Yıl 2020, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 217 - 246 2020-12-05

The Framing of the Film Motherland in the Context of Film Festivals: Motherland as a Metaphor of Turkey
Film Festivalleri Bağlamında Ana Yurdu Filminin Çerçevelenişi: Bir Türkiye Metaforu Olarak Ana Yurdu

Hasan AKBULUT [1]


This article analyses the themes and discourses of how press reviews in the context of festival screenings frame Senem Tüzen’s film Motherland (2015). The film focuses on a woman named Nesrin, the protagonist, who travels from Istanbul to her grandmother’s village in order to finish her novel, and on Nesrin’s tense relationship with her mother. The film has several features that allow it to be characterised as an art film: its focus on characters rather than events, its narrative uncertainty, its open-ended structure, and its transitive narrative. But festival screenings and film criticisms also play an important role in a film’s being defined as an art film. In this study, 12 film reviews were analysed thematically. It was found that these framed the film as ‘a metaphor of Turkey’, a ‘woman’s story’, and ‘a generational conflict’. The data obtained are discussed within the framework of the literature on art film and film festivals.
Bu makale, Senem Tüzen’in Ana Yurdu (2015) filminin festival gösterimleri bağlamında yazılmış basın eleştirilerinde, filmin hangi tema ve söylemlerle çerçevelendiğini incelemeyi amaçlamaktadır. Çeşitli film festivallerinde gösterilen ve eleştirmenlerin dikkatini çeken Ana Yurdu, romanını bitirmek için İstanbul’dan anneannesinin köy evine gelen Nesrin’in, annesi ile olan gerilimli ilişkisini konu edinir. Film, olaydan çok karakterlere odaklanması, anlatısal belirsizliği, açık uçlu sonu, geçişli bir anlatıya sahip olması gibi özellikleriyle sanat filmi olarak değerlendirilebilir. Ancak festival gösterimleri ve film eleştirileri de bir filmin sanat filmi olarak tanımlanmasında önemli bir rol oynar. Bu amaçla makalede 12 film eleştirisi tematik olarak analiz edilmiş ve filmin “Türkiye’nin metaforu”, “kadın öyküsü” ve “kuşak çatışması” olarak çerçevelendiği saptanmıştır. Elde edilen veriler, sanat filmi ve film festivalleri literatürü çerçevesinde tartışılmıştır.
 • Akbulut, Hasan. 2004. “Bir Varoluş Sorunsalı: Persona.” Kültür ve İletişim 7 (1): 71-100. Allen, Michale Patrick ve Lincoln Anne E. 2004. “Critical Discourse and the Cultural Consecration of American Films.” Social Forces 82 (3): 871–94.
 • Ana Yurdu Film. 2019. Erişim tarihi 24 Aralık 2019. https://anayurdu.com/.
 • Andrew, Dudley. 2010. “Foreword”. Global Art Cinema: New Theories And Histories içinde, editörler Rosalind Galt ve Karl Schoonover, V-XI. New York: Oxford University Press.
 • Beyer, Eric, 2016. “In Conversation with Senem Tüzen, Director of Ana Yurdu (Motherland).” Erişim tarihi 21 Şubat 2020. https://yabangee.com/senem-tuzen-ana-yurdu-motherland/.
 • Biltereyst, Daniël, Kathleen Lotze ve Philippe Meers. 2012. “Triangulation in historical audience research: Reflections and experiences from a multi-methodological research project on cinema audiences in Flanders.” Participations: Journal of Audience & Reception Studies 9 (2): 690-715.
 • Bordwell, David 2010. “Film Pratiğinin Kipi Olarak Sanat Sineması.” Çeviren Yeşim Özben. Auteur Kuram ve Sanat Sineması Üzerine içinde, editör Ali Karadoğan, 107-18. Ankara: De ki Basım Yayım Ltd. Şti.
 • Boxoffice. Erişim tarihi 5 Ocak 2020. https://boxofficeturkiye.com/film/ana-yurdu-2013066.
 • Butler, Andrew. 2005. Film Studies. Vermont, Harpenden: Pocket Essentials.
 • Chandler, Daniel ve Rod Munday. 2018. Medya ve İletişim Sözlüğü. Çeviren Babacan Taşdemir. İstanbul: İletişim Yaynları.
 • Chatman, Seymour 2008. Öykü ve Söylem: Film ve Kurmacada Anlatı Yapısı. Çeviren Özgür Yaren. Ankara: De Ki Basım Yayım Ltd. Şti. Cineuropa. 2015. “Motherland.” Erişim tarihi 24 Aralık 2019. https://cineuropa.org/.
