Kabul Edilmiş Makaleler

 • Antalya’nın Expo 2016 Tecrübesi ve Organizasyon Mirasının Değerlendirilmesi
  Tuna BATUHAN 13 Şub 2020
 • Sınır Kişilik Bozukluğu ile İlişkili Değişkenler: Üniversite Öğrencileri Üzerinden İnceleme
  Ümit MORSÜNBÜL 1 Mar 2020
 • İlköğretim Programlarının, Örtük Programın ve Okul Dışı Etmenlerin Değerleri Kazandırma Etkililiği Nedir?
  Derya KAVGAOĞLU 24 Mar 2020
 • Çağrı Merkezi Çalışanlarında İş-Aile Çatışması Algısı Üzerine Ampirik Bir İnceleme
  Fatma YILMAZ 25 Mar 2020
 • Yaşama İradesi: Anlam İhtiyacı Doyumu ve Yaşamın Anlamı ile İlişkisi
  Zeynep Merve ÜNAL 31 Mar 2020
 • Olumsuz Güncel Gelişmelerin ve Krizlerin Türk Turizmine Etkileri: Profesyonel Turist Rehberlerinin Değerlendirmeleri ve Sektörel Çözüm Önerileri
  İlker ŞAHİN , F. Özlem GÜZEL 13 Nis 2020
 • Duygusal Emeğin İş Stresi Üzerine İlişkisinin İncelenmesi: Kamu Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma
  Hidayet YILDIZ , Merve KOÇOĞLU SAZKAYA 26 Nis 2020
 • DESTİNASYON İMAJININ ALGILANAN DEĞER VE DENEYİM KALİTESİNE ETKİSİ: KÜLTÜR TURİSTLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Çetin AKKUŞ , Aykut ŞİMŞEK 2 May 2020
 • Türkiye’nin Uluslararası Ticarette Uyguladığı ve Karşılaştığı Anti-damping Vergileri Üzerine Bir İnceleme
  Ayşenur YAMAN , Nurdan ASLAN 2 May 2020
 • Dördüncü Endüstri Devriminin (Endüstri 4.0) Neresindeyiz?
  Sabiha ANNAÇ GÖV , Dilek ERDOĞAN 15 May 2020
 • Değişen Tüketim Pratikleri Bağlamında Hızlı Moda
  Hilal ÖZTAY 24 May 2020
 • Proaktif Kariyer Davranışlarını Ölçen Kariyer Adanmışlığı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama ve Denizcilik Fakülteleri Öğrencileri İle Doğrulayıcı Faktör Analizi Çalışması
  Aziz MUSLU , Abdülnaim TEMUR 2 Tem 2020
 • Sipariş İşlemenin Lojistik Performansa Etkisinde Tedarik Etkinliğinin Aracılık Rolü
  Zeynep ÖZGÜNER , Mehmet AYTEKİN 3 Tem 2020
 • İş Bölümünün Evrimi: Antik Çağdan Klasik Yönetim Düşüncesine Bir İnceleme
  Duygu TOPLU YAŞLIOĞLU , M. Murat YAŞLIOĞLU 6 Tem 2020
 • WILLIAM GOLDING’IN “SİNEKLERİN TANRISI” İSİMLİ ROMANINDA LİDERLİK VE GÜÇ SAVAŞIMI
  Elif BİLGİNOĞLU 6 Tem 2020
 • Kurumlar, Cinsiyet ve Yolsuzluk İlişkisi: Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri Üzerine Panel VAR Analizi
  Pınar ÇUHADAR 7 Tem 2020
 • Çevre Etiğinde Özgün Bir Yaklaşım: Ricardo Rozzi ve Biyokültürel Etik
  Murat ARTUÇ 7 Tem 2020
 • Boş Zaman Becerikliliği Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Lütfi SÜRÜCÜ , Şenay Sahil ERTAN 10 Tem 2020
 • Vakıfların Kurumsal İmajı Üzerinde Lider Etkisi: Tema Vakfı Örneği
  Ayla TOPUZ SAVAŞ , Bahar SUVACI 13 Tem 2020
 • Müşteri Deneyimi, Müşteri Tatmini ve Müşteri Sadakati Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Hazır Giyim Sektöründe Bir Araştırma
  Sinan ÇAVUŞOĞLU , Bülent DEMİRAĞ 19 Tem 2020