Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 189 - 193 2020-08-29

VIOLENCE AGAINST HEALTH WORKERS AND MEASURES TO PREVENT VIOLENCE

Senanur CAN [1] , Çiğdem Müge HAYLI [2]


Violence in Health, which constitutes a serious problem in Turkey and all over the world has become a global problem. It is admirable by every segment that healthcare professionals today struggle with a global problem such as covit-19 virus or serve altruistically in every period. Nevertheless, while providing services, they somehow experience communication problems with their patients and relatives, and they are subjected to physical, verbal or psychological violence. In order to prevent violence for employees who are exposed to violence for many reasons; Work should be done on issues such as security, physical structure and equipment, communication, education, and making necessary revisions in the legal regulations on this subject motivates healthcare professionals. Health violence is not only caused by healthcare professionals, patients or their relatives. The working system of the institutions, the patient density is high, the health personnel are insufficient, the social and global factors, as well as the news in the media that we pay particular attention to in our study, can lead to the emergence of violence. The existence of violence in social life is a result of mass media's inevitably publishing the violence in health. This is why the positive developments and negative events in the field of health are published in the media. The purpose of our study is to prepare a stress-free, worry-free working environment for our future healthcare professionals and us without understanding our colleagues.
Media, violence, health communication
  • Referans [1] Duğan, Ö. Sağlıkta şiddet haberlerinin basına yansıması (Doctoral dissertation, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü), 2015. Referans [2] Yavuzer, Nurgül (2013). İnsanın Saldırgan ve Yıkıcı Doğasını Anlamak, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (23), 43-57, 2013. Referans [3]Adak, N. Değişen Toplumda Değişen Aile, Ankara: Siyasal Yayınevi, 2000. Referans [4] Nesrin, A., Yılmaz, A., & Oğuz, I. Ş. I. K. (2014). Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet: özel bir tıp merkezi örneği. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, 13(1), 1-12, 2014. Referans [5] Özcan, F., & Yavuz, E. (2017). Türkiye'de Sağlık Çalışanları Şiddet Tehdidi Altında. The Journal of Turkish Family Physician, 8(3), 66-74, 2017. Referans [6] Bilişli, Y., & Hizay, D. (2016). Sağlık Çalışanlarına Yönelik İşyerinde Şiddet: Üniversite Hastanesi Örneği. The Journal of Academic Social Science, Winter, 52, 473-486, 2016. Referans [7] Milet, M., & Yanık, A. Sağlık Çalışanlarına Karşı İşyeri Şiddeti. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 3(2), 25-36, 2017. Referans [8] Tınaz, R. İş Yerinde Psikolojik Taciz (Mobbing): Kavram, Süreç, Tanı ve Çözüm Önerileri. Ceza Hukuku Dergisi, 4(11), 11-22, 2009. Referans [9] Mimaroğlu, H., & Özgen, H. Örgütlerde güncel bir sorun:“Mobbing”. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8(15), 201-226, 2007. Referans [10] Tutar, H. İşyerinde psikolojik şiddet sarmalı: Nedenleri ve sonuçları. Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 85-108, 2004. Referans [11] Kingma M. Workplace violence in the health sector: a problem of epidemic proportion. Int Nurs Rev; 48(3):129-30, 2001. Referans [12] Büyükbayram, A., & Okçay, H. Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Etkileyen Sosyo-Kültürel Etmenler. Journal of Psychiatric Nursing/Psikiyatri Hemsireleri Dernegi, 4(1), 2013. Referans [13] Yeşilbaş, H. Sağlıkta şiddete genel bakış. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 3(1), 44-54, 2016. Referans [14] Avcı, N., Arslan, M. K., Timlioğlu, S. İ., Tay, S., Meriç, K., Ertenü, M., & Yekeler, İ. 2012-2015 Yılları arasında haydarpaşa numune eğitim ve araştırma hastanesi’ndeki beyaz kod bildirimleri. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 2(4), 211-214, 2015. Referans [15] İlhan, M. N., Çakır, M., Tunca, M. Z., Avcı, E., Çetin, E., Aydemir, Ö., Bumin, M. A. Toplum gözüyle sağlık çalışanlarına şiddet: nedenler, tutumlar, davranışlar. Gazi Medical Journal, 24(1), 2013. Referans [16] Serin, H., Serin, S., Bakacak, M., & Ölmez, S. Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 24(3), 109-113, 2015.
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Review
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7248-3812
Yazar: Senanur CAN
Kurum: Private Yesevi Vocational and Technical Anatolian High School
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7630-9619
Yazar: Çiğdem Müge HAYLI (Sorumlu Yazar)
Kurum: KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: KKTC