 • Cooper, Brenda ve Edward C. Pease. 2008. “Framing Brokeback Mountain: How the Popular Press Corralled the ‘Gay Cowboy Movie.’” Critical Studies in Media Communication 25 (3): 249-73.
 • de Valck, Marijke 2007. Film Festivals: From European Geopolitics to Global Cinephilia. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • de Valck, Marijke 2012. “Finding Audiences for Films: Programming in Historical Perspective.” Coming Soon to a Festival Near You: Programming Film Festivals içinde, editör Jeffrey Ruaff, 25-40. St Andrews: St. Andrews Film Studies.
 • Desland, Ghislain ve Jocelyn Maxient. 2011. “Turkish auteur cinema and European identity: Economic influences on aesthetic issues.” Journal of European Popular Culture 2 (1): 81-98.
 • Dissanayeke, Wimal. 1998. “Issues in World Cinema.” The Oxford Guide to Film Studies içinde, editörler John Hill ve Pamela Church Gibson, 527-534. Oxford: Oxford University Press.
 • Elsaesser, Thomas. 2005. European Cinema: Face to Face with Hollywood. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Entman, Robert M. 1993. “Framing: Toward a Clarification of a Fractured Paradigm.” Journal of Communication 43 (4): 51- 58.
 • Erdine, Senem. 2016. “Back to Roots in Search of Identity.” Erişim tarihi 24 Aralık 2019. http://fipresci.org/report/back-to-roots-in-search-of-identity/.
 • Fabe, Marilyn. 2004. Closely Watched Films: An Introduction to the Art of Narrative Film Technique. Berkeley, Los Angeles, Londra: University Of California Press.
 • Falicov, Tamara L. 2016. “The ‘Festival Film’: Film Festival Funds as Cultural Intermediaries.” Film Festivals: History, Theory, Method, Practice içinde, editörler Marijke de Valck, Brendan Kredell ve Skadi Loist, 209-29. New York, Londra: Routledge.
 • Fipresci. 2015. Erişim tarihi 24 Aralık 2019. http://fipresci.org/festival/31st-warsaw-film-festival/.
 • Ford, Hamish (2002). “The Radical Intimacy of Bergman.” Senses of Cinema 23. Erişim tarihi 5 Ocak 2003. http://sensesofcinema.com/2002/great-directors/bergman/.
 • Galt, Rosalind ve Karl Schoonover. 2010. “Introduction: The Impurity of Art Cinema.” Global Art Cinema: New Theories And Histories içinde, editörler Rosalind Galt ve Karl Schoonover, 3-27. New York: Oxford University Press.
 • Genç, Kaya. 2016. “In Motherland a Turkish director explores an artist's confrontation with her mother.” Dailiy Sabah. 30 Mayıs 2016. Erişim tarihi 24 Aralık 2019. https://www.dailysabah.com/cinema/2016/05/30/in-motherland-a-turkish-director-explores-an-artists-confrontation-with-her-mother.
 • Green, Michael. 2002. “Social contexts and uses of research: Media, education, and communities.” A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication Research içinde, editörler Klaus Bruhn Jensen ve Nicholas W. Jankowski, 216-31. Londra, New York: Routledge.
 • Hall, Alice. 2001. “Film reviews and the public’s perceptions of stereotypes: Movie critics’ discourse about The Siege.” Communication Quarterly 49: 399-423.
 • Harris, Sarah. 2008. “Turkish Popular Cinema: National Claims, Transnational Flows.” The International Journal of The Humanities 6 (3): 77-87.
 • IFEMA Film Festival. 2020. Erişim tarihi 7 Nisan 2020. http://www.femalefilmfestival.se/motherland-2/.
 • Iordanova, Dina. 2016. “Foreword: The Film Festival and Film Culture’s Transnational Essence.” Film Festivals: History, Theory, Method, Practice içinde, editörler Marijke de Valck, Brendan Kredell ve Skadi Loist, XI-XVIII. Londra, New York: Routledge.
 • İbn-i Haldun (2020). Mukaddime. Yayına Hazırlayan Süleyman Uludağ. İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Jauss, Hans Robert. 1982. Literary History as a Challenge to Literary Theory. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • Landesman, Ohad. 2015. “All About My Mother in 35th International Istanbul Film Festival.” Çeviren Begüm Gür Erdost. Erişim tarihi 24 Aralık 2019. http://fipresci.org/report/all-about-my-mother/.
