İletişim Bilgileri

Editör

Murat Yakar
MERSIN UNIVERSITY
myakar@mersin.edu.tr
+905074375581

Editör Yardımcısı

Ekrem Tuşat
etusat@selcuk.edu.tr

Teknik İletişim

Aydın Alptekin
MERSIN UNIVERSITY
aydinalptekin@mersin.edu.tr