Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2528-9624 | e-ISSN 2528-9632 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Aksaray Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/ihead


Değerli meslektaşlarım,

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi (IHEAD), yılda iki sayı olarak yayımlanan uluslararası, hakemli bir dergidir. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi’nde, eğitim alanıyla ilgili özgün araştırma makalelerine ve alanyazını kapsamlı bir biçimde değerlendiren derleme çalışmalarına yer verilmektedir.

Dergimizin amacı, eğitim ve alan eğitimi alanında görev yapan akademisyen, öğretmen ve ilgili alanlarda lisansüstü öğrenim yapan öğrencilerin hem kendi aralarında hem de politika belirleyicileri ve eğitimin diğer paydaşlarıyla bir araya gelerek, gelecek nesillere daha iyi bir eğitim olanağının sağlanabilmesi için yapılması gereken yenilikleri tartışabilecekleri, uluslararası bir platform oluşturmaktır.

Her ne kadar eğitim alanında çok sayıda dergi olsa da, dergimizin alana yeni bir soluk getireceğini ve alana katkı sağlayacağını ümit ediyoruz.

Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi çalışmaların güncel olmasına özel bir önem vermektedir. Bu amaçla gerek yazar gerekse okuyucuların çalışma çıktılarından erken istifade etmelerinin teminini sağlamak için hakem süreci sona eren makaleler, takip eden sayının çıkması beklenmeden elektronik ortamda erken görünüm (online first) olarak takip eden sayının cilt ve sayı numaraları kullanılarak yayımlanır. Sözü edilen sayının yayımlanma zamanı geldiğinde ise çalışmalar erken görünümden kaldırılarak çıkan sayıda yerini alır.

Değerli meslektaşlarım, IHEAD'ın 5. cilt 1. sayısı yayımlanmıştır. Bir sonraki 5. cilt 2. sayımızın en geç Aralık 2020'de yayımlanması planlanmaktadır. Değerli çalışmalarınızı bu sayımızda yayımlayabilirsiniz. 

Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisinde Türkçe dilinde yazılmış tüm makaleler, 2020 yılından itibaren 500-750 kelime uzunluğunda İngilizce Genişletilmiş Özet (Extended Abstract) ile birlikte yayımlanacaktır.
Mart 2020 itibari ile etik kurul belgesi gerekli olan çalışmalar için Etik Kurul Belgesi alınma zorunluluğu vardır. Söz konusu belge, aday makale yüklenirken sisteme, makale ile birlikte yüklenmelidir.

IHEAD'ta makale yükleme aşamasında ya da makale yayıma kabul edildikten sonra hiç bir şekilde yazar(lar)dan ücret talep edilmemektedir.

IHEAD'ın tarandığı indeksler aşağıda paylaşılmaktadır:

Researchbib

Journal Factor

Index Copernicus

Scientific Indexing Services (SIS) 

ASOS Index

DRJI

Türk Eğitim İndeksi

Google Scholar

IHEAD'ın sosyal medya hesaplarını takip ederek hakkımızda daha fazla bilgiye anlık ulaşabilirsiniz. 

Facebook : https://www.facebook.com/ihlaraegitimarastirmalaridergisi
Twitter      : https://twitter.com/iheaddergi
Instagram : https://www.instagram.com/iheaddergi
LinkedIn   : linkedin.com/in/ihead-dergi-ba0974125

Doç. Dr. Hasan Özcan

IHEAD Editor

ihead.editor@aksaray.edu.tr

Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi

ISSN 2528-9624 | e-ISSN 2528-9632 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Aksaray Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/ihead
Kapak Resmi


Değerli meslektaşlarım,

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi (IHEAD), yılda iki sayı olarak yayımlanan uluslararası, hakemli bir dergidir. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi’nde, eğitim alanıyla ilgili özgün araştırma makalelerine ve alanyazını kapsamlı bir biçimde değerlendiren derleme çalışmalarına yer verilmektedir.

Dergimizin amacı, eğitim ve alan eğitimi alanında görev yapan akademisyen, öğretmen ve ilgili alanlarda lisansüstü öğrenim yapan öğrencilerin hem kendi aralarında hem de politika belirleyicileri ve eğitimin diğer paydaşlarıyla bir araya gelerek, gelecek nesillere daha iyi bir eğitim olanağının sağlanabilmesi için yapılması gereken yenilikleri tartışabilecekleri, uluslararası bir platform oluşturmaktır.

Her ne kadar eğitim alanında çok sayıda dergi olsa da, dergimizin alana yeni bir soluk getireceğini ve alana katkı sağlayacağını ümit ediyoruz.

Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi çalışmaların güncel olmasına özel bir önem vermektedir. Bu amaçla gerek yazar gerekse okuyucuların çalışma çıktılarından erken istifade etmelerinin teminini sağlamak için hakem süreci sona eren makaleler, takip eden sayının çıkması beklenmeden elektronik ortamda erken görünüm (online first) olarak takip eden sayının cilt ve sayı numaraları kullanılarak yayımlanır. Sözü edilen sayının yayımlanma zamanı geldiğinde ise çalışmalar erken görünümden kaldırılarak çıkan sayıda yerini alır.

Değerli meslektaşlarım, IHEAD'ın 5. cilt 1. sayısı yayımlanmıştır. Bir sonraki 5. cilt 2. sayımızın en geç Aralık 2020'de yayımlanması planlanmaktadır. Değerli çalışmalarınızı bu sayımızda yayımlayabilirsiniz. 

Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisinde Türkçe dilinde yazılmış tüm makaleler, 2020 yılından itibaren 500-750 kelime uzunluğunda İngilizce Genişletilmiş Özet (Extended Abstract) ile birlikte yayımlanacaktır.
Mart 2020 itibari ile etik kurul belgesi gerekli olan çalışmalar için Etik Kurul Belgesi alınma zorunluluğu vardır. Söz konusu belge, aday makale yüklenirken sisteme, makale ile birlikte yüklenmelidir.

IHEAD'ta makale yükleme aşamasında ya da makale yayıma kabul edildikten sonra hiç bir şekilde yazar(lar)dan ücret talep edilmemektedir.

IHEAD'ın tarandığı indeksler aşağıda paylaşılmaktadır:

Researchbib

Journal Factor

Index Copernicus

Scientific Indexing Services (SIS) 

ASOS Index

DRJI

Türk Eğitim İndeksi

Google Scholar

IHEAD'ın sosyal medya hesaplarını takip ederek hakkımızda daha fazla bilgiye anlık ulaşabilirsiniz. 

Facebook : https://www.facebook.com/ihlaraegitimarastirmalaridergisi
Twitter      : https://twitter.com/iheaddergi
Instagram : https://www.instagram.com/iheaddergi
LinkedIn   : linkedin.com/in/ihead-dergi-ba0974125

Doç. Dr. Hasan Özcan

IHEAD Editor

ihead.editor@aksaray.edu.tr

Cilt 5 - Sayı 1 - 30 Haz 2020