Yıl 2020, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 269 - 299 2020-12-05

Terör Korkusu ve Güvensizlik Algısının Yeniden Üretiminden Gösterişçi Kimlik İnşasına: Bir İletişim Aracı Olarak Safety Check
From the Reproduction of Fear of Terrorism to Spectacularist Identity Formation: Safety Check as a Means of Communication

Tuba GÜN ÇINĞI [1] , Tuba SÜTLÜOĞLU [2]


Araştırma, Facebook’un çeşitli afetler için dünya çapında devreye koyduğu Safety Check (Güvenlik Durumu Kontrolü) uygulamasının Türkiye’deki terör saldırıları esnasında kullanımına ilişkin algı ve düşünceleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, 2018-2019 tarihleri arasında uygulamayı kullanan iki (2) ve kullanmayan sekiz (8), toplam 10 kişi ile görüşmeler gerçekleştirilmiş ve ayrıca uygulama hakkında Ekşi Sözlük’te yapılmış olan yorumlar metin analizi aracılığı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, Safety Check uygulamasının kullanımının, iletişim kurma gibi işlevsel amaçlarının yanı sıra sosyal medya üzerinden kimlik inşa etme, trende uyma, paylaşım yapma pratiğini yerine getirme gibi amaçlara hizmet ettiğini ortaya koymuştur. Araştırmadan elde edilen en önemli sonuç ise güvenlik bildirimi amacıyla devreye konulan bu uygulamanın kendisinin ve kullanımının başlı başına bir güvensizlik, korku üretme ve tetikleme aygıtı olarak görülmesidir.

This study aims to reveal perceptions and opinions about using Safety Check –a security-notification feature on Facebook activated in the event of a disaster – in the case of terrorist attacks in Turkey. For this purpose, interviews were conducted with 10 people in 2018 and 2019, two of whom had used the app while eight had not, and a content analysis was carried out of comments made on the online platform Ekşi Sözlük. The results of the research indicate that the use of Safety Check serves not only functional purposes such as communication, but also purposes such as identity construction, being part of the ‘trend’, and even merely participating in social-media sharing. The most important finding is that Safety Check is seen as a device for producing and triggering insecurity and fear.

