İletişim Bilgileri

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Tunahan ERDOĞAN
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
terdogan@mehmetakif.edu.tr, tunahanerdogan1234@hotmail.com

Editör Yardımcısı

Ebru KOÇAK
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
ekocak@mehmetakif.edu.tr

Teknik İletişim

Arş. Gör. Elmas Ruşen BARUT
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
erbarut@mehmetakif.edu.tr

Teknik İletişim

Kerem Tarık ŞAHİNER
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
ktsahiner@mehmetakif.edu.tr

Dergi İletişim

Dergi İletişim-Teknik İletişim
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
ifd@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 29 20

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İstiklal Yerleşkesi 15030 BURDUR


Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,
Creative Commons Lisansı Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır.