Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Freedom of Expression and Freedom of Press in Turkey: A Review of the European Commission Progress Reports

Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2, 413 - 450, 25.11.2021
https://doi.org/10.24955/ilef.1023137

Öz

Freedom of expression and freedom of the press should be defended as a guarantee for the prevention of moral collapse in society against oppressive governments. The suppression of truth and the gradual narrowing of the diversity of ideas are extremely dangerous and harmful to society. This study focuses on the investigation of EU reports on Turkey in terms of expression and media freedom. In the context of progress reports, Turkey's course in freedom of expression and press between 2000-2019 will be examined within the scope of content analysis. The findings will reveal the direction in which the European Commission has intensified its expectations from Turkey within the scope of with respect to the protection of freedom of expression and press. At the end of the study, it has been established that although the limits of freedom of thought, expression, and press freedom are clearly evident in the international norms and national legislation to which Turkey is a party, it has not been successful in fulfilling its obligations in practice.

Kaynakça

 • Akarcalı, Sezer. 1989. “Basının Görevleri ve Basın Özgürlüğü.” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 44.1: 265-288.
 • Akkurt, Ali. 2014. “Basın Özgürlüğünün Kapsamı ve Sınırları.” Ankara: Adalet Yayınevi.
 • Article 19. 2020. “The Global Expression Report 2019/2020.” Erişim tarihi 26 Aralık 2020. https://www.article19.org/wp-content/uploads/2020/10/GxR2019-20report.pdf .
 • Barry, Norman P. 2005. “Hukuki ve Siyasi Açıdan İfade Hürriyeti.” Teorik Ve Pratik Boyutlarıyla İfade Hürriyeti içinde, editör Bekir Berat Özipek, 149-170. İstanbul: Liberal Düşünce Topluluğu.
 • Bradney, Anthony. 2005. “Bir Liberal Demokraside Dinlere Neden Değer Verilmelidir?” Teorik Ve Pratik Boyutlarıyla İfade Hürriyeti içinde, editör Bekir Berat Özipek, 149-170. İstanbul: Liberal Düşünce Topluluğu.
 • Council of Europe. 2020. “Annual Report 2019 of the European Court of Human Rights.” Erişim tarihi 26 Aralık 2020. https://echr.coe.int/Documents/Annual_report_2019_ENG.pdf .
 • Council of the European Union. 2014. “EU Guidelines on Freedom of Expression Online and Offline.” 2-27. Erişim tarihi 26 Aralık 2020. https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/142549.pdf
 • Danışman, Ahmet. 1982. “Basın özgürlüğünün sağlanması önlemleri: Devletin basın karşısındaki aktif tutumu.” AÜ SBF Basın ve Yayın Yüksek Okulu Basımevi.
 • Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı. “Avrupa Birliği Bakanlığı İlerleme Raporları.” Erişim tarihi 17 Şubat 2021 . https://www.ab.gov.tr/46224.html .
 • Gölcüklü. Feyyaz. 1970. “Haberleşme Hukuku.” Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları. Horozgil, Denizhan. 2012. “İfade ve Basın Özgürlüğü Çerçevesinde Soruşturma Evresinde Yayın Yasakları Üzerine Bazı Tespit Ve Değerlendirmeler.”, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi 2 (2):146-164.
 • Kaitatzi-Whitlock, Sophia 1996. “Pluralism and media concentration in Europe: media policy as industrial policy.” European journal of communication, 11(4), 453-483.
 • Macovei, Monica. 2005. “İfade Özgürlüğü.” Strasbourg: Avrupa Konseyi Yayınları.
 • Mill, John Stuart. 2009. “Hürriyet Üstüne.” Çeviren: M. Osman Dostel; Sadeleştiren: Ömer Çaha. Ankara: Liberte Yayınları.
 • Poptcheva, Maria. 2015. “Press freedom in the EU Legal framework and challenges.” EPRS| European Parliamentary Research Service, Briefing April.
 • Reporters Without Borders. 2020. “2020 World Press Freedom Index.” Son erişim tarihi 26 Aralık 2020. https://rsf.org/en/ranking/2020,#
 • Safety of Journalist Platform. 2020. “Hands Off Press Freedom: Attacks On Media In Europe Must Not Become A New Normal.” Son erişim tarihi 26 Aralık 2020. https://rm.coe.int/annual-report-en-final-23-april-2020/16809e39dd .
 • Sayılgan, Şevket. 1992. “Türkiye'de Basın Özgürlüğü Ve Cumhuriyet Dönemi Anayasalarının Basın Özgürlüğüne Yaklaşımları.” Marmara İletişim Dergisi 1:267-292.
 • Yayla, Atilla. 2008. “İfade Özgürlüğü Nedir ve Niçin Gereklidir?.” Liberal Düşünce Dergisi 50:159-176.
