Makale gönderim ve Değerlendirme süreci (Yayın İlkeleri, Politikaları)

MeaslyVillainousCurlew-size_restricted.gif

Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi'ne gönderilen çalışmalar aşağıdaki süreçlerden geçmektedir:


Hakem değerlendirmesi öncesi süreç:

1- Yazar(lar) çalışmalarını Dergipark platformu aracılığıyla dergiye gönderirler.

2- Editör kurulu 15 gün içerisinde, çalışmanın okunabilir, tamamlanmış, orijinal olup olmadığını, derginin yayın politikası doğrultusunda değerlendirirler.

3- Editör kurulu yukarıdaki özelliklere sahip olan çalışmaları çift kör hakemlik sistemi doğrultusunda değerlendirme aşamasına alır yada çalışmayı yazar(lar)a gerekçelerini sunarak Dergipark platformu üzerinden geri gönderirler.


Hakem değerlendirmesi süreci:

1- Editör kurulu, hakem değerlendirmesi sürecine girecek çalışmaları belirledikten sonra, en az iki hakemin değerlendirmesine sunulmak üzere çalışmayı hakeme iletirler.

2- Hakemlerin gönderilen davete yanıt vermeleri için 15 gün süreleri bulunmaktadır. Hakemlerin davete yanıt vermemeleri durumunda, 7 günlük ek zaman diliminde yanıt verebilmeleri için hakemlere davet yeniden gönderilir.

3- Davet hakemlerden biri ya da ikisi tarafından kabul edilmezse, çalışmanın iki hakem tarafından değerlendirilebilmesi için davet yeni hakemlere iletilir.

4- Davet kabul edildikten sonra hakemlerin çalışmayı değerlendirme süresi 42 gündür. 42 gün içerisinde hakemler çalışmayı değerlendirmezse, 7 gün ek süre verilir. Hakemler değerlendirmelerini Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi'nin yayın kurulu tarafından oluşturulmuş hakem değerlendirme formu üzerinden gerçekleştirirler.

5- Çalışma hakemler tarafından değerlendirildikten sonra, çalışma yazar(lar)a hakem adlarını görmeyecekleri biçimde iletilir ve yazar(lar) gerekli düzenlemelerini gerçekleştirirler.

6- Hakemler arasında kabul-red uyuşmazlığı olması durumunda, çalışma editör kurulunun onayıyla yayınlanabilir, reddedilebilir ya da üçüncü bir hakeme iletilebilir.


Hakem değerlendirmesi sonrası süreci:

1- Editör hakemlerden gelen değerlendirme sonucuna göre, yazardan gerekli değişiklikleri yapmalarını ve revize edilmiş dosyayı yüklemelerini isterler veya değerlendirme sonuçlarının durumuna göre makaleye "Red" kararı verilebilir. 

2- Yazım Kural Kontrolü bu adımda da yapılır.

3- Editör revizyondan sonra hakem değerlendirmesinin olumlu sonuçlanmasının ardından makaleyi kabul eder ve düzenlemeye geçer. Düzenleme işleminden sonra Dergi gelecek sayısında veya sayının Erken görünümünde yazar veya yazarların makalesini yayına alır.


Dergi Baş Editörü

Semih TAŞKAYA