Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1, 20 - 26, 15.04.2021

Öz

Kaynakça

 • Ministry of Health. Traditional and Complementary Medicine Practices Regulation. Official Newspaper.
 • Türk E, ed. Türk Eğitim Sistemi ve Ortaöğretim. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü; 2015.
 • Ergün A, Erten SF. Öğrencilerde Vücut Kitle İndeksi ve Bel Çevresi Değerlerinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 2004;57(2):1.
 • Şahin S. Geleneksel, tamamlayıcı, alternatif tıp uygulamalarına genel bir bakış. Turkish Journal of Family Practice. 2017;21(4):159-162.
 • Yildirim Y, Parlar S, Eyigor S, Sertoz O, Eyigor C, Fadiloglu C, Uyar M. An analysis of nursing and medical students’ attitudes towards and knowledge of complementary and alternative medicine (CAM). Journal of Clinical Nursing. 2010;19(7-8):1157-1166.
 • Ergin A, Hatipoğlu C, İhsan Bozkurt A, Mirza E, Kunak D, Karan C, Özçelik G, Teğin C, Pazır Y, Pırtı İ. Uzmanlık ve tıp öğrencilerinin tamamlayıcı-alternatif tıp hakkındaki bilgi düzeyleri ve tutumları [Knowledge and attitudes of residents and medical students on complementary-alternative medicine]. Pamukkale Tıp Dergisi. 2011;(3):136-143.
 • Akan H, Izbirak G, Kaspar ET, Kaya, ÇA, Aydın S, Demircan N, Bucaktepe PG, Özer C, Şahin HA, Hayran O. Knowledge and attitudes towards complementary and alternative medicine among medical students in Turkey. BMC Complementary and Alternative Medicine. 2012;12.
 • Altan S, Rahman S, Çam S. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Yöntemleri ile İlgili Bilgi ve Tutumları. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi. 2014;22(3):81-88.
 • Sönmez CI, Ayhan Başer D, Küçükdağ HN, Kayar O, Acar İ, Döner Güner P. “Evaluation of Knowledge and Behaviors of Traditional and Complementary Medicine of Medical School Students.” Konuralp Tıp Dergisi. 2018;10(3):278-281.
 • Sahar T, Sallon S. [Attitudes and exposuer of Israeli medical students to complementary medicine-a survey]. Harefuah. 2001;140(10):907-910.
 • Lie DA, Boker J. Comparative survey of Complementary and Alternative Medicine (CAM) attitudes, use, and information-seeking behaviour among medical students, residents & faculty. BMC Medical Education. 2006;6.
 • Furnham A, McGill C. Medical students’ attitudes about complementary and alternative medicine. Journal of Alternative and Complementary Medicine. 2003;9(2):275-284.
 • Yeo ASH, Yeo JCH, Yeo C, Lee CH, Lim LF, Lee TL. Perceptions of complementary and alternative medicine amongst medical students in Singapore - A survey. Acupuncture in Medicine. 2005;23(1):19-26.
 • Doğanay S. Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp: Türk Sağlık Bilimleri ve Tıp Öğrencileri Arasında Bilgi, Tutum ve Kullanma Durumları. Journal of Contemporary Medicine. 2018;8(1):48-54.
 • Ayraler A, Öztürk O, Oruç MA. Knowledge Levels and Attitudes of Medical Faculty Personnel on Traditional and Complementary Medicine. Education in Medicine Journal. 2019;11(4):37-45.
 • Bal B. Hemsire ve hekimlerin tamamlayici ve alternatif tedavilere iliskin görüsleri [The thoughts of the physicians and nurses related to the complementary and alternative therapies]. Published online 2009.
 • Uzun Ö, Tan M. Nursing students’ opinions and knowledge about complementary and alternative medicine therapies. Complementary Therapies in Nursing and Midwifery. 2004;10(4):239-244.
 • Cook TF, Frighetto L, Marra CA, Jewesson PJ. Patterns of use and patients’ attitudes toward complementary medications: a survey of adult general medicine patients at a major Canadian teaching hospital. Can J Clin Pharmacol. 2002;9(4):183-189.
 • Erci B. Attitudes towards holistic complementary and alternative medicine: A sample of healthy people in Turkey. Journal of Clinical Nursing. 2007;16(4):761-768.
 • Featherstone C, Godden D, Gault C, Emslie M, Took-Zozaya M. Prevalence Study of Concurrent Use of Complementary and Alternative Medicine in Patients Attending Primary Care Services in Scotland. American Journal of Public Health. 2003;93(7):1080-1082.
 • Buda Laslo, Lampek K, Tahin T. [Correlations of alternative medicine, health status and health care in Hungary]. Orvosi Hetilap. 2002;143(17):891-896.
 • Liu EH, Turner LM, Lin SX, Klaus L, Choi LY, Whirtworth J, Ting W, Oz MC. Use of alternative medicine by patients undergoing cardiac surgery. Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 2000;120(2):335-341.
 • Kumar Gupta R, Stangaciu S. Apitherapy: Holistic healing through the honeybee and bee products in countries with poor healthcare system. In: Beekeeping for Poverty Alleviation and Livelihood Security: Vol. 1: Technological Aspects of Beekeeping. Springer Netherlands; 2014:413-446.
 • Akın B, Karaca Saydam B. Algılanan Doğum Ağrısının Azaltılmasına Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Doğum Dansı. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017;6(3):218-224.
 • Ortaöğretim Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Dersi Öğretim Programı. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı; 2018.
 • Müfredatta Yenileme ve Değişiklik Çalışmalarımız Üzerine...; 2017.