 • Doğan Holding, 2017b. “Doğan Yayın İlkeleri.” Son erişim tarihi 2 Temmuz 2017. http://www.doganholding.com.tr/_files/pdf/yayin_ilkeleri_yazili_basin.pdf.
 • Easteal, Patricia, Lorana Bartels, Noni Nelson and Kate Holland. 2015. “How Are Women Who Kill Portrayed in Newspaper Media? Connections with Social Values and The Legal System.”Women's Studies International Forum, 51: 31-41.
 • Ergül, Hakan. 2000. Televizyonda Haberin Magazinelleşmesi. İstanbul: İletişim.
 • Erol, Devrim Deniz. 2013. “Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Türkiye Yazılı Basınında Şiddet Haberleri ve Haber Fotoğrafları.” Selçuk İletişim, 8 (1): 192-211.
 • Evrensel. 2016. “Savcı Meşru Müdafaa Değil Tahrik Dedi.” 6 Mayıs 2016. Son erişim tarihi 6 Haziran 2016. https://www.evrensel.net/haber/279351/cilem-dogan-mesru-mudafaa-hakkini-kullandi.
 • Fairclough, Norman. 1992. Discourse and Social Change. UK: Polity Press.
 • _______. 1995. Critical Discourse Analysis. London: Longman.
 • _______. 2001. “The Dialectics of Discourse.” Textus, 14 (2): 231-242.
 • _______.2003. Analysing Discourse, Textual Analysis for Social Research. London: Routledge.
 • Fiske, John. 1996. İletişim Çalışmalarına Giriş. Çeviren Süleyman İrvan. Ankara:Ark.
 • Göktaş, Kemal. 2016. “Çilem Doğan Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı.” Birgün, 13 Haziran 2016. Son erişim tarihi 13 Ekim 2016. http://www.birgun.net/haber-detay/cilem-dogan-davasinda-gerekceli-karar-aciklandi-119809.html.
 • Gürses, Fatma. 2017. “Kadın Cinayetlerinin Haber Söylemi: Münevver Karabulut ve Özgecan Aslan Haberleri Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme.” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 72(3): 541-568.
 • Hacıvelikızı, Fatoş ve Songül Yıldız. 2016. “Sonunda Bana Kendini Öldürttü.” Kirpiğiniz Yere Düşmesin: Kadınlar Hayatların Sahip Çıkıyor içinde, editör Feminist Kolektif, 14-133. İstanbul: Güldünya Yayınları. Sınır Tanımayan Gazeteciler 2016. Media Ownership Monitor Türkiye Raporu. Son erişim tarihi 3 Haziran 2017. https://turkey.mom-rsf.org/tr/medya/detail/outlet/huerriyet/.
 • İlbars, Zafer. 2007. “Suç Antropolojisi: Kadın ve Suç.” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi, 22: 1-13.
 • İnal, Ayşe. 1996. Haberi Okumak. İstanbul: Temuçin.
 • _______. 2008. “Medyanın Etkisi Sorunsalına Başka Bir Bakış.” Habercinin El Kitabı: Medya ve Toplum içinde, editör Sevda Alankuş, 65-80. İstanbul: IPS.
 • _______. 2010. “Haber Medyası ve Seçim Kampanyaları.” Televizyon Haberciliğinde Etik içinde, editörler Bülent Çaplı ve Hakan Tuncel, 251-267. Ankara: Fersa. İHD [İnsan Hakları Derneği]. 2011. Kadına Yönelik Şiddet Raporu. İstanbul Şubesi
 • Jiwani, Yasmin ve Mary Lynn Young. 2006. “Missing and Murdered Women: Reproducing Marginality in News Discourse” Canadian Journal Of Communication, 31/4, 895-917.
 • Kural, Beyza. 2016. “Çilem Doğan’a 15 Yıl Hapis.” Bianet, 8 Haziran 2016. Son erişim tarihi 20 Ekim 2016. http://bianet.org/kadin/kadin/175630-cilem-dogan-a-15-yil-hapis.
 • Kural, Tuğba. 2019. “Haber sitelerinde kadın suçluluğunun temsili: Çilem Doğan örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
 • Küçüktaşdemir, Özgür. 2015. “Ceza Hukukunda Örselenmiş Kadın Sendromu.” Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1(1): 547-585.
 • Molinier, Pascale ve Daniel Welzer-Lang. 2009. “Kadınlık, Erkeklik, Erkeksilik.” Çeviren Gülnur Acar-Savran. Eleştirel Feminizm Sözlüğü içinde , 236-243. İstanbul: Kanat. Morrissey, Belinda. 2003. “Versions of the Self: Narrating the Subjuctivities of Women Who Kill.” When Women Kill: Questions of Agency and Subjectivity içinde, editör Belinda Morrissey, 30-67. London: Routledge.
 • Noh, Marianne S., Matthew T. Lee ve Kathryn M. Feltey. 2010. “Mad, Bad, or Reasonable? Newspaper Portrayals of The Battered Woman Who Kills.” Gender Issues, 27: 110-130.
