Kabul Edilmiş Makaleler

 • İsveç’te Göçmenlerin Entegrasyonu: Avantajlar ve Dezavantajlar
  PINAR AKARÇAY 2 Oca 2019
 • Plastik Sanatlarda Kürator Figürü ve Sanatçının Araçsallaştırılması Süreci
  Metin Kuş 17 Oca 2019
 • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYİ İLE BENLİK SAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Dilek ERZENLİ ALTUNBAYRAK, Şule KAYA 25 Oca 2019
 • Batı Dışı Modernleşme Kavramı Temelinde Türkiye’de Cumhuriyetin İlk Yıllarında Modernleşme Çabaları
  Tacettin Gökhan Özçelik 7 Şub 2019
 • Kamuda Geleneksel İntranetten Dijital Çalışma Ortamına Geçiş : TÜİK İntranet Başarı Hikayesi
  Furkan Metin 5 Mar 2019
 • Avrupa Komşuluk Politikası’nda Demokrasi Teşviki: Ermenistan Örneği ve İç Dinamiklerin Değerlendirilmesi
  Fulya Akgül Durakçay, Özge Bozkaya 31 May 2019
 • Kafkasya’da Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan İttifakının Bölgesel Güvenliğe Etkileri
  Doğan Şafak POLAT 31 May 2019
 • Türkiye’de İç Güvenlik Yapılanmasında Çoklu Genel Kolluk Sisteminin Kurumsallaşması
  Alper Bilgiç 31 May 2019
 • Nesnelerin İnterneti Teknolojisinin Tüketiciler Tarafından Kabulü
  Hande Begüm Bumin Doyduk, Ebru Beyza Bayarçelik 12 Haz 2019
 • TERÖRİZMLE MÜCADELEDE YENİ BİR TREND OLARAK TERÖR ÖRGÜTLERİYLE GÖRÜŞME TEKNİĞİ: PKK/KCK ÖRNEĞİ
  Emin Güneş 1 Tem 2019
 • Çin Propagandasında Çin-Tayvan İlişkilerinin Sunumu: Mao Zedong Dönemi Üzerine İnceleme
  Caner Çakı 2 Tem 2019
 • Bireylerin Akılcı İlaç Kullanım Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi
  MUSTAFA MACİT, MESUT KARAMAN, MESUT PARLAK 9 Tem 2019
 • Algılanan Liderlik İletişiminin Çalışanların İş Performansına ve İş Tatminine Etkisi: 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
  Ali DOĞANAY, Serdar ÇÖP 15 Ağu 2019
 • Dijital Aktivizm Olarak Sosyal Medyada Boykot Çağrıları: Watsons Krizi Örneği
  Derya Ürkmez 11 Eyl 2019
 • Bilim Sanat Merkezi Yöneticilerinin Bağlamsal Performansının Sosyal Ağ Analizi Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi
  Zeynep Eren 12 Eyl 2019
 • Türkiye’de Hizmet Firmalarının Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma
  İsmail KALASH, Abdulkadir BİLEN 16 Eyl 2019