Kabul Edilmiş Makaleler

  • Kadın Sağlığında Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) ve Kullanım Alanları
    Gamze BİLGİÇ, Ozlem CAN GURKAN 12 May 2021
  • KALP İSKEMİ-REPERFÜZYONUNDA VİTAMİNLERİN ROLÜ
    İlter DEMİRHAN, Ergul BELGE KURUTAS 12 May 2021
  • Sporcu Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi
    Gizem UZLU, Murat KOÇ, Hasan Fatih AKGÖZ, Semiha YALÇIN, Başak Gökçe ÇÖL 12 May 2021