 • Özer, Ömer ve Neda Saraçer Üçer. 2010. “Güldünya Tören Örneğinde Töre Cinayetlerinin Hürriyet ve Sabah Gazetelerindeki İdeolojik Sunumu.” Medyada Şiddet Kültürü içinde, editör Ömer Özer, 187-228. Konya:Literatürk.
 • Öztürk, Armağan. 2007/2008. “Bir Haklı Savaş Tartışması: Şiddet Meşru Olabilir Mi?.” Doğu Batı Dergisi, 43: 115-129.
 • Sönmez, Mustafa. 2003. Filler ve Çimenler: Medya ve Finans Sektöründe Doğan/Anti-Doğan Savaşı. İstanbul, İletişim.
 • Şen, Ersan. 2016. “Feminist Meşru Müdafaa.” haber7, 29 Şubat 2016. Son erişim tarihi 15 Ekim 2016. http://www.haber7.com/yazarlar/prof-dr-ersan-sen/1819008-feminist-mesru-mudafaa.
 • Tahaoğlu, Çiçek. 2016a. “Erkekler 2015'te En Az 284 Kadın Öldürdü.” Bianet, 15 Şubat 2016. Son erişim tarihi 1 Temmuz 2016. http://bianet.org/bianet/ kadin/171693-erkekler-2015-te-en-az-284-kadin-oldurdu.
 • _______. 2016b. “Çilem Doğan’a Yine Tahliye Yok.” Bianet, 8 Nisan 2016. Son erişim tarihi 8 Nisan 2016. http://bianet.org/bianet/kadin/173769-cilem-dogan-a-yine-tahliye-yok.
 • _______.2016c. “Çilem Doğan Tahliye Oluyor.” Bianet, 20 Haziran 2016. Son erişim tarihi 20 Ekim 2016. http://bianet.org/kadin/kadin/176046-cilem-dogan-tahliye-oluyor.
 • Tılıç, Doğan. 2016. “Birgün: Neden ve Nasıl Bir Günlük Gazete.” Bianet, 22 Kasım 2003. Son erişim tarihi 10 Ekim 2016. http://bianet.org/bianet/ medya/26785-birgun-neden-ve-nasil-bir-gunluk-gazete.
 • van Dijk, Teun A. 1988a. News As Discourse. New Jersey: Lawrence Earlbaum Associates Publication.
 • _______. 1988b. News Analysis. New Jersey: Lawrence Earlbaum Associates Publication.
 • van Leeuwen, Theo. 2007. “Semiotics and Iconography.” Handbook of Visual Analysis içinde, editörler Theo van Leeuwen ve Carey Jewitt, 92-118. London: Sage Publications.
 • Weare, Siobhan. 2013. “The Mad, The Bad, The Victim: Gendered Constructions of Women
 • Who Kill within the Criminal Justice System.” Laws, 2: 337-361.
 • _______. 2017. “Bad, Mad or Sad? Legal Language, Narratives, and Identity Constructions of Women Who Kill Their Children in England and Wales.” International Journal for the Semiotics of Law, 30 (2): 201-222.
 • İncelenen haberler:
 • Birgün. 2015. “Hep mi kadınlar ölecek” diye soran Çilem Doğan’dan mektup var.” 07 Ekim 2015. Son erişim tarihi 01 Eylül 2016. http://www.birgun.net/haber-detay/hep-mi-kadinlar-olecek-diye-soran-cilem-dogan-dan-mektup-var-91594.html.
 • Birgün. 2016. “Figen Yüksekdağ'dan Çilem Doğan'a mektup.” 13 Haziran 2016. Son erişim tarihi 1 Eylül 2016. http://www.birgun.net/haber-detay/figen-yuksekdag-dan-cilem-dogan-a-mektup-115883.html.
 • Birgün. 2016. “Kızıma anlatacağım şeyler biriktirdim.” 22 Haziran 2016. Son erişim tarihi 1 Eylül 2016. http://www.birgun.net/haber-detay/kizima-anlatacagim-seyler-biriktirdim-117161.html.
 • Birgün. 2016. “Çilem Doğan Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı.” 13 Temmuz 2016. Son erişim tarihi 1 Eylül 2016. http://www.birgun.net/haber-detay/cilem-dogan-davasinda-gerekceli-karar-aciklandi-119809.html.
 • Birgün. 2016. “Yargı meşru müdafayı ‘inandırıcı’ bulmadı”. 14 Temmuz 2016. Son erişim tarihi 1 Eylül 2016. http://www.birgun.net/haber-detay/yargi-mesru-mudafayi-inandirici-bulmadi-119837.html.
 • Birgün. 2016. “Savcı: 'Estetik' yaptırsaymış.” 7 Mayıs 2016. Son erişim tarihi 1 Eylül 2016. http://www.birgun.net/haber-detay/savci-estetik-yaptirsaymis-111531.html.
