Makale Değerlendirmede Dikkat Edilmesi Gereken Başlıklar

Değerlendirmede Dikkat Edilecek Başlıklar

Makalenin konusu derginin kapsamına uygun mudur?

Makale araştırma ise yeni ve özgün müdür?

Derleme ise güncel ve yenilikçi midir?

Çalışmanın amacı belirgin midir? Sonuçlar ve yorumlar amaçla uyumlu ve veriler ile yeterli düzeyde desteklenmiş midir?

Makale başlıkları çalışmanın özüne uygun mudur?

Esere ait Özet ve Abstract çalışmanın amacını izlenen yolu ve alınan sonuçları içeriyor mu?

Eserin bilime ve/veya pratiğe katkısı hangi orandadır?

Eserde anlatım yeterli midir?

Kaynaklar konu ile ilgili ve yeterli midir?

Şekil ve Çizelge yazıları uygun yazılmış mıdır?