Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt: 4 Sayı: 1, 64 - 82, 11.11.2020

Öz

Kaynakça

 • Aktaş, Y. (2002). Okulöncesi Dönemde Matematik Eğitimi. Nobel Yayıncılık, Adana.
 • Arı, M. (1993). “Çocukta Zaman Kavramının Gelişimi”. 9.YA-PA Okulöncesi Eğitimi Yaygınlaştırma Semineri, ss:181-186, Ankara.
 • Asfuroğlu, B. (1990). “Anasınıfına Devam Eden 5-6 Yaş Çocuklarına Üçgen, Daire ve Kare Kavramlarının Kazandırılması”. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversi-tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Aydın, M. Z. (1997). “Öğrenme Yolları ve Düşünme süreçleri” Çağdaş Eğitim Dergisi, sayı:22, ss: 30-31.
 • Aydoğan Akuysal, S. (2007). “6 Yaş Çocuklarının Geometrik Şekil ve Sayı Kavramlarının Gelişiminde Kavram Eğitim Programının Etkisi”. Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Bilen, M. (1989). Plandan Uygulamaya Öğretim. Gelecek Yayıncılık, Ankara.
 • Bilir, Ş., Metin, N., Bal, S., Şahin, F. (1992). “Anaokuluna Devam Eden 4-6 Yaş Grubundaki Çocukların Nicelik Kavramları İle İlgili Becerilerinin Gelişimi”. 8. Ya-Pa Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri, ss: 70-76, Bursa.
 • Çağlak, S. (2005). “Okulöncesi dönemde Hareket Gelişimi ve Önemi”. Eğitimde Yeni yaklaşımlar. Editör: Müzeyyen Sevinç. Morpa, cilt: 1, ss:241-242, İstanbul.
 • Çepoğlu, H. N. (1994). “Sayı Kavramları Testinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması” Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, İstanbul.
 • Erben, S. (2005). “Montessori Materyallerinin Zihin Engelli ve İşitme Engelli Çocukların Alıcı Dil Gelişiminden Görsel Algı Düzeyine Etkisinin İncelenmesi”. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Ersoy, Y. (2002). Teknoloji Destekli Matematik Eğitimi-1: Gelişmeler, Politikalar ve Stratejiler. http://ilkogretim-online.org.tr/vol2say1/v02s01c.htm#_ftnref3. Erişim:17 Nisan, 2008.
 • Fidan, N. (1985). Eğitime Giriş. Alkım Yayınevi, İstanbul.
 • Güven, Y. (2000). Erken Çocukluk Döneminde Sezgisel Düşünme ve Matemat-ik. Ya-Pa Yayınları, İstanbul.
 • Lewis, C. (1977). The Montessori Method in Education Before Five. (Edited by Boegehold D, Betty, Cuffaro, K. Harriet, Hooks H. William, Klopf J. Gordon). Bank Street College of Education. New York.
 • M.E. B. (2006). Okulöncesi Eğitim Programı: “36-72 Aylık Çocuklar İçin”, An-kara.
 • Whitin, D. J. (1994). “Literature and Mathematics in Preschool And Primary” Young Children. 49 (2), 4-11.
 • Wilbrandt, E., Aydoğan,Y., Kılınç, E. (2008). Montessori Yöntemiyle Kaynaştırma Eğitimi, Poyrazofset, Ankara.
 • http://www.sihirlibahce.com.tr/ Montessori yöntemi. Erişim:10 Mayıs, 2008.
 • Yılmaz, H., Sümbül, A. M. (2004). Öğretimde planlama ve Değerlendirme. Çizgi Yayınları, 2. Baskı, Konya.