 • Hürriyet. 2016. “Savcı: 'Estetik' yaptırsaymış.” 7 Mayıs 2016. Son erişim tarihi 1 Eylül 2016. http://www.hurriyet.com.tr/savci-estetik-yaptirsaymis-40100605.
 • Hürriyet. 2016.“Azraili bekler gibiydim.” 26 Mayıs 2016. Son erişim tarihi 1 Eylül 2016. http://www.hurriyet. com.tr/azraili-bekler-gibiydim-40060915.
 • Hürriyet. 2016. “Çile'si bitmedi.” 08 Haziran 2016. Son erişim tarihi 1 Eylül 2016. http://www.hurriyet.com.tr/cilesi-bitmedi-40115166.
 • Hürriyet. 2016. “Çilem Doğan’ın tahliyesini kutladılar.” 21 Haziran 2016. Son erişim tarihi 1 Eylül 2016. http://www.hurriyet.com.tr/cilem-doganin-tahliyesini-kutladilar-40120544.
 • Hürriyet, 2016. “Tahliye edilen Çilem, ilk gece uyumadı, kızıyla hasret giderdi.” 21 Haziran 2016. Son erişim tarihi 1 Eylül 2016. http://www.hurriyet.com.tr/tahliye-edilen-cilem-ilk-gece-uyumadi-kiziyla-hasret-giderdi-40120230.
 • Hürriyet. 2016. “Çilem'e neden 15 yıl verdik.” 13 Temmuz 2016. Son erişim tarihi 1 Eylül 2016. http://www.hurriyet.com.tr/cileme-neden-15-yil-verdik-40144458.
 • Yeni Akit. 2016. “Figen Yüksekdağ, Çilem Doğan'ı ziyaret etti.” 22 Haziran 2016. Son erişim tarihi 1 Eylül 2016. http://www.yeniakit.com.tr/haber/figen-yuksekdag-cilem-dogani-ziyaret-etti-187617.html.
 • Yeni Akit. 2016. “Kocasını öldüren kadın ile Yüksekdağ'ın sıcak yakınlaşması.” 22 Haziran 2016. Son erişim tarihi 1 Eylül 2016. https://www.yeniakit.com.tr/haber/kocasini-olduren-kadin-ile-yuksekdagin-sicak-yakinlasmasi-187459.html.
 • Yeni Akit. 2016. “Çilem Doğan'dan Figen Yüksekdağ'a sert tepki!” 23 Haziran 2016. Son erişim tarihi 01 Eylül 2016. http://www.yeniakit.com.tr/haber/cilem-dogandan-figen-yuksekdaga-sert-tepki-187987.html.
 • Yeni Akit. 2016. “Çilem Karabulut'un savunması inandırıcı bulunmadı.” 13 Temmuz 2016. Son erişim tarihi 1 Eylül 2016. http://www.yeniakit.com.tr/haber/cilem-karabulutun-savunmasi-inandirici-bulunmadi-193696.html.
 • Yeni Akit. 2016. “Hakkımızda.” Son erişim tarihi 10 Ekim 2016. https://www.yeniakit.com.tr/ kurumsal/hakkimizda.

Avrupa Komisyonu İlerleme Raporlarında Türkiye’nin İfade ve Basın Özgürlüğü

Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2, 413 - 450, 25.11.2021
https://doi.org/10.24955/ilef.1023137

Öz

İfade özgürlüğünün ve basın özgürlüğünün baskıcı yönetimlere karşı toplumdaki ahlaki çöküşün önlenmesinde bir güvence olarak savunulması gerekmektedir. Gerçeğin bastırılması, fikir çeşitliliğinin aşamalı olarak daraltılması toplum için son derece tehlikeli ve zararlıdır. Bu çalışma, Avrupa Birliği Türkiye raporlarının ifade ve medya özgürlükleri açısından incelenmesine odaklanmaktadır. İlerleme Raporları bağlamında Türkiye’nin 2000-2019 yılları arasında ifade ve basın özgürlüğündeki seyri içerik analizi kapsamında incelenecektir. Elde edilen bulgularla, Avrupa Komisyonu’nun ifade ve basın özgürlüklerinin korunması kapsamında Türkiye’den beklentilerini hangi yönde yoğunlaştırdığı ortaya konulacaktır. Çalışma sonunda, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası normlarda ve ulusal mevzuatta düşünce, ifade ve basın özgürlüklerinin sınırları yasal güvencelerle açıkça belirgin olduğu halde söz konusu olan yükümlülüklerini pratikte yerine getirme konusunda başarı gösteremediğine ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Akarcalı, Sezer. 1989. “Basının Görevleri ve Basın Özgürlüğü.” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 44.1: 265-288.
 • Akkurt, Ali. 2014. “Basın Özgürlüğünün Kapsamı ve Sınırları.” Ankara: Adalet Yayınevi.