Tarihler

Başvuru Tarihi : 23 Nisan 2020
Kabul Tarihi : 27 Mayıs 2020
Yayımlanma Tarihi : 29 Ağustos 2020

Bibtex @derleme { ijhsrp725946, journal = {International Journal of Health Services Research and Policy}, issn = {}, eissn = {2602-3482}, address = {Dicle Üniversitesi Teknokenti Silvan Bulvarı 222/3 21280 SUR/DİYARBAKIR}, publisher = {Rojan GÜMÜŞ}, year = {2020}, volume = {5}, pages = {189 - 193}, doi = {10.33457/ijhsrp.725946}, title = {VIOLENCE AGAINST HEALTH WORKERS AND MEASURES TO PREVENT VIOLENCE}, key = {cite}, author = {Can, Senanur and Haylı, Çiğdem Müge} }
APA Can, S , Haylı, Ç . (2020). VIOLENCE AGAINST HEALTH WORKERS AND MEASURES TO PREVENT VIOLENCE . International Journal of Health Services Research and Policy , 5 (2) , 189-193 . DOI: 10.33457/ijhsrp.725946
MLA Can, S , Haylı, Ç . "VIOLENCE AGAINST HEALTH WORKERS AND MEASURES TO PREVENT VIOLENCE" . International Journal of Health Services Research and Policy 5 (2020 ): 189-193 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijhsrp/issue/56530/725946>
Chicago Can, S , Haylı, Ç . "VIOLENCE AGAINST HEALTH WORKERS AND MEASURES TO PREVENT VIOLENCE". International Journal of Health Services Research and Policy 5 (2020 ): 189-193
RIS TY - JOUR T1 - VIOLENCE AGAINST HEALTH WORKERS AND MEASURES TO PREVENT VIOLENCE AU - Senanur Can , Çiğdem Müge Haylı Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33457/ijhsrp.725946 DO - 10.33457/ijhsrp.725946 T2 - International Journal of Health Services Research and Policy JF - Journal JO - JOR SP - 189 EP - 193 VL - 5 IS - 2 SN - -2602-3482 M3 - doi: 10.33457/ijhsrp.725946 UR - https://doi.org/10.33457/ijhsrp.725946 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 International Journal of Health Services Research and Policy VIOLENCE AGAINST HEALTH WORKERS AND MEASURES TO PREVENT VIOLENCE %A Senanur Can , Çiğdem Müge Haylı %T VIOLENCE AGAINST HEALTH WORKERS AND MEASURES TO PREVENT VIOLENCE %D 2020 %J International Journal of Health Services Research and Policy %P -2602-3482 %V 5 %N 2 %R doi: 10.33457/ijhsrp.725946 %U 10.33457/ijhsrp.725946
ISNAD Can, Senanur , Haylı, Çiğdem Müge . "VIOLENCE AGAINST HEALTH WORKERS AND MEASURES TO PREVENT VIOLENCE". International Journal of Health Services Research and Policy 5 / 2 (Ağustos 2020): 189-193 . https://doi.org/10.33457/ijhsrp.725946
AMA Can S , Haylı Ç . VIOLENCE AGAINST HEALTH WORKERS AND MEASURES TO PREVENT VIOLENCE. IJHSRP. 2020; 5(2): 189-193.
Vancouver Can S , Haylı Ç . VIOLENCE AGAINST HEALTH WORKERS AND MEASURES TO PREVENT VIOLENCE. International Journal of Health Services Research and Policy. 2020; 5(2): 189-193.