 • Langerova, Viera. 2016. “Drama of Generational Exchange: National Competition of Turkish Films,” in 35th International Istanbul Film Festival. Erişim tarihi 24 Aralık 2019. http://fipresci.org/report/drama-of-generational-exchange-national-competition-of-turkish-films/.
 • Lev, Peter. 1993. The Euro-American Cinema. Austin: University of Texas Press.
 • Lockyer, Sharon. 2008. “Textual Analysis.” The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods Volume 1-2 içinde Editor Lisa M. Given, 865-66. Los Angeles, Londra, New Delhi, Singapore: Sage Publications.
 • Lunn, Eugane. 1995. Marksizm ve Modernizm: Lukacs, Brecht, Benjamin ve Adorno Üzerine Bir Tarihsel İnceleme. Çeviren Yavuz Alagon. İstanbul: Alan Yayıncılık.
 • Mayring, Peter. 2011. Nitel Sosyal Araştırmaya Giriş: Nitel Düşünce için Bir Rehber. Çeviren Adnan Gümüş ve Sezai Durgun. Ankara: Bilgesu Yayıncılık.
 • Neale, Steve. 2010. “Kurum Olarak Sanat Sineması.” Çeviren Özgür Yaren. Auteur ve Sanat Sineması Üzerine Yazılar içinde, editör Ali Karadoğan, 119-50. Ankara: De Ki Basım Yayım Ltd. Şti.
 • Noriega, Chon 1990. “Something’s Missing Here!: Homosexuality and Film Reviews during the Production Code Era, 1934-1962.” Cinema Journal 30: 20-41.
 • Öztürk, Ruken (2000). Sinemada Kadın Olmak: Sanat Filmlerinde Kadın İmgeleri. İstanbul: Alan Yayınclık.
 • Papastergiadis, Nikos. 2005. “Hybridity and Ambivalence Places and Flows in Contemporary Art and Culture.” Theory, Culture & Society 22 (4): 39–64.
 • Pellegrini, Luca. 2015. “Motherland, Venice Critics’ Week.” Çeviren Begüm Gür Erdost. Erişim tarihi 24 Aralık 2019. https://anayurdu.com/.
 • Pistagnesi, Patrizia. 2016. “The Landscape of the Unconscious in 35th International Istanbul Film Festival.” Erişim tarihi 24 Aralık 2019. http://fipresci.org/report/the-landscape-of-the-unconscious/.
 • Pramaggiore, Maria ve Tom Wallis. 2005. Film: A Critical Introduction 3. Ed. Londra: Laurence King Publishing Ltd.
 • Prince, Stephen. 1997. Movies and Meaning: An introduction to Film. Boston: Allyn and Bacon.
 • Redhouse Sözlüğü. 2015. İngilizce-Türkçe Redhouse Sözlüğü. İstanbul: Sev Matbaacılık.
 • Sarris, Andrew. 2016. “1962’de Auteur Kuramı Üzerine Notlar.” Çeviren Barış Kılıçbay. Auteur Kuram ve Sanat Sineması Üzerine içinde, editör Ali Karadoğan, 65-70. Ankara: De Ki Basım Yayım Ltd. Şti.
 • Siska, Charles William. 1980. Modernism in The Narrative Cinema: The Art Film as a Genre. New York: Arno Press.
 • Staiger, Janet. 1992. Interpreting Films: Studies in the Historical Reception of American Cinema. Princeton: Princeton University of Princeton.
 • Staiger, Janet. 2000. Perverse Spectators: The Practices of Film Reception. New York: New York University Pres.
 • Staiger, Janet. 2005. Media Reception Studies. New York: New York University Press.
 • Suárez, Gonzalo. 2015. “Motherland: The traditional community and the modern individual come face to face.” Cineuropea. Erişim tarihi 24 Aralık 2019. https://cineuropa.org/en/newsdetail/298367/.
 • Yasar, Zeynep. 2019. “#Crucial21DbW: Motherland/Ana Yurdu directed by Senem Tüzen.” Crucial 21st Century Cinema, 15 Eylül 2019. Erişim tarihi 24 Aralık 2019. https://directedbywomen.com/crucial21dbw-motherland-ana-yurdu-directed-by-senem-tuzen/.
 • van Dijk, Teun A. 2005. “Söylemin Yapıları ve İktidar Yapıları.” Çeviren Mehmet Küçük. Medya, İktidar, İdeoloji içinde, editör Mehmet Küçük, 321-24. Ankara: Bilim ve Sanat.