Knowledge Level and Opinions of Secondary School Students About Traditional and Complementary Medicine

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1, 20 - 26, 15.04.2021

Öz

Objective: The place of traditional and complementary medicine (T&CM) practices in modern health services has been under intensive debate over recent years. Currently, this subject matter is not included in the curricula across educational levels below the bachelor's degree. In this study, the level of awareness and opinions about T&CM were investigated among secondary school students. Materials and Methods: In this cross-sectional study, the level of awareness and opinions about T&CM were examined among secondary school students. A survey was administered to students attending the 9th-12th grades at randomly selected schools in the Asarcık and Canik districts of Samsun. Results: This study included 459 students. Most of the participating students were males (59.7%). It was determined that; of the approaches in T&CM, the highest level of awareness was about 'hypnosis' (67.7%). It was found out that information about T&CM approaches was mostly acquired from the media (32.0%). Of the student opinions about T&CM, 40.7% were positive. The percentage of students thinking that classical medicine and T&CM can be integrated and complement each other was 32.5% (n=149). Most of the students with a family member utilizing T&CM were wishing to work in the health sector in the future (32.1%) (p=0.02) and aiming to have a T&CM-related job more than other participants (32.7%) (p=0.001). Conclusion: The level of awareness about T&CM was found to be low among secondary school students. If health literacy education in schools is organized better, awareness of T&CM may grow.