 • Ahmed, Shamila. 2015. “The Emotionalization of the “War on Terror”: Counterterrorism, Fear, Risk, Insecurity and Helplessness.” Criminology & Criminal Justice 15 (5): 545–60. https://doi.org/10.1177/1748895815572161.
 • Altheide David L. ve R. Sam Michalowski. 1999. “Fear in the News: A Discourse of Control.” The Sociological Quarterly 40 (3): 475-503. https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.1999.tb01730.x.
 • Altheide, David L. 2003. “Mass Media, Crime, and the Discourse of Fear.” Hedgehog Review 5 (3): 9-25. https://hedgehogreview.com/issues/fear-itself/articles/mass-media-crime-and-the-discourse-of-fear.
 • Attride-Sterling, Jennifer. 2001. “Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research.” Qualitative Research 1 (3): 385-405. https://doi.org/10.1177/146879410100100307.
 • Baştürk Akca, Emel. 2007. Kimlik, Medya ve Temsil: Kimlik Kurgusu ve Temsilleri Üzerine Medya Analizleri. Derleyen Emel Baştürk Akca. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Beck, Ulrich. 2002a. “The Silence of Words and Political Dynamics in the World Risk Society.” Logos 1 (4): 1-18. https://pdfs.semanticscholar.org/5f0d/2d183c96838f3108290fc2586d062ed713b2.pdf.
 • Beck, Ulrich. 2002b. “The Terrorist Threat: World Risk Society Revisited.” Theory, Culture & Society 19 (4): 39-55. https://doi.org/10.1177/0263276402019004003.
 • Beck, Ulrich. 2006. “Living in the World Risk Society.” Economy and society 35(3): 329-45. https://doi.org/10.1080/03085140600844902.
 • Beck, Ulrich. 2014. Risk Toplumu: Başka Bir Modernliğe Doğru. Çevirenler Kazım Özdoğan ve Bülent Doğan. İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Bozkurt, Veysel. 2000. “Gözetim ve İnternet: Özel Yaşamın Sonu mu?” Birikim Dergisi 136: 69-74. https://birikimdergisi.com/dergiler/birikim/1/sayi-136-agustos-2000/2328/gozetim-ve-internet-ozel-yasamin-sonu-mu/2499.
 • Clemente Frank ve Michael B. Kleiman. 1977. “Fear of Crime in the United States: A Multivariate Analysis.” Social Forces 56 (2): 519-31. https://psycnet.apa.org/doi/10.2307/2577738.
 • Dolgun, Uğur. 2011. “İnternet ve Demokrasi.” Sosyoloji Konferansları Dergisi 44: 221-36. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/101294.
 • Duyvesteyn, Isabelle ve Leena Malkki. 2018. “Is There a New Terrorism Existence Today?” in Contemporary Debates on Terrorism, editörler Richard Jackson ve Daniela Pisoiu, 50-7. Londra: Routledge.
 • Facebook. t.y.a “Our Mission”. Erişim tarihi 4 Ekim 2020. https://about.fb.com/company-info/.
 • Facebook. t.y.b “Kriz Yardım Merkezi”. Erişim tarihi 10 Mart 2019. https://www.facebook.com/help/141874516227713/.
 • Fuchs, Christian. 2016. Sosyal Medya: Eleştirel Bir Giriş. Çevirenler Diyar Saraçoğlu ve İlker Kalaycı. Ankara: Nota Bene Yayınları.
 • Furedi, Frank. 2002. Culture of Fear. New York: Continuum.
 • Gerbner, George. 2014. “Medyada ve Medyayla Şiddet ve Terör.” Çevirenler Güneş Ayas, İsmail Kovacı ve Veysel Batmaz. Medyaya Karşı içinde, editör Michael Morgan, 385-410. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Gerbner, George ve Larry Gross. 2014. “Televizyonla Yaşamak: Şiddet Profili.” Çevirenler Güneş Ayas, İsmail Kovacı ve Veysel Batmaz. Medyaya Karşı içinde, editör Michael Morgan, 333-74. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Gerbner, George, Michael Morgan, Güneş Ayas, Veysel Batmaz ve İsmail Kovacı. 2014. Medyaya Karşı. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Giddens, Anthony. 2000. Elimizden Kaçıp Giden Dünya. Çeviren Osman Akınhay. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Girgin, Ümit Hüseyin. 2018. “Gelenekten Postmoderne Kimlik İnşa Süreci ve Yeni Medya: Facebook Örneği.” Abant Journal of Cultural Studies, 3 (5): 202-30. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/469666.
 • Glaser, Barney G. ve Anselm L. Strauss 2017. The Discovery of Grounded Theory. New York: Routledge.
 • Goffman, Erving. 2012. Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Heath, Linda ve Kevin Gilbert. 1996. “Mass Media and Fear of Crime.” American Behavioral Scientist 39 (4): 379-86. https://doi.org/10.1177/0002764296039004003.
 • Howie, Luke. 2005. “There is Nothing to Fear but Fear Itself (and Terrorists): Public Perception, Terrorism and the Workplace.” Paper Presented to the Social Change in the 21st Century Conference. Centre for Social Change Research Queensland University of Technology. https://eprints.qut.edu.au/3493/1/3493.pdf.
 • Laqueur, Walter. 2000. The New Terrorism: Fanaticism and the Arms of Mass Destruction. ABD: Oxford University Press.
 • Mythen, Gabe ve Sandra Walklate. 2008. “Terrorism, Risk and International Security: The Perils of Asking 'What if?'” Security Dialogue 39 (2-3), 221-42. https://doi.org/10.1177/0967010608088776.
 • Nellis, Ashley ve Joanne Savage. 2012. “Does Watching the News Affect Fear of Terrorism? The Importance of Media Exposure on Terrorism Fear.” Crime & Delinquency 58 (5): 748-68. https://doi.org/10.1177/0011128712452961.
 • Pain, Rachel. 2009. “Globalized Fear? Towards an Emotional Geopolitics.” Progress in Human Geography 33 (4), 466-86. https://doi.org/10.1177/0309132508104994.
 • Renard, Thomas. 2016. “Fear not: A Critical Perspective on the Terrorist Threat in Europe.” Egmont Security Policy Brief, No. 77. http://www.jstor.com/stable/resrep06576.