COMPARISON OF THE ATTITUDES OF ACQUIRING NUMBER CONCEPT OF THE CHILDREN EXPOSED TO TRADITIONAL AND MONTESSORI METHODS IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Yıl 2020, Cilt: 4 Sayı: 1, 64 - 82, 11.11.2020

Öz

For decades, researchers and teachers have investigated the most effective teaching methods in educating children at every levels. This study aims to compare the effectiveness of Montessori and Traditional Teaching Methods to make the preschoolers acquire mathematical concept. Therefore, the preschoolers attending Ihsan Dogramaci Practicing Preschool under the title of Faculty of Vocational Education of Selcuk Uni-versity are taught “Mathematical Concept” via Montessori and Traditional Teaching Methods to investigate the effectiveness of them.
The study is planned as an experimental one. The sample is 20 for 4 years old (10 for experimental and 10 for control groups) and 20 for 5 years old ((10 for experimental and 10 for control groups), totally 40.
At the beginning of the research, 40 preschoolers are given pre-test to display the groups are equal to each other. Following pre-test, the experimental group is taught by Montessori while the control group is taught by Traditional Teaching Methods.
Mann-Whitney U test Statistical under the title of Programming for Social Sci-ences SPSS 15.0 version is practiced to analyze the data. At the end of the training, both of the groups are given post test to analyze the outcomes of the methods.
At the end of the research, it shows that there is significant differences between experimental and control groups for experimental one.

Kaynakça

 • Aktaş, Y. (2002). Okulöncesi Dönemde Matematik Eğitimi. Nobel Yayıncılık, Adana.
 • Arı, M. (1993). “Çocukta Zaman Kavramının Gelişimi”. 9.YA-PA Okulöncesi Eğitimi Yaygınlaştırma Semineri, ss:181-186, Ankara.
 • Asfuroğlu, B. (1990). “Anasınıfına Devam Eden 5-6 Yaş Çocuklarına Üçgen, Daire ve Kare Kavramlarının Kazandırılması”. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversi-tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Aydın, M. Z. (1997). “Öğrenme Yolları ve Düşünme süreçleri” Çağdaş Eğitim Dergisi, sayı:22, ss: 30-31.
 • Aydoğan Akuysal, S. (2007). “6 Yaş Çocuklarının Geometrik Şekil ve Sayı Kavramlarının Gelişiminde Kavram Eğitim Programının Etkisi”. Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Bilen, M. (1989). Plandan Uygulamaya Öğretim. Gelecek Yayıncılık, Ankara.
 • Bilir, Ş., Metin, N., Bal, S., Şahin, F. (1992). “Anaokuluna Devam Eden 4-6 Yaş Grubundaki Çocukların Nicelik Kavramları İle İlgili Becerilerinin Gelişimi”. 8. Ya-Pa Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri, ss: 70-76, Bursa.
 • Çağlak, S. (2005). “Okulöncesi dönemde Hareket Gelişimi ve Önemi”. Eğitimde Yeni yaklaşımlar. Editör: Müzeyyen Sevinç. Morpa, cilt: 1, ss:241-242, İstanbul.
 • Çepoğlu, H. N. (1994). “Sayı Kavramları Testinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması” Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, İstanbul.
 • Erben, S. (2005). “Montessori Materyallerinin Zihin Engelli ve İşitme Engelli Çocukların Alıcı Dil Gelişiminden Görsel Algı Düzeyine Etkisinin İncelenmesi”. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Ersoy, Y. (2002). Teknoloji Destekli Matematik Eğitimi-1: Gelişmeler, Politikalar ve Stratejiler. http://ilkogretim-online.org.tr/vol2say1/v02s01c.htm#_ftnref3. Erişim:17 Nisan, 2008.
 • Fidan, N. (1985). Eğitime Giriş. Alkım Yayınevi, İstanbul.
 • Güven, Y. (2000). Erken Çocukluk Döneminde Sezgisel Düşünme ve Matemat-ik. Ya-Pa Yayınları, İstanbul.
 • Lewis, C. (1977). The Montessori Method in Education Before Five. (Edited by Boegehold D, Betty, Cuffaro, K. Harriet, Hooks H. William, Klopf J. Gordon). Bank Street College of Education. New York.
 • M.E. B. (2006). Okulöncesi Eğitim Programı: “36-72 Aylık Çocuklar İçin”, An-kara.
 • Whitin, D. J. (1994). “Literature and Mathematics in Preschool And Primary” Young Children. 49 (2), 4-11.
 • Wilbrandt, E., Aydoğan,Y., Kılınç, E. (2008). Montessori Yöntemiyle Kaynaştırma Eğitimi, Poyrazofset, Ankara.
 • http://www.sihirlibahce.com.tr/ Montessori yöntemi. Erişim:10 Mayıs, 2008.
 • Yılmaz, H., Sümbül, A. M. (2004). Öğretimde planlama ve Değerlendirme. Çizgi Yayınları, 2. Baskı, Konya.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Türkan YİĞİT Bu kişi benim
Selçuk University
Türkiye


