İletişim Bilgileri

Başeditör

İbrahim Aydoğdu
AKDENIZ UNIVERSITY
aydogdu@akdeniz.edu.tr

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü


Dergi İletişim

IJEAS
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ijeas@akdeniz.edu.tr

Akdeniz University, Civil Engineering Department, 07058, Antalya, TURKIYE


Editör Yardımcısı

Kadir Mercan
MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY
mercankadir32@gmail.com

MAKÜ MMF İnşaat Müh. Böl.


Alan Editörü

Metin Mutlu Aydın
ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY
metinmutlu.aydin@omu.edu.tr

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kat:1 Oda No:127 Kurupelit Kampüsü, Körfez Mah. Atakum/Samsun TÜRKİYE


21357download