Kabul Edilmiş Makaleler

 • Kışlık Buğdaylarda Kök ve Kökboğazı Çürüklüğüne Sebep Olan Fusarium spp. İzolatları Arasındaki Genetik Varyasyonun Retrotranzpozon Temelli iPBS Markörleri ile İncelenmesi
  Mehtap ALKAN, M. Erhan Göre, Harun Bayraktar, Göksel Özer 19 Nis 2019
 • Domateste Salisilik Asit Uygulamasıyla Soğukta Depolama Süresince Kalite Kayıplarının Azaltılması
  İsmail Davras, Mehmet Ali Koyuncu, Derya Erbaş 28 May 2019
 • Artan Vermikompost ve Azot-Fosfor (NP) Uygulamalarının Sümbülün (Hyacinthus orientalis L. “Purple Star”) Co, Ni, Cd ve Mo İçeriklerine Etkisi
  Ferit SÖNMEZ, Arzu Çığ 11 Haz 2019
 • Avcı Akar, Amblyseius swirskii Athias-Henriot (Swirski ve Amitai 1982)’nin Biber Seralarında Çiftçi Koşullarında Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae)’e Karşı Kullanımı
  Halil Kütük 19 Haz 2019
 • Bolu ve Düzce İli Fındık Bahçelerinde Amerikan Beyaz Kelebeği’nin Yayılış Alanı, Zararı ve Bazı Biyo-ekolojik Özellikleri
  Gülay Kaçar, A. Sami Koca, Burhan Şahin, Figen Yıldız 25 Haz 2019
 • Bazı Fındık Çeşitlerinin Çiçek Tozu Kalitelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
  Hüseyin İrfan Balık, Neriman Beyhan 26 Haz 2019
 • L-Triptofan ve Melatonin’ in Düşük ve Yüksek Sıcaklık Koşullarında Turp ve Ispanağın Tohum Çimlenmesine Etkileri
  Fatih HANCI, Harun ÜNAL, Ali ARSLAN 12 Tem 2019
 • Iğdır İlinde Bal Arısı (Apis melifera L.) Yetiştiricilerin Koloni Yönetimi
  İsa YILMAZ, Hamza ÇELİK 6 Ağu 2019
 • THE EFFECTS OF TRUNK AND BRANCH STRUCTURE ON THE POMOLOGICAL CHARACTERISTICS OF HAYVARD KIWIFRUIT (ACTINIDIA DELICIOSA)
  Muharrem ÖZCAN, Pınar ÖGE ALTUN 6 Ağu 2019
 • Rhizoctonia Ağ Yanıklığı Hastalığına Karşı Bazı Fasulye Çeşitlerinin Reaksiyonları
  GÜLSÜM PALACIOĞLU, Harun Bayraktar, Göksel Özer 8 Ağu 2019
 • Tohum Tipi Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Hatlarının Geliştirilmesi için Seleksiyon Çalışmaları
  Selma ÇAKMAKÇI, Süleyman TEMEL 31 Ağu 2019
 • Farklı Uygulamaların Black Diamond Erik Çeşidinde Depolama Boyunca Üşüme Zararı, İç Kararması ve Çürüme Oranı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
  Derya ERBAŞ, Mehmet Ali KOYUNCU 16 Eyl 2019
 • Azadirachtin ve Spinosadın Bazı Yerel Entomoapatojen Nematod İzolatlarının Hayatta Kalma ve Virülensliği Üzerine Etkileri
  Ebubekir Yüksel, Ramazan CANHİLAL, Mustafa İMREN 17 Eyl 2019
 • Farklı Sulama Programlarının ‘Tombul’ Fındık Çeşidinde Depolama Süresince Su Aktivitesine Etkisi
  Yaşar Akçin, Saim Zeki Bostan 17 Eyl 2019
 • Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Farklı Lokasyonlarından Toplanan Astragalus hamosus Türünde Bazı Ot Kalite Değerlerinin Araştırılması
  Mehmet BAŞBAĞ, Erdal ÇAÇAN, Mehmet Salih SAYAR, Mehmet FIRAT 20 Eyl 2019
 • Yüksek Rakımlı Bölgelerde Farklı Olgunlaşma Süresine Sahip Silajlık Mısır Çeşitlerinin Ekim Zamanlarının Belirlenmesi
  Mustafa TAN, Erdal GÜNEY 20 Eyl 2019
 • Samsun İli Tekkeköy İlçesinde Yetişen Ümitvar Muşmula Genotiplerinin Belirlenmesi
  Ahmet ÖZTÜRK, Elif ÇAKIR 4 Eki 2019
 • Karamenüş ve Yayla (Vitis vinifera L.) Şaraplık Üzüm Çeşitlerinde Biyoklimatik İsteklerin ve Olgunluk Göstergelerinin Belirlenmesi
  Serkan CANDAR, Tezcan ALÇO, Tamer UYSAL, Mümtaz EKİZ, Fehmi YAYLA 4 Eki 2019
 • Türkiye Kökenli Diploid ve Tetraploid Kavuzlu Buğday Hatlarının Agro-morfolojik Tanımlanması
  İlknur Coşkun, Mehmet Tekin, Taner Akar 14 Eki 2019