Kaynakça

 • Ministry of Health. Traditional and Complementary Medicine Practices Regulation. Official Newspaper.
 • Türk E, ed. Türk Eğitim Sistemi ve Ortaöğretim. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü; 2015.
 • Ergün A, Erten SF. Öğrencilerde Vücut Kitle İndeksi ve Bel Çevresi Değerlerinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 2004;57(2):1.
 • Şahin S. Geleneksel, tamamlayıcı, alternatif tıp uygulamalarına genel bir bakış. Turkish Journal of Family Practice. 2017;21(4):159-162.
 • Yildirim Y, Parlar S, Eyigor S, Sertoz O, Eyigor C, Fadiloglu C, Uyar M. An analysis of nursing and medical students’ attitudes towards and knowledge of complementary and alternative medicine (CAM). Journal of Clinical Nursing. 2010;19(7-8):1157-1166.
 • Ergin A, Hatipoğlu C, İhsan Bozkurt A, Mirza E, Kunak D, Karan C, Özçelik G, Teğin C, Pazır Y, Pırtı İ. Uzmanlık ve tıp öğrencilerinin tamamlayıcı-alternatif tıp hakkındaki bilgi düzeyleri ve tutumları [Knowledge and attitudes of residents and medical students on complementary-alternative medicine]. Pamukkale Tıp Dergisi. 2011;(3):136-143.
 • Akan H, Izbirak G, Kaspar ET, Kaya, ÇA, Aydın S, Demircan N, Bucaktepe PG, Özer C, Şahin HA, Hayran O. Knowledge and attitudes towards complementary and alternative medicine among medical students in Turkey. BMC Complementary and Alternative Medicine. 2012;12.
 • Altan S, Rahman S, Çam S. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Yöntemleri ile İlgili Bilgi ve Tutumları. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi. 2014;22(3):81-88.
 • Sönmez CI, Ayhan Başer D, Küçükdağ HN, Kayar O, Acar İ, Döner Güner P. “Evaluation of Knowledge and Behaviors of Traditional and Complementary Medicine of Medical School Students.” Konuralp Tıp Dergisi. 2018;10(3):278-281.
 • Sahar T, Sallon S. [Attitudes and exposuer of Israeli medical students to complementary medicine-a survey]. Harefuah. 2001;140(10):907-910.
 • Lie DA, Boker J. Comparative survey of Complementary and Alternative Medicine (CAM) attitudes, use, and information-seeking behaviour among medical students, residents & faculty. BMC Medical Education. 2006;6.
 • Furnham A, McGill C. Medical students’ attitudes about complementary and alternative medicine. Journal of Alternative and Complementary Medicine. 2003;9(2):275-284.
 • Yeo ASH, Yeo JCH, Yeo C, Lee CH, Lim LF, Lee TL. Perceptions of complementary and alternative medicine amongst medical students in Singapore - A survey. Acupuncture in Medicine. 2005;23(1):19-26.
 • Doğanay S. Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp: Türk Sağlık Bilimleri ve Tıp Öğrencileri Arasında Bilgi, Tutum ve Kullanma Durumları. Journal of Contemporary Medicine. 2018;8(1):48-54.
 • Ayraler A, Öztürk O, Oruç MA. Knowledge Levels and Attitudes of Medical Faculty Personnel on Traditional and Complementary Medicine. Education in Medicine Journal. 2019;11(4):37-45.
 • Bal B. Hemsire ve hekimlerin tamamlayici ve alternatif tedavilere iliskin görüsleri [The thoughts of the physicians and nurses related to the complementary and alternative therapies]. Published online 2009.
 • Uzun Ö, Tan M. Nursing students’ opinions and knowledge about complementary and alternative medicine therapies. Complementary Therapies in Nursing and Midwifery. 2004;10(4):239-244.
 • Cook TF, Frighetto L, Marra CA, Jewesson PJ. Patterns of use and patients’ attitudes toward complementary medications: a survey of adult general medicine patients at a major Canadian teaching hospital. Can J Clin Pharmacol. 2002;9(4):183-189.
 • Erci B. Attitudes towards holistic complementary and alternative medicine: A sample of healthy people in Turkey. Journal of Clinical Nursing. 2007;16(4):761-768.
 • Featherstone C, Godden D, Gault C, Emslie M, Took-Zozaya M. Prevalence Study of Concurrent Use of Complementary and Alternative Medicine in Patients Attending Primary Care Services in Scotland. American Journal of Public Health. 2003;93(7):1080-1082.
 • Buda Laslo, Lampek K, Tahin T. [Correlations of alternative medicine, health status and health care in Hungary]. Orvosi Hetilap. 2002;143(17):891-896.
 • Liu EH, Turner LM, Lin SX, Klaus L, Choi LY, Whirtworth J, Ting W, Oz MC. Use of alternative medicine by patients undergoing cardiac surgery. Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 2000;120(2):335-341.
 • Kumar Gupta R, Stangaciu S. Apitherapy: Holistic healing through the honeybee and bee products in countries with poor healthcare system. In: Beekeeping for Poverty Alleviation and Livelihood Security: Vol. 1: Technological Aspects of Beekeeping. Springer Netherlands; 2014:413-446.
 • Akın B, Karaca Saydam B. Algılanan Doğum Ağrısının Azaltılmasına Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Doğum Dansı. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017;6(3):218-224.
 • Ortaöğretim Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Dersi Öğretim Programı. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı; 2018.
 • Müfredatta Yenileme ve Değişiklik Çalışmalarımız Üzerine...; 2017.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Tamamlayıcı ve Entegre Tıp
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Onur ÖZTÜRK>
University of Health Sciences, Samsun Education and Research Hospital
0000-0002-3371-6051
Türkiye


Mustafa ÜNAL>
ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY
0000-0002-8294-2821
Türkiye


Muhammet Ali ORUÇ>
AHI EVRAN UNIVERSITY
0000-0002-4320-8579
Türkiye


Ali Timucin ATAYOGLU> (Sorumlu Yazar)
ISTANBUL MEDIPOL UNIVERSITY
0000-0003-4568-4234
Türkiye


Mustafa SELÇUK>
ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY
0000-0002-3500-1340
Türkiye


Gülşah ÖZTÜRK>
Gokberk Family Healthcare Center
0000-0002-8879-2297
Türkiye


Muhammed Emin GÖKTEPE>
Samsun Education and Research Hospital
0000-0001-9587-4496
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Nisan 2021
Başvuru Tarihi 28 Mart 2021
Kabul Tarihi 13 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Öztürk, O. , Ünal, M. , Oruç, M. A. , Atayoglu, A. T. , Selçuk, M. , Öztürk, G. & Göktepe, M. E. (2021). Knowledge Level and Opinions of Secondary School Students About Traditional and Complementary Medicine . International Journal of Traditional and Complementary Medicine Research , 2 (1) , 20-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijtcmr/issue/61352/904270

Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.