Yayın Etiği

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi (İİCD)'nde uygulanan yayın süreçleri bilginin tarafsız ve etik kurallara uygun bir biçimde dağıtılması ve geliştirilmesi ilkesine dayanmaktadır. İİCD bu doğrultuda, Yayın Etiği Komitesi (Comittee of Publication Ethics - COPE)’nin uygulama rehberini izlemeyi taahhüt etmektedir.

Etik dışı bir durumla karşılaşıldığında lütfen acaravci@mku.edu.tr adresine bildiriniz.