 • Article 19. 2020. “The Global Expression Report 2019/2020.” Erişim tarihi 26 Aralık 2020. https://www.article19.org/wp-content/uploads/2020/10/GxR2019-20report.pdf .
 • Barry, Norman P. 2005. “Hukuki ve Siyasi Açıdan İfade Hürriyeti.” Teorik Ve Pratik Boyutlarıyla İfade Hürriyeti içinde, editör Bekir Berat Özipek, 149-170. İstanbul: Liberal Düşünce Topluluğu.
 • Bradney, Anthony. 2005. “Bir Liberal Demokraside Dinlere Neden Değer Verilmelidir?” Teorik Ve Pratik Boyutlarıyla İfade Hürriyeti içinde, editör Bekir Berat Özipek, 149-170. İstanbul: Liberal Düşünce Topluluğu.
 • Council of Europe. 2020. “Annual Report 2019 of the European Court of Human Rights.” Erişim tarihi 26 Aralık 2020. https://echr.coe.int/Documents/Annual_report_2019_ENG.pdf .
 • Council of the European Union. 2014. “EU Guidelines on Freedom of Expression Online and Offline.” 2-27. Erişim tarihi 26 Aralık 2020. https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/142549.pdf
 • Danışman, Ahmet. 1982. “Basın özgürlüğünün sağlanması önlemleri: Devletin basın karşısındaki aktif tutumu.” AÜ SBF Basın ve Yayın Yüksek Okulu Basımevi.
 • Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı. “Avrupa Birliği Bakanlığı İlerleme Raporları.” Erişim tarihi 17 Şubat 2021 . https://www.ab.gov.tr/46224.html .
 • Gölcüklü. Feyyaz. 1970. “Haberleşme Hukuku.” Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları. Horozgil, Denizhan. 2012. “İfade ve Basın Özgürlüğü Çerçevesinde Soruşturma Evresinde Yayın Yasakları Üzerine Bazı Tespit Ve Değerlendirmeler.”, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi 2 (2):146-164.
 • Kaitatzi-Whitlock, Sophia 1996. “Pluralism and media concentration in Europe: media policy as industrial policy.” European journal of communication, 11(4), 453-483.
 • Macovei, Monica. 2005. “İfade Özgürlüğü.” Strasbourg: Avrupa Konseyi Yayınları.
 • Mill, John Stuart. 2009. “Hürriyet Üstüne.” Çeviren: M. Osman Dostel; Sadeleştiren: Ömer Çaha. Ankara: Liberte Yayınları.
 • Poptcheva, Maria. 2015. “Press freedom in the EU Legal framework and challenges.” EPRS| European Parliamentary Research Service, Briefing April.
 • Reporters Without Borders. 2020. “2020 World Press Freedom Index.” Son erişim tarihi 26 Aralık 2020. https://rsf.org/en/ranking/2020,#
 • Safety of Journalist Platform. 2020. “Hands Off Press Freedom: Attacks On Media In Europe Must Not Become A New Normal.” Son erişim tarihi 26 Aralık 2020. https://rm.coe.int/annual-report-en-final-23-april-2020/16809e39dd .
 • Sayılgan, Şevket. 1992. “Türkiye'de Basın Özgürlüğü Ve Cumhuriyet Dönemi Anayasalarının Basın Özgürlüğüne Yaklaşımları.” Marmara İletişim Dergisi 1:267-292.
 • Yayla, Atilla. 2008. “İfade Özgürlüğü Nedir ve Niçin Gereklidir?.” Liberal Düşünce Dergisi 50:159-176.
 • Doğan Holding, 2017b. “Doğan Yayın İlkeleri.” Son erişim tarihi 2 Temmuz 2017. http://www.doganholding.com.tr/_files/pdf/yayin_ilkeleri_yazili_basin.pdf.
 • Easteal, Patricia, Lorana Bartels, Noni Nelson and Kate Holland. 2015. “How Are Women Who Kill Portrayed in Newspaper Media? Connections with Social Values and The Legal System.”Women's Studies International Forum, 51: 31-41.
 • Ergül, Hakan. 2000. Televizyonda Haberin Magazinelleşmesi. İstanbul: İletişim.
 • Erol, Devrim Deniz. 2013. “Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Türkiye Yazılı Basınında Şiddet Haberleri ve Haber Fotoğrafları.” Selçuk İletişim, 8 (1): 192-211.
 • Evrensel. 2016. “Savcı Meşru Müdafaa Değil Tahrik Dedi.” 6 Mayıs 2016. Son erişim tarihi 6 Haziran 2016. https://www.evrensel.net/haber/279351/cilem-dogan-mesru-mudafaa-hakkini-kullandi.
 • Fairclough, Norman. 1992. Discourse and Social Change. UK: Polity Press.
 • _______. 1995. Critical Discourse Analysis. London: Longman.
 • _______. 2001. “The Dialectics of Discourse.” Textus, 14 (2): 231-242.
 • _______.2003. Analysing Discourse, Textual Analysis for Social Research. London: Routledge.
