İntihal Politikası

Yazarlar çalışmalarının benzerlik oranını iThenticate veya Turnitin intihal tarama programı aracılığı ile taramalı ve sunmalıdır. Benzerlik oranı %25’in altında (kaynakça hariç) olan çalışmaların değerlendirme süreci başlatılmakta, aksi durumlarda ise çalışma reddedilmektedir.