Kabul Edilmiş Makaleler

  • Pazarlama Kavramlarının Uygulanmasında Bilgisayar Tabanlı Simülasyon Kullanımına Yönelik Bir Araştırma
    Taylan TUTKUNCA , Murat GULMEZ 4 Haz 2020
  • Afet Lojistik Sorunları ve Temel Başarı Etkenleri: Bir Literatür Çalışması
    Sinan ÇINAR , Hanifi Murat MUTLU 16 Tem 2020
  • Kayıt Dışı Ekonomi ve Terör Örgütleri Finansmanı İlişkisi
    Cuma BOZKURT , Zühal TAŞPINAR BOZ 16 Tem 2020