Editör

Prof. Dr. Nurcan TÖRENLİ

Turkey
nurcantorenli@gmail.com
Konular: İletişim Çalışmaları
Kurum: Ankara Üniversitesi

Sayı Editörü

Prof. Dr. Nurcan Törenli

Turkey
editor@ilefdergisi.org
Konular: İletişim
Kurum: ANKARA UNIVERSITY

Yayın Kurulu


Doç. Dr. Ali KARADOĞAN

Turkey
ali.kdogan@gmail.com
ORCID: 0000-0003-4721-8261
Konular: Film Eleştirisi,Sinema,Sinema ve Estetik,Sinema Tarihi,Sinema Kuramları
Kurum: MUNZUR ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Burak DOĞU

burak.dogu@ieu.edu.tr
Kurum: İzmir Ekonomi Üniversitesi

Doç. Dr. Çağla KUBİLAY

Turkey
caglakubilay@gmail.com
Konular: İletişim Sosyolojisi,İletişim Araştırmaları,Gazetecilik
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Deniz SEZGİN

Turkey
dsezgin@media.ankara.edu.tr
ORCID: 0000-0002-6136-5244
Konular: Reklamcılık,İletişim Çalışmaları,Halkla İlişkiler
Kurum: ANKARA UNIVERSITY

Prof. Dr. Nilgün TUTAL CHEVİRON

Turkey
ntutal@gsu.edu.tr
Konular: İletişim Çalışmaları
Kurum: Galatasaray Üniversitesi

Prof. Dr. Gökhan ATILGAN

Turkey
atilgan@media.ankara.edu.tr
Konular: İletişim Çalışmaları,Siyaset Bilimi
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Semire Ruken ÖZTÜRK

Turkey
rozturk@ankara.edu.tr
ORCID: 0000-0002-7058-8132
Konular: Sinema
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Editör Yardımcısı

Dr. Zafer KIYAN

Turkey
zafkiyan@gmail.com
ORCID: 0000-0002-7318-5419
Konular: Yeni İletişim Teknolojileri,Dijital İletişim,İletişim Çalışmaları
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Arş. Gör. Uğur YAĞAN

Turkey
uguryagan@gmail.com
Konular: İletişim Çalışmaları
Kurum: Ankara Üniversitesi

Arş. Gör. Ezgi KAYA HAYATSEVER

Turkey
kayae@ankara.edu.tr
Konular: Gazetecilik ve Medya Çalışmaları
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