 • Fiske, John. 1996. İletişim Çalışmalarına Giriş. Çeviren Süleyman İrvan. Ankara:Ark.
 • Göktaş, Kemal. 2016. “Çilem Doğan Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı.” Birgün, 13 Haziran 2016. Son erişim tarihi 13 Ekim 2016. http://www.birgun.net/haber-detay/cilem-dogan-davasinda-gerekceli-karar-aciklandi-119809.html.
 • Gürses, Fatma. 2017. “Kadın Cinayetlerinin Haber Söylemi: Münevver Karabulut ve Özgecan Aslan Haberleri Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme.” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 72(3): 541-568.
 • Hacıvelikızı, Fatoş ve Songül Yıldız. 2016. “Sonunda Bana Kendini Öldürttü.” Kirpiğiniz Yere Düşmesin: Kadınlar Hayatların Sahip Çıkıyor içinde, editör Feminist Kolektif, 14-133. İstanbul: Güldünya Yayınları. Sınır Tanımayan Gazeteciler 2016. Media Ownership Monitor Türkiye Raporu. Son erişim tarihi 3 Haziran 2017. https://turkey.mom-rsf.org/tr/medya/detail/outlet/huerriyet/.
 • İlbars, Zafer. 2007. “Suç Antropolojisi: Kadın ve Suç.” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi, 22: 1-13.
 • İnal, Ayşe. 1996. Haberi Okumak. İstanbul: Temuçin.
 • _______. 2008. “Medyanın Etkisi Sorunsalına Başka Bir Bakış.” Habercinin El Kitabı: Medya ve Toplum içinde, editör Sevda Alankuş, 65-80. İstanbul: IPS.
 • _______. 2010. “Haber Medyası ve Seçim Kampanyaları.” Televizyon Haberciliğinde Etik içinde, editörler Bülent Çaplı ve Hakan Tuncel, 251-267. Ankara: Fersa. İHD [İnsan Hakları Derneği]. 2011. Kadına Yönelik Şiddet Raporu. İstanbul Şubesi
 • Jiwani, Yasmin ve Mary Lynn Young. 2006. “Missing and Murdered Women: Reproducing Marginality in News Discourse” Canadian Journal Of Communication, 31/4, 895-917.
 • Kural, Beyza. 2016. “Çilem Doğan’a 15 Yıl Hapis.” Bianet, 8 Haziran 2016. Son erişim tarihi 20 Ekim 2016. http://bianet.org/kadin/kadin/175630-cilem-dogan-a-15-yil-hapis.
 • Kural, Tuğba. 2019. “Haber sitelerinde kadın suçluluğunun temsili: Çilem Doğan örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
 • Küçüktaşdemir, Özgür. 2015. “Ceza Hukukunda Örselenmiş Kadın Sendromu.” Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1(1): 547-585.
 • Molinier, Pascale ve Daniel Welzer-Lang. 2009. “Kadınlık, Erkeklik, Erkeksilik.” Çeviren Gülnur Acar-Savran. Eleştirel Feminizm Sözlüğü içinde , 236-243. İstanbul: Kanat. Morrissey, Belinda. 2003. “Versions of the Self: Narrating the Subjuctivities of Women Who Kill.” When Women Kill: Questions of Agency and Subjectivity içinde, editör Belinda Morrissey, 30-67. London: Routledge.
 • Noh, Marianne S., Matthew T. Lee ve Kathryn M. Feltey. 2010. “Mad, Bad, or Reasonable? Newspaper Portrayals of The Battered Woman Who Kills.” Gender Issues, 27: 110-130.
 • Özer, Ömer ve Neda Saraçer Üçer. 2010. “Güldünya Tören Örneğinde Töre Cinayetlerinin Hürriyet ve Sabah Gazetelerindeki İdeolojik Sunumu.” Medyada Şiddet Kültürü içinde, editör Ömer Özer, 187-228. Konya:Literatürk.
 • Öztürk, Armağan. 2007/2008. “Bir Haklı Savaş Tartışması: Şiddet Meşru Olabilir Mi?.” Doğu Batı Dergisi, 43: 115-129.
 • Sönmez, Mustafa. 2003. Filler ve Çimenler: Medya ve Finans Sektöründe Doğan/Anti-Doğan Savaşı. İstanbul, İletişim.
 • Şen, Ersan. 2016. “Feminist Meşru Müdafaa.” haber7, 29 Şubat 2016. Son erişim tarihi 15 Ekim 2016. http://www.haber7.com/yazarlar/prof-dr-ersan-sen/1819008-feminist-mesru-mudafaa.
 • Tahaoğlu, Çiçek. 2016a. “Erkekler 2015'te En Az 284 Kadın Öldürdü.” Bianet, 15 Şubat 2016. Son erişim tarihi 1 Temmuz 2016. http://bianet.org/bianet/ kadin/171693-erkekler-2015-te-en-az-284-kadin-oldurdu.