Abdülkadir KABADAYI
Necmettin Erbakan University
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 11 Kasım 2020
Gönderilme Tarihi 12 Kasım 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ijqe825227, journal = {International Journal of Quality in Education}, eissn = {2636-8412}, address = {}, publisher = {Abdülkadir KABADAYI}, year = {2020}, volume = {4}, number = {1}, pages = {64 - 82}, title = {COMPARISON OF THE ATTITUDES OF ACQUIRING NUMBER CONCEPT OF THE CHILDREN EXPOSED TO TRADITIONAL AND MONTESSORI METHODS IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS}, key = {cite}, author = {Yiğit, Türkan and Kabadayı, Abdülkadir} }
APA Yiğit, T. & Kabadayı, A. (2020). COMPARISON OF THE ATTITUDES OF ACQUIRING NUMBER CONCEPT OF THE CHILDREN EXPOSED TO TRADITIONAL AND MONTESSORI METHODS IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS . International Journal of Quality in Education , 4 (1) , 64-82 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijqe/issue/57765/825227
MLA Yiğit, T. , Kabadayı, A. "COMPARISON OF THE ATTITUDES OF ACQUIRING NUMBER CONCEPT OF THE CHILDREN EXPOSED TO TRADITIONAL AND MONTESSORI METHODS IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS" . International Journal of Quality in Education 4 (2020 ): 64-82 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijqe/issue/57765/825227>
Chicago Yiğit, T. , Kabadayı, A. "COMPARISON OF THE ATTITUDES OF ACQUIRING NUMBER CONCEPT OF THE CHILDREN EXPOSED TO TRADITIONAL AND MONTESSORI METHODS IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS". International Journal of Quality in Education 4 (2020 ): 64-82
RIS TY - JOUR T1 - COMPARISON OF THE ATTITUDES OF ACQUIRING NUMBER CONCEPT OF THE CHILDREN EXPOSED TO TRADITIONAL AND MONTESSORI METHODS IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS AU - TürkanYiğit, AbdülkadirKabadayı Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - International Journal of Quality in Education JF - Journal JO - JOR SP - 64 EP - 82 VL - 4 IS - 1 SN - -2636-8412 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 International Journal of Quality in Education COMPARISON OF THE ATTITUDES OF ACQUIRING NUMBER CONCEPT OF THE CHILDREN EXPOSED TO TRADITIONAL AND MONTESSORI METHODS IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS %A Türkan Yiğit , Abdülkadir Kabadayı %T COMPARISON OF THE ATTITUDES OF ACQUIRING NUMBER CONCEPT OF THE CHILDREN EXPOSED TO TRADITIONAL AND MONTESSORI METHODS IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS %D 2020 %J International Journal of Quality in Education %P -2636-8412 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Yiğit, Türkan , Kabadayı, Abdülkadir . "COMPARISON OF THE ATTITUDES OF ACQUIRING NUMBER CONCEPT OF THE CHILDREN EXPOSED TO TRADITIONAL AND MONTESSORI METHODS IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS". International Journal of Quality in Education 4 / 1 (Kasım 2020): 64-82 .
AMA Yiğit T. , Kabadayı A. COMPARISON OF THE ATTITUDES OF ACQUIRING NUMBER CONCEPT OF THE CHILDREN EXPOSED TO TRADITIONAL AND MONTESSORI METHODS IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS. IJQE. 2020; 4(1): 64-82.
Vancouver Yiğit T. , Kabadayı A. COMPARISON OF THE ATTITUDES OF ACQUIRING NUMBER CONCEPT OF THE CHILDREN EXPOSED TO TRADITIONAL AND MONTESSORI METHODS IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS. International Journal of Quality in Education. 2020; 4(1): 64-82.
IEEE T. Yiğit ve A. Kabadayı , "COMPARISON OF THE ATTITUDES OF ACQUIRING NUMBER CONCEPT OF THE CHILDREN EXPOSED TO TRADITIONAL AND MONTESSORI METHODS IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS", International Journal of Quality in Education, c. 4, sayı. 1, ss. 64-82, Kas. 2020