Başeditör
Ad: Tahir Hikmet Karakoç
E-posta: hkarakoc@eskisehir.edu.tr
Editör Yardımcısı
Ad: Işıl Yazar
E-posta: iyazar@ogu.edu.tr
Teknik İletişim
Ad: Hüseyin Cahit Kebapcıoğlu
E-posta: husamcahit@gmail.com
Editör Yardımcısı
Ad: Yrd. Doç. Dr. Alper Dalkıran
E-posta: alperdalkiran@sdu.edu.tr
Telefon: +902462110078