Dergimizin Tarandığı Dizinler

ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) - 2012 Cilt:27 Sayı:1 ve sonrası
ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT)


TRDİZİN - 2012 Cilt:27 Sayı:1 ve sonrası
TRDİZİN


DOAJ (Directory of Open Access Journals) 2013 Cilt:28 Sayı:1 ve sonrası
doaj logo

Index Copernicus 2014 Cilt:29 Sayı 1 ve sonrası
index-copernicus.png

AEAweb: American Economic Association: EconLit 2013 Cilt:28 Sayı:1 ve sonrası (DEÜ İİBF DERGİ , İzmir İktisat Dergisi)

econlit2.png

SOBAID 1998 Yılı Cilt:13 Sayı:2 ve sonrası
SOBAID

OAJI (Open Academic Journals Index) 2017 Cilt:32 Sayı:1 ve sonrası
oaji.jpg

CiteFactor
CiteFactor.png

Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi
arastirmax.png

Google Akademik
google-scholar.png

DRJİ (2014 yılı Cilt:29 Sayı: 1 ve 2 / 2015 yılı Cilt:30 Sayı: 1 ve 2)
drji.png

EconBib (2013 yılı Cilt:28 Sayı:1 - 2018 yılı Cilt:33 Sayı:1) - Hizmet vermemektedir.
econbib.png

Asos Index (Eylül 2010 - 2018 ) - Hizmet vermemektedir.
asos.png