Dergi Kurulları

Editör Kurulu

Editör Kurulu
Doç. Dr. İbrahim AYDOĞDU Akdeniz Üniversitesi 0000-0002-8281-2365 Türkiye
İnşaat Mühendisliği, Çelik Yapılar, Katı Mekanik
Dr. Öğr. Üyesi Kadir MERCAN MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY, MEHMET AKİF ERSOY APPLICATION AND RESEARCH CENTER 0000-0003-3657-6274 Türkiye
Mühendislik, Biyomekanik, Katı Mekanik, Mikro ve Nanosistemler, Nanoelektronik

Section Editors

Metin Mutlu AYDIN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-9470-716X Türkiye
Ulaşım ve Trafik
Mustafa ARDA TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-0314-3950 Türkiye Web
Katı Mekanik
Refik Burak TAYMUŞ VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 0000-0002-1489-9307 Türkiye
İnşaat Mühendisliği, Betonarme Yapılar, Çelik Yapılar

Honorary Editors (in Alphabetical)

 Prof. Atluri, S.N.- University of California, Irvine-USA
Prof. Liew, K.M.- City University of Hong Kong-HONG KONG
Prof. Lim, C.W.- City University of Hong Kong-HONG KONG
Prof. Liu, G.R.- National University of Singapore- SINGAPORE
Prof. Nath, Y.- Indian Institute of Technology, INDIA
Prof. Omurtag, M.H. -ITU
Prof. Reddy, J.N.-Texas A& M University, USA
Prof. Saka, M.P.- University of Bahrain-BAHRAIN
Prof. Shen, H.S.- Shanghai Jiao Tong University, CHINA
Prof. Xiang, Y.- University of Western Sydney-AUSTRALİA
Prof. Wang, C.M.- National University of Singapore- SINGAPORE
Prof. Wei, G.W.- Michigan State University-USA

Editorial Board (The name listed below is not Alphabetical or any title scale)

Prof. Xinwei Wang -Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
Asst. Prof. Francesco Tornabene -University of Bologna
Asst. Prof. Nicholas Fantuzzi -University of Bologna
Assoc. Prof. Keivan Kiani - K.N. Toosi University of Technology
Asst. Prof. Michele Bacciocchi -University of Bologna
Asst. Prof. Hamid M. Sedighi -Shahid Chamran University of Ahvaz
Prof. Yaghoub Tadi Beni -Shahrekord University
Prof. Raffaele Barretta -University of Naples Federico II
Prof. Meltem ASİLTÜRK   -Akdeniz University meltemasilturk@akdeniz.edu.tr
Prof. Metin AYDOĞDU -Trakya University metina@trakya.edu.tr
Prof. Ayşe DALOĞLU - KTU aysed@ktu.edu.tr
Prof. Oğuzhan HASANÇEBİ - METU oguzhan@metu.edu.tr
Asst. Prof. Rana MUKHERJİ - The ICFAI University
Assoc. Prof. Baki ÖZTÜRK - Hacettepe University
Assoc. Prof. Yılmaz AKSU    -Akdeniz University
Assoc. Prof. Hakan ERSOY- Akdeniz University
Assoc. Prof. Mustafa Özgür YAYLI -Uludağ University
Assoc. Prof. Selim L. SANİN - Hacettepe University
Asst. Prof. Engin EMSEN  -Akdeniz University
Prof. Serkan DAĞ - METU
Prof. Ekrem TÜFEKÇİ - İTÜ

Assoc. Prof. Serdar CARBAŞ - Karamanoğlu Mehmetbey University


21357download