Yazım Kuralları


Makalenin hazırlanması                      
Makaleyi göndermeden önce aşağıdaki yönergeleri okumalı ve izlemelisiniz.
Makale türü
 • Araştırma makalesi
 • Derleme makale
Biçim
Makale, başlık, tablo ve şekil dosyaları MS Word formatında sağlanmalıdır.
Makale uzunluğu/kelime sayısı
Makale, ekler hariç başlık, özet, anahtar kelimeler, ana metin, kaynaklar, tablolar ve şekiller dahil 6000 ile 10000 kelime arasında olmalıdır.
Makale başlığı
Başlık uygun, özlü ve bilgilendirici olmalıdır. Mümkün olduğunca kısaltmalardan, formüllerden ve alıntılardan kaçının.
Yazar bilgi sayfası
 • Makale Başlığı
 • Ülke adı, e-posta ve ORCID no dahil olmak üzere yazar adları ve bağlı kurum/kuruluşların adresi
 • Sorumlu yazar
 • Teşekkür
 • Araştırma finansmanı

Özet


Yapılandırılmış genişletilmiş İngilizce özet

Tüm gönderiler bir İngilizce özet içermelidir ve tüm Türkçe gönderiler ayrıca her biri 125-150 kelimeden oluşan Türkçe özet içermelidir.

Türkçe makaleler, aşağıda belirtilen formata uygun olarak yapılandırılmış bir genişletilmiş İngilizce özet içermelidir.

 • Amaç
 • Tasarım/metodoloji/yaklaşım
 • Bulgular/Sonuçlar
 • Teorik ve Pratik çıkarımlar

Genişletilmiş özetin uzunluğu toplamda 750 ile 1500 kelime arasında olmalıdır.

Anahtar kelimelerMakale, 3 ila 6 arasında uygun ve kısa anahtar kelime içermelidir.
Makale sınıflandırması

Gönderim sırasında bir kağıt türü (aşağıda listelenmiştir) seçmeniz istenecektir.

 • Araştırma Makalesi
 • Derleme Makalesi
Metin Başlıkları
Başlıklar, makale yapısını açık bir şekilde gösterecek şekilde uygun ve öz olmalıdır. Birinci düzey başlıklar koyu, alt başlıklar orta italik, tümce düzeninde ve tümü numaralandırılmalıdır.
Notlar/son notlar
Notlar veya son notlar kullanılmamalıdır. Gerekirse metin içinde parantez içinde belirtilmelidirler.
Şekiller
Tüm şekiller jpeg vb. formatta sunulmalıdır. Makalenin ana gövdesinde her şeklin yeri açıkça belirtilmeli ve her şeklin kısa bir başlığı olmalıdır. Tüm şekillerdeki metin ve sayılar New Times Roman yazı tipinde, 9 punto ve tek aralıklı olarak yazılmalıdır. Tüm şekiller ardışık olarak numaralandırılmalı ve metin içinde atıf yapılmalı.
Tablolar                                                                                                                                                                                           
Tablolar makale dosyasının sonunda yer almalıdır. Her tablonun konumu, makalenin ana gövdesinde açıkça etiketlenmeli ve her tablonun kısa bir başlığı olmalıdır. Tüm tablolardaki metin ve rakamlar New Times Roman yazı tipinde, 9 punto ve tek aralıklı olarak yazılmalıdır. Tüm tablolar, ardışık olarak numaralandırılmalı, anlaşılır başlıklara sahip olmalı ve metin içinde atıf yapılmalı.
Etik kurul onay dosyaları      
Etik onay ifadeleri, bir çalışma için etik onayın nereden alındığını açıklar. Etik onay belgeleri ek dosya olarak yüklenmelidir.
Atıf ve kaynakça (referanslar)                                                                                                       
Makaledeki tüm referanslar APA stilleri kullanılarak biçimlendirilmelidir.
Metin içinde yayınlara yapılan atıflar şu şekilde yazılmalıdır:
• Tek yazarlı: (Demir, 2023)
• İki yazarlı: (Demir & Yaşar, 2023)
• Üç veya daha fazla yazarlı: (Demir vd., 2023).
Kitaplar içinSoyadı, Adının baş harfleri (yıl). Kitabın başlığı. yayımcı, yayın yeri.
Örnek: Demir, M. (2015). Yenilik Yönetimi: İlkeler ve Uygulama. Detay Yayınevi, Ankara.
Kitap bölümleri için
Soyadı, Adının baş harfleri (yıl). Bölüm başlığı. editörün soyadı, adının baş harfleri (Ed.), Kitabın adı, yayıncısı, yayın yeri ve sayfa numaraları.
Örneğin; Dalgıç, A., Demir, M., & Ergen, F.D. (2021). The Impacts of Cognitive and Affective Risk Perception of COVID-19 on Life Well-Being: The Mediating Effect of Understanding COVID-19. In (Eds: M. Demir, A. Dalgıç & F.D. Ergen) Handbook of Research on the Impacts and Implications of COVID-19 on the Tourism Industry (pp. 664-682). Pennsylvania, USA: IGI Global.
Dergiler için
Soyadı, Adının baş harfleri (yıl). Makalenin başlığı. Dergi adı, cilt sayısı ve sayfa numaraları.
Örneğin; Demir, M., Yaşar, E. & Demir, Ş.Ş. (2023). Digital transformation and human resources planning: the mediating role of innovation. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 14(1), 21-36.
Yayınlanmış konferans bildirileri için
Soyadı, Adının baş harfleri (yıl). Bildirinin başlığı, editörün soyadı, adının baş harfleri (Ed.), düzenlenen yer ve tarih(ler), yayınlanan bildiri kitabının başlığı, yayıncı, yayın yeri ve sayfa numaraları.
Örneğin; Demir, Ş.Ş., Demir, M., & Yaşar, E. (2018). The form of discrimination in tourism job advertisements. In Demir, M. (Ed.) The Proceedings & Abstracts of ICONASH, SDU, Antalya, pp.83-88.
Çalışma raporları için
Soyadı, Adının baş harfleri (yıl). Makalenin başlığı, kurum veya kuruluş, kuruluş yeri, tarih.
Örneğin; Demir, M. (2004). All-inclusive holiday package: Opportunities and challenges, Muğla University, Muğla, 5 January.
Ansiklopedi için (yazar veya editör olmadan)
Ansiklopedinin adı (yıl). Konu başlığı, cilt, baskı, ansiklopedi başlığı, yayıncı, yayın yeri, sayfa numaraları.
Örneğin; Tourism (2020). All-inclusive holiday. 1, 2nd ed., Encyclopaedia Tourism, Ankara, pp.222-224.
Gazete makaleleri için (yazarı olan)
Soyadı, Adının baş harfleri (yıl). Makale başlığı, gazete, tarih, sayfa numaraları.
Örneğin; Demir, M. (2008). Tourism and innovation. Tourism News, January, pp.2, 5,7.
Gazete makaleleri için (yazar olmayan)
Gazete (yıl). Makale başlığı, tarih, sayfa numaraları.
Örneğin; Tourism News (2004). Tax regulations, 24 Mart, p.8.
Elektronik kaynaklar için
Soyadı, Adının baş harfleri (yıl). Elektronik kaynağın başlığı. şu linkte bulunabilir: kalıcı URL (erişim tarihi).
Örneğin; Demir, M. (2018). Gastrodiplomacy and tourism. available at: https://icser.org (Erişim tarihi: 20 Haziran 2018).

88x31.png

Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.