… tarafından desteklenmiştir. (veya ; Bu çalışma herhangi bir kurum ya da kuruluş tarafından desteklenmemiştir.)


Izmir Democracy University Health Sciences Journal (IDUHES)’ın bu makaleyi yayınlaması durumunda, makaleye ilişkin tüm kopya haklarımızı ‘Izmir Democracy University Health Sciences Journal (IDUHES)’a devrettiğimizi kabul ve beyan ederiz.
Gereğini arz ederiz.
Yazarların;
Ad Soyadı (Açık olarak)                                                       E-posta                                              İmza                                             Tarih
1.
2.
3.
4.

227151960619606                 19629                   19630 1995319957 

19952  19958  20682 

20686


23848