 • Wollen, Peter. 2010. “Godard ve Karşı Sinema: Doğu Rüzgârı.” Çeviren Ertan Yılaz. Sanat Sineması Üzerine Yaklaşımlar ve Tartışmalar içinde, editör Ali Karadoğan, 113-24. Ankara: De ki Basım Yayım Ltd. Şti.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0465-8355
Yazar: Hasan AKBULUT (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum TÜBİTAK BİDEB
Teşekkür Bu makale, TÜBİTAK BİDEB tarafından 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında desteklenen “The reception of Turkish Art Fims in a Global Context: Cinema Experience of Turkish immigrants living in London” başlıklı araştırma çerçevesinde, 12 Ağustos 2019-12 Ağustos 2020 tarihleri arasında misafir araştırmacı olarak bulunduğum University of East London, MIRC Moving Image Research Centre ve University of London, King’s College London, Film Studies Bölümü bünyesinde üretilmiştir. Destekleri ve yüreklendirmeleri için Prof. Dr. Valentina Vitali’ye (UEL) ve Prof. Dr. Chris Berry’e (King’s College London) teşekkür ederim.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 5 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { ilef822756, journal = {Ankara Üniversitesi İlef Dergisi}, issn = {2148-7219}, eissn = {2458-9209}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {7}, pages = {217 - 246}, doi = {10.24955/ilef.822756}, title = {Film Festivalleri Bağlamında Ana Yurdu Filminin Çerçevelenişi: Bir Türkiye Metaforu Olarak Ana Yurdu}, key = {cite}, author = {Akbulut, Hasan} }
APA Akbulut, H . (2020). Film Festivalleri Bağlamında Ana Yurdu Filminin Çerçevelenişi: Bir Türkiye Metaforu Olarak Ana Yurdu . Ankara Üniversitesi İlef Dergisi , 7 (2) , 217-246 . DOI: 10.24955/ilef.822756
MLA Akbulut, H . "Film Festivalleri Bağlamında Ana Yurdu Filminin Çerçevelenişi: Bir Türkiye Metaforu Olarak Ana Yurdu" . Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 7 (2020 ): 217-246 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ilef/issue/58088/822756>
Chicago Akbulut, H . "Film Festivalleri Bağlamında Ana Yurdu Filminin Çerçevelenişi: Bir Türkiye Metaforu Olarak Ana Yurdu". Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 7 (2020 ): 217-246
RIS TY - JOUR T1 - Film Festivalleri Bağlamında Ana Yurdu Filminin Çerçevelenişi: Bir Türkiye Metaforu Olarak Ana Yurdu AU - Hasan Akbulut Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.24955/ilef.822756 DO - 10.24955/ilef.822756 T2 - Ankara Üniversitesi İlef Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 217 EP - 246 VL - 7 IS - 2 SN - 2148-7219-2458-9209 M3 - doi: 10.24955/ilef.822756 UR - https://doi.org/10.24955/ilef.822756 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi İlef Dergisi Film Festivalleri Bağlamında Ana Yurdu Filminin Çerçevelenişi: Bir Türkiye Metaforu Olarak Ana Yurdu %A Hasan Akbulut %T Film Festivalleri Bağlamında Ana Yurdu Filminin Çerçevelenişi: Bir Türkiye Metaforu Olarak Ana Yurdu %D 2020 %J Ankara Üniversitesi İlef Dergisi %P 2148-7219-2458-9209 %V 7 %N 2 %R doi: 10.24955/ilef.822756 %U 10.24955/ilef.822756
ISNAD Akbulut, Hasan . "Film Festivalleri Bağlamında Ana Yurdu Filminin Çerçevelenişi: Bir Türkiye Metaforu Olarak Ana Yurdu". Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 7 / 2 (Aralık 2020): 217-246 . https://doi.org/10.24955/ilef.822756
AMA Akbulut H . Film Festivalleri Bağlamında Ana Yurdu Filminin Çerçevelenişi: Bir Türkiye Metaforu Olarak Ana Yurdu. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi. 2020; 7(2): 217-246.
Vancouver Akbulut H . Film Festivalleri Bağlamında Ana Yurdu Filminin Çerçevelenişi: Bir Türkiye Metaforu Olarak Ana Yurdu. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi. 2020; 7(2): 217-246.
IEEE H. Akbulut , "Film Festivalleri Bağlamında Ana Yurdu Filminin Çerçevelenişi: Bir Türkiye Metaforu Olarak Ana Yurdu", Ankara Üniversitesi İlef Dergisi, c. 7, sayı. 2, ss. 217-246, Ara. 2020, doi:10.24955/ilef.822756