Telif Hakları

Yazar(lar); yayınlanmak üzere Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi’ne gönderilen makalenin derginin belirttiği yazım ve yayın kurallarına uygun ve sunulan makalenin yazar(lar)ın orijinal çalışması olduğunu, tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını, aynı zamanda başka bir dergiye yayımlanmak üzere gönderilmediğini, yayımlanmış bir çalışma olmadığını, makalede bulunan metnin, şekillerin ve dökümanların diğer şahıslara ait olan Telif Haklarını ihlal etmediğini, bilimsel ve etik kurallara uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmelidir. Makalenin yazılması yanında, çalışmanın planlanması, yapılması ve verilerin analiz edilmesi aşamalarında da aktif olarak rol aldığını ve bu çalışma ile ilgili her türlü sorumluluğu kabul ettiklerini beyan etmelidirler. Sorumlu yazar tarafından makale yükleme adımında mevcut olan Telif Hakları Devir Formu indirilip ve gerekli alanlar doldurulup yazar(lar) tarafından imzalandıktan sonra sisteme tekrar yüklenmelidir.