 • _______. 2016b. “Çilem Doğan’a Yine Tahliye Yok.” Bianet, 8 Nisan 2016. Son erişim tarihi 8 Nisan 2016. http://bianet.org/bianet/kadin/173769-cilem-dogan-a-yine-tahliye-yok.
 • _______.2016c. “Çilem Doğan Tahliye Oluyor.” Bianet, 20 Haziran 2016. Son erişim tarihi 20 Ekim 2016. http://bianet.org/kadin/kadin/176046-cilem-dogan-tahliye-oluyor.
 • Tılıç, Doğan. 2016. “Birgün: Neden ve Nasıl Bir Günlük Gazete.” Bianet, 22 Kasım 2003. Son erişim tarihi 10 Ekim 2016. http://bianet.org/bianet/ medya/26785-birgun-neden-ve-nasil-bir-gunluk-gazete.
 • van Dijk, Teun A. 1988a. News As Discourse. New Jersey: Lawrence Earlbaum Associates Publication.
 • _______. 1988b. News Analysis. New Jersey: Lawrence Earlbaum Associates Publication.
 • van Leeuwen, Theo. 2007. “Semiotics and Iconography.” Handbook of Visual Analysis içinde, editörler Theo van Leeuwen ve Carey Jewitt, 92-118. London: Sage Publications.
 • Weare, Siobhan. 2013. “The Mad, The Bad, The Victim: Gendered Constructions of Women
 • Who Kill within the Criminal Justice System.” Laws, 2: 337-361.
 • _______. 2017. “Bad, Mad or Sad? Legal Language, Narratives, and Identity Constructions of Women Who Kill Their Children in England and Wales.” International Journal for the Semiotics of Law, 30 (2): 201-222.
 • İncelenen haberler:
 • Birgün. 2015. “Hep mi kadınlar ölecek” diye soran Çilem Doğan’dan mektup var.” 07 Ekim 2015. Son erişim tarihi 01 Eylül 2016. http://www.birgun.net/haber-detay/hep-mi-kadinlar-olecek-diye-soran-cilem-dogan-dan-mektup-var-91594.html.
 • Birgün. 2016. “Figen Yüksekdağ'dan Çilem Doğan'a mektup.” 13 Haziran 2016. Son erişim tarihi 1 Eylül 2016. http://www.birgun.net/haber-detay/figen-yuksekdag-dan-cilem-dogan-a-mektup-115883.html.
 • Birgün. 2016. “Kızıma anlatacağım şeyler biriktirdim.” 22 Haziran 2016. Son erişim tarihi 1 Eylül 2016. http://www.birgun.net/haber-detay/kizima-anlatacagim-seyler-biriktirdim-117161.html.
 • Birgün. 2016. “Çilem Doğan Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı.” 13 Temmuz 2016. Son erişim tarihi 1 Eylül 2016. http://www.birgun.net/haber-detay/cilem-dogan-davasinda-gerekceli-karar-aciklandi-119809.html.
 • Birgün. 2016. “Yargı meşru müdafayı ‘inandırıcı’ bulmadı”. 14 Temmuz 2016. Son erişim tarihi 1 Eylül 2016. http://www.birgun.net/haber-detay/yargi-mesru-mudafayi-inandirici-bulmadi-119837.html.
 • Birgün. 2016. “Savcı: 'Estetik' yaptırsaymış.” 7 Mayıs 2016. Son erişim tarihi 1 Eylül 2016. http://www.birgun.net/haber-detay/savci-estetik-yaptirsaymis-111531.html.
 • Hürriyet. 2016. “Savcı: 'Estetik' yaptırsaymış.” 7 Mayıs 2016. Son erişim tarihi 1 Eylül 2016. http://www.hurriyet.com.tr/savci-estetik-yaptirsaymis-40100605.
 • Hürriyet. 2016.“Azraili bekler gibiydim.” 26 Mayıs 2016. Son erişim tarihi 1 Eylül 2016. http://www.hurriyet. com.tr/azraili-bekler-gibiydim-40060915.
 • Hürriyet. 2016. “Çile'si bitmedi.” 08 Haziran 2016. Son erişim tarihi 1 Eylül 2016. http://www.hurriyet.com.tr/cilesi-bitmedi-40115166.
 • Hürriyet. 2016. “Çilem Doğan’ın tahliyesini kutladılar.” 21 Haziran 2016. Son erişim tarihi 1 Eylül 2016. http://www.hurriyet.com.tr/cilem-doganin-tahliyesini-kutladilar-40120544.
 • Hürriyet, 2016. “Tahliye edilen Çilem, ilk gece uyumadı, kızıyla hasret giderdi.” 21 Haziran 2016. Son erişim tarihi 1 Eylül 2016. http://www.hurriyet.com.tr/tahliye-edilen-cilem-ilk-gece-uyumadi-kiziyla-hasret-giderdi-40120230.
