Kabul Edilmiş Makaleler

 • İç Anadolu’da İkinci Ürün Döneminde Yem Bezelyesi ve Bazı Tahıl Karışımlarının Farklı Ekim Sıklığında Yaş Ot Verimi ve Bazı Özellikleri
  Onur İLERİ , Şule ERKOVAN , Halil İbrahim ERKOVAN , Ali KOÇ 1 Tem 2020
 • Türkiye’de Tarım Makineleri Kullanım Projeksiyonunun Tahmini
  Ebubekir ALTUNTAŞ 1 Tem 2020
 • Bolu İli Kiraz ve Vişne Bahçelerinde Belirlenen Zararlı ve Faydalı Türler
  Gülay KAÇAR , A. Sami KOCA 1 Tem 2020
 • Doğu Anadolu’nun Kuru Şartlarında Farklı Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Çeşitlerinin Kaba Yem Üretimlerinin Belirlenmesi
  Mustafa TAN , Süleyman TEMEL 1 Tem 2020
 • Alüviyal Araziler Üzerinde Gelişen Bazı Toprakların Arazi Yetenek Sınıflarının Belirlenmesi
  Sevda ALTUNBAŞ , Bayram Çağdaş DEMİREL , Gafur GÖZÜKARA , Serden EROL 8 Tem 2020
 • Farklı Lokasyonların Lavandin (Lavandula × intermedia Emeric ex Loisel.)’de Uçucu Yağ Oranı ve Kimyasal Kompozisyonu Üzerine Etkisi
  Duran KATAR , Mustafa CAN , Nimet KATAR 15 Tem 2020
 • Potential of local entomopathogenic nematode isolates to control the adults of the scarab beetle, Epicometis hirta (Coleoptera: Scarabaeidae)*
  Fatma AKPINAR , Ebubekir YÜKSEL , Ramazan CANHİLAL 21 Tem 2020
 • Ülkemizde Yetiştirilen Bazı Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Çeşitlerinin BCMV ve BCMNV’e Karşı Dayanıklılık Kaynaklarının Belirlenmesi
  Gülsüm PALACIOĞLU , İzel ŞANLI , Harun BAYRAKTAR , Göksel ÖZER 23 Ağu 2020
 • Domateste Alternaria solani (Ell. & G. Martin) Sor.’ye Karşı Bazı Endofit Bakterilerin Etkisi
  Gökhan BOYNO , Semra DEMİR , Ahmet AKKÖPRÜ 23 Ağu 2020
 • Changes in Seed Germination during Storage of Flower Seeds: Species Differences
  İbrahim DEMİR , Zeynep GÖKDAŞ , Nazlı İlke EKEN TÜRER 26 Ağu 2020
 • NaCl Stresinin Yem Bezelyesinin Klorofil ve Mineral İçeriğine Etkisi
  Özlem ÖNAL AŞCI , Hatice ZAMBİ 28 Ağu 2020
 • Yerel Beauveria bassiana ve Metarhizium anisopliae İzolatlarının Myzocallis coryli ve Corylobium avellanae Üzerindeki Etkinliği
  Salih KARABÖRKLÜ , Nedim ALTIN 28 Ağu 2020
 • Evaluation of Turkish Isolates of Entomopathogenic Fungi Against the Adults of Sitophilus oryzae (L.) (Coleoptera: Curculionidae)
  Sevim ATMACA , Ebubekir YÜKSEL , Ramazan CANHİLAL 31 Ağu 2020
 • Effect of Cutting Diameter and Indole-3-Butric Acid (IBA) Doses on Rooting of Blackberry (Rubus fructicosus L.) Hardwood Cuttings
  Hamdi ZENGİNBAL , Muttalip GÜNDOĞDU 3 Eyl 2020
 • Effect of the Rootstock and Cultivar on Graft Success and Sapling Development and Graft Incompatibility in Pear
  Nermin ÇOBAN , Ahmet ÖZTÜRK 14 Eyl 2020
 • Samsun İl’i Çayır ve Meralarında Bitki Çeşitliliğinin Orta Dereceli Tahribat Hipotezine göre Otlatma ve Erozyon Faktörleriye Test Edilmesi
  Mustafa SÜRMEN , Tamer YAVUZ , Burak SÜRMEN , Ali İMAMOĞLU 15 Eyl 2020
 • Raf Ömrü Süresince Karayemiş Meyvesinin (Prunus laurocerasus L.) Kalite Özellikleri Üzerine Modifiye Atmosfer Paket ve Aloe Vera Uygulamalarının Etkisi
  Burhan ÖZTÜRK 21 Eyl 2020
 • Mitigation of Salinity Stress on Chickpea Germination by Salicylic Acid Priming
  Mustafa CERİTOĞLU , Murat ERMAN 25 Eyl 2020