 • Tokgöz Şahoğlu, Cemile. 2013. “Sosyalleşme ve Kimlik İnşası Ekseninde Sosyal Paylaşım Ağları.” Akademik Bilişim 2013-XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 1047-55. Antalya: Akdeniz Üniversitesi. http://ab.org.tr/ab13/bildiri/228.pdf.
 • Toprak, Ali, Ayşenur Yıldırım, Eser Aygül, Mutlu Binark, Senem Börekçi ve Tuğrul Çomu. 2009. Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook: “Görülüyorum Öyleyse Varım!” İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Tulloch, John. 2009. “Culture and Risk.” in Social Theories of Risk and Uncertainty: An Introduction, editör Jens O. Zinn, 138-67. Blackwell.
 • Yerlikaya, Turgay. 2018. “Cambridge Analytica Risk Toplumu ve Sosyal Ağlar.” Açık Görüş. Erişim tarihi 24 Haziran 2020. https://www.star.com.tr/acik-gorus/cambridge-analytica-risk-toplumu-ve-sosyal-aglar-haber-1334180/
 • Yumrukuz, Özlem. 2017. “Şiddete Karşı Duyarsızlaşma ve Sosyal Medya İlişkisi Üzerine Bir İnceleme”. Marmara İletişim Dergisi 28: 89-106. https://doi.org/10.17829/midr.20172833779.
 • Weitzer, Ronald ve Charis E. Kubrin. 2004. “Breaking News: How Local TV News and Real-world Conditions Affect Fear of Crime.” Justice Quarterly 21 (3): 497-520. https://doi.org/10.1080/07418820400095881.
 • Zhao, Shanyang, Sherri Grasmuck ve Jason Martin. 2008. “Identity Construction on Facebook: Digital empowerment in Anchored Relationships.” Computers in Human Behavior 24: 1816-36. https://doi.org/10.1016/j.chb.2008.02.012.
 • Zinn, Jens O. 2009. Social theories of risk and uncertainty: An introduction. Blackwell.
 • Zuckerberg, Mark. 2015. Mark Zuckerberg Resmi Facebook Hesabı. Son değişim tarihi 15 Kasım 2015. Erişim tarihi 10 Mart 2019. https://www.facebook.com/zuck.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8412-7364
Yazar: Tuba GÜN ÇINĞI (Sorumlu Yazar)
Kurum: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0044-2936
Yazar: Tuba SÜTLÜOĞLU
Kurum: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 5 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { ilef827202, journal = {Ankara Üniversitesi İlef Dergisi}, issn = {2148-7219}, eissn = {2458-9209}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {7}, pages = {269 - 299}, doi = {10.24955/ilef.827202}, title = {Terör Korkusu ve Güvensizlik Algısının Yeniden Üretiminden Gösterişçi Kimlik İnşasına: Bir İletişim Aracı Olarak Safety Check}, key = {cite}, author = {Gün Çınğı, Tuba and Sütlüoğlu, Tuba} }
APA Gün Çınğı, T , Sütlüoğlu, T . (2020). Terör Korkusu ve Güvensizlik Algısının Yeniden Üretiminden Gösterişçi Kimlik İnşasına: Bir İletişim Aracı Olarak Safety Check . Ankara Üniversitesi İlef Dergisi , 7 (2) , 269-299 . DOI: 10.24955/ilef.827202
MLA Gün Çınğı, T , Sütlüoğlu, T . "Terör Korkusu ve Güvensizlik Algısının Yeniden Üretiminden Gösterişçi Kimlik İnşasına: Bir İletişim Aracı Olarak Safety Check" . Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 7 (2020 ): 269-299 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ilef/issue/58088/827202>
Chicago Gün Çınğı, T , Sütlüoğlu, T . "Terör Korkusu ve Güvensizlik Algısının Yeniden Üretiminden Gösterişçi Kimlik İnşasına: Bir İletişim Aracı Olarak Safety Check". Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 7 (2020 ): 269-299
RIS TY - JOUR T1 - Terör Korkusu ve Güvensizlik Algısının Yeniden Üretiminden Gösterişçi Kimlik İnşasına: Bir İletişim Aracı Olarak Safety Check AU - Tuba Gün Çınğı , Tuba Sütlüoğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.24955/ilef.827202 DO - 10.24955/ilef.827202 T2 - Ankara Üniversitesi İlef Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 269 EP - 299 VL - 7 IS - 2 SN - 2148-7219-2458-9209 M3 - doi: 10.24955/ilef.827202 UR - https://doi.org/10.24955/ilef.827202 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi İlef Dergisi Terör Korkusu ve Güvensizlik Algısının Yeniden Üretiminden Gösterişçi Kimlik İnşasına: Bir İletişim Aracı Olarak Safety Check %A Tuba Gün Çınğı , Tuba Sütlüoğlu %T Terör Korkusu ve Güvensizlik Algısının Yeniden Üretiminden Gösterişçi Kimlik İnşasına: Bir İletişim Aracı Olarak Safety Check %D 2020 %J Ankara Üniversitesi İlef Dergisi %P 2148-7219-2458-9209 %V 7 %N 2 %R doi: 10.24955/ilef.827202 %U 10.24955/ilef.827202
ISNAD Gün Çınğı, Tuba , Sütlüoğlu, Tuba . "Terör Korkusu ve Güvensizlik Algısının Yeniden Üretiminden Gösterişçi Kimlik İnşasına: Bir İletişim Aracı Olarak Safety Check". Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 7 / 2 (Aralık 2020): 269-299 . https://doi.org/10.24955/ilef.827202
AMA Gün Çınğı T , Sütlüoğlu T . Terör Korkusu ve Güvensizlik Algısının Yeniden Üretiminden Gösterişçi Kimlik İnşasına: Bir İletişim Aracı Olarak Safety Check. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi. 2020; 7(2): 269-299.
Vancouver Gün Çınğı T , Sütlüoğlu T . Terör Korkusu ve Güvensizlik Algısının Yeniden Üretiminden Gösterişçi Kimlik İnşasına: Bir İletişim Aracı Olarak Safety Check. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi. 2020; 7(2): 269-299.
IEEE T. Gün Çınğı ve T. Sütlüoğlu , "Terör Korkusu ve Güvensizlik Algısının Yeniden Üretiminden Gösterişçi Kimlik İnşasına: Bir İletişim Aracı Olarak Safety Check", Ankara Üniversitesi İlef Dergisi, c. 7, sayı. 2, ss. 269-299, Ara. 2020, doi:10.24955/ilef.827202