 • Hürriyet. 2016. “Çilem'e neden 15 yıl verdik.” 13 Temmuz 2016. Son erişim tarihi 1 Eylül 2016. http://www.hurriyet.com.tr/cileme-neden-15-yil-verdik-40144458.
 • Yeni Akit. 2016. “Figen Yüksekdağ, Çilem Doğan'ı ziyaret etti.” 22 Haziran 2016. Son erişim tarihi 1 Eylül 2016. http://www.yeniakit.com.tr/haber/figen-yuksekdag-cilem-dogani-ziyaret-etti-187617.html.
 • Yeni Akit. 2016. “Kocasını öldüren kadın ile Yüksekdağ'ın sıcak yakınlaşması.” 22 Haziran 2016. Son erişim tarihi 1 Eylül 2016. https://www.yeniakit.com.tr/haber/kocasini-olduren-kadin-ile-yuksekdagin-sicak-yakinlasmasi-187459.html.
 • Yeni Akit. 2016. “Çilem Doğan'dan Figen Yüksekdağ'a sert tepki!” 23 Haziran 2016. Son erişim tarihi 01 Eylül 2016. http://www.yeniakit.com.tr/haber/cilem-dogandan-figen-yuksekdaga-sert-tepki-187987.html.
 • Yeni Akit. 2016. “Çilem Karabulut'un savunması inandırıcı bulunmadı.” 13 Temmuz 2016. Son erişim tarihi 1 Eylül 2016. http://www.yeniakit.com.tr/haber/cilem-karabulutun-savunmasi-inandirici-bulunmadi-193696.html.
 • Yeni Akit. 2016. “Hakkımızda.” Son erişim tarihi 10 Ekim 2016. https://www.yeniakit.com.tr/ kurumsal/hakkimizda.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ezgi ÇAKIR Bu kişi benim
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
0000-0002-6910-3417
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Kasım 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ilef1023137, journal = {Ankara Üniversitesi İlef Dergisi}, issn = {2148-7219}, eissn = {2458-9209}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {8}, pages = {413 - 450}, doi = {10.24955/ilef.1023137}, title = {Avrupa Komisyonu İlerleme Raporlarında Türkiye’nin İfade ve Basın Özgürlüğü}, key = {cite}, author = {Çakır, Ezgi} }
APA Çakır, E. (2021). Avrupa Komisyonu İlerleme Raporlarında Türkiye’nin İfade ve Basın Özgürlüğü . Ankara Üniversitesi İlef Dergisi , 8 (2) , 413-450 . DOI: 10.24955/ilef.1023137
MLA Çakır, E. "Avrupa Komisyonu İlerleme Raporlarında Türkiye’nin İfade ve Basın Özgürlüğü" . Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 8 (2021 ): 413-450 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ilef/issue/65903/1023137>
Chicago Çakır, E. "Avrupa Komisyonu İlerleme Raporlarında Türkiye’nin İfade ve Basın Özgürlüğü". Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 8 (2021 ): 413-450
RIS TY - JOUR T1 - Avrupa Komisyonu İlerleme Raporlarında Türkiye’nin İfade ve Basın Özgürlüğü AU - Ezgi Çakır Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.24955/ilef.1023137 DO - 10.24955/ilef.1023137 T2 - Ankara Üniversitesi İlef Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 413 EP - 450 VL - 8 IS - 2 SN - 2148-7219-2458-9209 M3 - doi: 10.24955/ilef.1023137 UR - https://doi.org/10.24955/ilef.1023137 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi İlef Dergisi Avrupa Komisyonu İlerleme Raporlarında Türkiye’nin İfade ve Basın Özgürlüğü %A Ezgi Çakır %T Avrupa Komisyonu İlerleme Raporlarında Türkiye’nin İfade ve Basın Özgürlüğü %D 2021 %J Ankara Üniversitesi İlef Dergisi %P 2148-7219-2458-9209 %V 8 %N 2 %R doi: 10.24955/ilef.1023137 %U 10.24955/ilef.1023137
ISNAD Çakır, Ezgi . "Avrupa Komisyonu İlerleme Raporlarında Türkiye’nin İfade ve Basın Özgürlüğü". Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 8 / 2 (Kasım 2021): 413-450 . https://doi.org/10.24955/ilef.1023137
AMA Çakır E. Avrupa Komisyonu İlerleme Raporlarında Türkiye’nin İfade ve Basın Özgürlüğü. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi. 2021; 8(2): 413-450.
Vancouver Çakır E. Avrupa Komisyonu İlerleme Raporlarında Türkiye’nin İfade ve Basın Özgürlüğü. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi. 2021; 8(2): 413-450.
IEEE E. Çakır , "Avrupa Komisyonu İlerleme Raporlarında Türkiye’nin İfade ve Basın Özgürlüğü", Ankara Üniversitesi İlef Dergisi, c. 8, sayı. 2, ss. 413-450, Kas. 2021, doi:10.24955/ilef.1023137